Навигација

проф. др Драженко Јоргић

Наставник - II-4
Филозофски факултет
Стручни назив---
Ужа научна областандрагогија
Датум избора у звање 2. јун 2014.

Предмети

09ЕПЕДПедагогија
09ИПЕДПедагогија
12ЕПЕДПедагогија
ВДФЗФВаспитање за демократију
МКО121Менаџмент квалитета у образовању (изборни предмет)
МО142Менаџмент у образовању (изборни предмет)
ОА131Основи андрагогије
ОА2510Основи андрагогије
ПВ-2-АКПАкадемско писање
ПВ-2-ВЗДВаспитање за демократију
ПВ-2-МУПВОМенаџмент у предшколском васпитању и образовању
ПВПСА123Педагогија спортских активности
ПД142Педагошка дијагностика
ПР135Педагогија рекреативно-спортских активности ученика
ПР135-10Педагогија рекреативно-спортских активности ученика
ПС122Педагогија спорта (изборни предмет)
ТМУО132Теорије и модели учења одраслих
ШМ148Школски менаџмент

Библиографија

Радови у часописима

  Капитализација духа образовања
  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2012
  АуториДраженко Јоргић
  Број16
  Страна од207
  Страна до211
  Интерно вредновање и могућности (ауто)корекције педагошког дјеловања наставника основне школе
  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2010
  АуториДраженко Јоргић
  Страна од21
  Страна до35
  Интерактивно планирање и програмирање стручног усавршавања наставника
  ЧасописНАСТАВА
  Година2009
  АуториДраженко Јоргић
  Страна од19
  Страна до30
  Утицај интерактивног стручног усавршавања наставника на њихове професионалне компетенције
  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2009
  АуториДраженко Јоргић
  Страна од5
  Страна до20
  Ефикасност и мишљења наставника о интерактивном стручном усавршавању
  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2009
  АуториДраженко Јоргић
  Број12
  Страна од321
  Страна до341
  Вредновање и могућности аутокорекције наставног стила вођења
  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2008
  АуториДраженко Јоргић
  Број11
  Страна од241
  Страна до261
  Научно-наставне активности постдипломских магистарских студија „Менаџмент и супервизија у социјалном раду“
  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2008
  АуториДраженко Јоргић
  Број11
  Страна од391
  Страна до393
  Цјелокупност васпитног дјеловања школе и њеног окружења
  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2006
  АуториДраженко Јоргић
  Страна од229
  Страна до232
  Значај повратног информисања у процесу вредновања квалитета рада наставника
  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2005
  АуториДраженко Јоргић
  Број8
  Страна од217
  Страна до224
  Утицај повратне информације о вредновању рада наставника на аутокорекцију педагошког дјеловања
  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2005
  АуториДраженко Јоргић
  Страна од5
  Страна до20
  Стратегије и оправданост вредновања квалитета рада наставника
  ЧасописНастава и васпитање
  Година2005
  АуториДраженко Јоргић
  Страна од450
  Страна до463
  Наставно – методичка креативност и могућности (ауто)корекције
  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2005
  АуториДраженко Јоргић
  Страна од129
  Страна до144
  Идентификација и педагошке импликације емоционалног статуса ученика
  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2004
  АуториДрагица Ожеговић и Драженко Јоргић
  Страна од116
  Страна до122
  Од респонсибилне наставе до респонсибилне школе
  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2004
  АуториДраженко Јоргић
  Страна од54
  Страна до64
  Васпитни значај мултиваријантно комбиноване примјене наставних облика
  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2003
  АуториДраженко Јоргић
  Страна од103
  Страна до113

Радови са скупова

  Образовање одраслих у слободном времену
  Научни скупНаука и слобода
  DOI10.7251/ZRNSFFP0915865J
  ПубликацијаПосебна издања Научни скупови
  Година2015
  АуториДраженко Јоргић
  Страна од865
  Страна до876
  Активности дјеце и младих на виртуелним друштвеним мрежама
  Научни скупНаука и глобализација
  DOI10.7251/NSFF1401721J
  ПубликацијаЗборник радова са научног скупа Наука и глобализација, Књига 8, Том 2/2. Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале
  Година2014
  АуториДраженко Јоргић
  Страна од721
  Страна до733
  Model for defining minimal elements for qualification standards in teacher education
  Научни скупZbornik radova međunarodne stručne konferencije ME4CataLOgue
  ПубликацијаZbornik radova međunarodne stručne konferencije ME4CataLOgue
  Година2014
  АуториSelma Porobić, Alma Dizdarević, Haris Muhić, Mile Dželalija, Edina Špago Ćumurija, Marijana Sivrić, Samra Međedović, Драженко Јоргић, Vanes Mešić, Svetlana Mitić и Nevzet Veladžić
  Страна од257
  Страна до264
  Традиционално и савремено у интелектуалном васпитању
  Научни скупНаука и традиција
  DOI10.7251/NSFF1301583J
  ПубликацијаЗборник радова са научног скупа (Пале, 18 – 19. мај 2012.) Наука и традиција, том 2/2
  Година2013
  АуториДраженко Јоргић
  Страна од583
  Страна до595
  Вриједности и противрјечја виртуелног образовања
  Научни скупВриједности и противурјечја друштвене стварности
  ПубликацијаЗборник радова Вриједности и противурјечја друштвене стварности, Књига 14. Бања Лука: Филозофски факултет
  Година2013
  АуториДраженко Јоргић
  Страна од149
  Страна до163
  Управљање информацијама и образовање у друштву које учи
  Научни скуп Друштво знања и личност: путеви и странпутице (де)хуманизације
  ПубликацијаЗборник радова Друштво знања и личност: путеви и странпутице (де)хуманизације. Бања Лука: Филозофски факултет
  Година2012
  АуториДраженко Јоргић
  Страна од69
  Страна до88
  Васпитање за унапређивање мјера јавне политике
  Научни скупНаука и политика
  Година2011
  АуториДраженко Јоргић
  Болоњски процес и вредновање интелектуалних способности студената
  Научни скупКвалитет наставног и научног рада и Болоњски процес
  Година2011
  АуториДраженко Јоргић
  Мултидисциплинарност и интердисциплинарност проучавања и унапређивања професионалних компетенција наставника
  Научни скупИнтердисциплинарност и јединство савремене науке
  Година2010
  АуториДраженко Јоргић
  Ставови младих о вриједностима спорта
  Научни скупКултура и образовање – детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, перспективе)
  Година2010
  АуториБране Микановић, Драженко Јоргић и Драган Партало
  Ставови младих о вриједностима спорта
  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаКултура и образовање - детерминанте друштвеног прогреса
  Година2010
  АуториБране Микановић, Драженко Јоргић и Драган Партало
  Страна од347
  Страна до358
  Институционализација православног васпитања
  Научни скупНаучна и духовна утемељеност друштвених реформи
  Година2009
  АуториДраженко Јоргић
  Интерактивно стручно усавршавање наставника основне школе
  Научни скупНаука, култура и идеологија
  Година2008
  АуториДраженко Јоргић
  „Алтернативна настава“ као модел унапређивања универзитетског образовања
  Научни скупНаука и образовање
  Година2005
  АуториДраженко Јоргић

Остали радови

  Организација рада
  Година2014
  АуториДраженко Јоргић
  Страна од17
  Страна до24
  Заједнички предмети – наставници и сарадници
  Година2014
  АуториДраженко Јоргић
  Страна од429
  Страна до456
  Савјетодавна помоћ жртвама, насилницима и њиховим родитељима (препоруке наставницима и стручним сарадницима)
  Година2014
  АуториДраженко Јоргић
  Страна од49
  Страна до62
  Квалитет васпитног рада одјељењских заједница у средњим школама
  Година2014
  АуториДраженко Јоргић
  Страна од277
  Страна до288
  Педагошке вриједности виртуелних социјалних мрежа
  Година2013
  АуториДраженко Јоргић и Драган Партало
  Страна од256
  Право на образовање
  Година2011
  АуториДраженко Јоргић
  Страна од9
  Страна до15
  Refleksija tutora o modelu studija
  Година2010
  АуториВесна Шућур-Јањетовић, Драженко Јоргић и Sanela Bašić
  Страна од173
  Страна до187
  Како помоћи жртвама и насилницима у вршњачком насиљу
  Година2010
  АуториДраженко Јоргић
  Резултати експерименталног испитивања ефикасности интерактивне наставе православне вјеронауке
  Година2007
  АуториВладимир Вуковић, Игор Мијатовић и Драженко Јоргић
  Motivisanje i pregovaranje u funkciji razvoja svjesnosti o profesionalizmu
  Година2005
  АуториДраженко Јоргић
  Uvod, 3. Analiza potreba za trening, 3.2. Ciljane grupe (uvodni dio), 3.4. Metod istraživanja (uvodni dio) i Literatura
  Година2005
  АуториДраженко Јоргић
  Тешкоће учења и активности ученика
  Година2005
  АуториДрагица Ожеговић и Драженко Јоргић
  Предговор
  Година2005
  АуториДраженко Јоргић

Књиге

  Развој професионалних компетенција наставника
  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет
  ISBN978-99955-59-62-5
  Година2015
  АуториДраженко Јоргић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна148
  Модели стручног усавршавања наставника
  ИздавачГрафоМарк, Лакташи
  ISBN978-99955-92-55-4
  Година2015
  АуториДраженко Јоргић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна131
  Интерактивно стручно усавршавање наставника
  ИздавачФилозофски факултет Бања Лука
  ISBN978-99955-59-13-7
  Година2011
  АуториДраженко Јоргић
  Тип књигенаучна књига
  Pedagoške osnove savremenog modela postdiplomskih studija u socijalnom radu (supervizija i menadžment)
  ИздавачFilozofski fakultet, Banja Luka; Fakultet političkih nauka, Sarajevo; Fakultet društvenih nauka, Geteborg
  ISBN978-99955-59-12-0
  Година2010
  АуториLilja Cajvert, Drago Branković, Драженко Јоргић, Vesna Šućur-Janjetović и Sanela Bašić
  Тип књигеостале научне публикације
  ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ
  ИздавачФилозофски факултет Бања Лука
  ISBN978-99955-59-10-6
  Година2010
  АуториНенад Сузић, Драго Бранковић, Миле Илић, Драженко Јоргић, Бране Микановић и Бисера Јевтић
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна144
  Педагошка евалуација и (ауто)корекција
  ИздавачФилозофски факултет Бања Лука
  ISBN978-99938-34-79-3
  Година2008
  АуториДраженко Јоргић
  Тип књигенаучна књига