Навигација

ас. мр Павле Драгичевић

Сарадник - II-5
Филозофски факултет
051/315-025
Стручни назив---
Ужа научна областпомоћне историјске науке
Датум избора у звање 30. септембар 2015.

Предмети

ИГ111Историјска географија (општа)
ИГ112Историјска географија (национална)
ИСТ-2-ИГСИсторијска географија средњовјековне Србије и Босне
ИСТ-2-МИБНМедитеран и балканско наслеђе у средњем вијеку
ИСТ-2-МНИСИМетодологија научних истраживања средњовјековне историје
ИСТ-2-ПИНПомоћне историјске науке са латинском палеографијом
ИСТ-2-ПИН1Помоћне историјске науке
НР112Национална историја раног средњег вијека I
НР123Национална историја раног средњег вијека II
УИ111Увод у историјске студије- теоријски дио
УИ112Увод у историјске студије- практични рад у установама

Библиографија

Радови у часописима

  Седми, осми и девети лист депозита војводе Сандаља са припадајућим потврдама
  DOI10.7251/GPB1407035D
  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2014
  АуториПавле Драгичевић
  Број7
  Страна од35
  Страна до50
  Два писма краљу Твртку II Твртковићу поводом зимишта влаха Кујавића
  DOI10.7251/GPB1407015D
  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2014
  АуториПавле Драгичевић
  Број7
  Страна од15
  Страна до20
  Писмо кнеза Војислава Војиновића којим обнавља мир са Дубровником
  ЧасописСТАРИ СРПСКИ АРХИВ
  Година2013
  АуториПавле Драгичевић
  Број12
  Страна од91
  Страна до100
  Два писма дубровачке општине војводи Сандаљу поводом његовог депозита и одласка у Босну на станак
  DOIDOI 10.7251/GPB1306081D
  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2013
  АуториПавле Драгичевић
  Број6
  Страна од81
  Страна до88
  Четврти, пети и шести лист депозита војводе Сандаља са припадајућим потврдама
  DOIDOI 10.7251/GPB1306045D
  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2013
  АуториПавле Драгичевић
  Број6
  Страна од45
  Страна до63
  Четири документа дубровачке општине поводом спора око дугова Франка Басиљевића породици Бранковић
  ЧасописСТАРИ СРПСКИ АРХИВ
  Година2012
  АуториПавле Драгичевић
  Број11
  Страна од135
  Страна до149
  Први, други и трећи лист депозита војводе Сандаља са припадајућим потврдама
  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2012
  АуториПавле Драгичевић
  Број5
  Страна од63
  Страна до80
  Десанка Ковачевић-Којић, Средњовјековна Сребреница XIV-XV вијек, САНУ, посебна издања, књ. DCLXVIII, Одељење историјских наука, књ. 29, Београд 2010, стр. 312(приказ).
  ЧасописПрилози за књижевност, језик, историју и фолклор
  Година2011
  АуториПавле Драгичевић
  Број77
  Страна од268
  Страна до270
  Поводом једне поморске непогоде. Неколико детаља из приватног живота и о дипломатским активностима војводе Сандаља Хранића
  ЧасописПрилози
  Година2011
  АуториПавле Драгичевић
  Број40
  Страна од213
  Страна до220
  Баштина у средњовјековној Србији и Босни
  ЧасописГЛАСНИК УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА
  Година2011
  АуториПавле Драгичевић
  Број3
  Страна од67
  Страна до75
  Повеља "царице" Јевдокије и њеног сина Константина о даривању Хиландару њихове баштинске цркве у Архиљевици
  ЧасописСТАРИ СРПСКИ АРХИВ
  Година2011
  АуториПавле Драгичевић
  Број10
  Страна од87
  Страна до102
  Два писма дубровачке општине војводи Сандаљу поводом куповине брода и једне поморске непогоде
  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2011
  АуториПавле Драгичевић
  Број4
  Страна од89
  Страна до95
  Два писма дубровачке општине кнезу Раупу
  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2011
  АуториПавле Драгичевић
  Број4
  Страна од57
  Страна до66
  Баштински посједи кнеза Лазара и његових насљедника
  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2010
  АуториПавле Драгичевић
  Број13
  Страна од121
  Страна до127
  Грађа о прошлости Босне 2, АНУРС (Бања Лука 2009), стр. 191 (приказ).
  ЧасописГЛАСНИК УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА
  Година2010
  АуториПавле Драгичевић
  Број2
  Страна од515
  Страна до516
  Трг соли у Суторини у вријеме краља Твртка I
  ЧасописГЛАСНИК УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА
  Година2010
  АуториПавле Драгичевић
  Број2
  Страна од161
  Страна до167
  Четири писма о ратницима заробљеним у косовској бици
  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2010
  АуториПавле Драгичевић
  Број3
  Страна од97
  Страна до110
  Повеља краља Твртка I којом укида трг соли у Суторини
  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2010
  АуториПавле Драгичевић
  Број3
  Страна од69
  Страна до80
  Грађа о прошлости Босне 1, АНУРС (Бања Лука 2008), стр. 211, (приказ).
  ЧасописГЛАСНИК УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА
  Година2009
  АуториПавле Драгичевић
  Број1
  Страна од523
  Страна до525
  Српска канцеларија на острву Лезбосу
  DOIDOI: 10.2298/PKIJF0975013D
  ЧасописПрилози за књижевност, језик, историју и фолклор
  Година2009
  АуториПавле Драгичевић
  Број75
  Страна од13
  Страна до20
  Писмо Сандаљу Хранићу поводом напада његових људи на дубровачки брод
  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2009
  АуториПавле Драгичевић
  Број2
  Страна од147
  Страна до152
  Двије дубровачке жалбе поводом продаје соли у Суторини
  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2009
  АуториПавле Драгичевић
  Број2
  Страна од99
  Страна до109
  Повеља краља Остоје Дубровчанима о исплати заосталих дугова краља Твртка I
  ЧасописГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ
  Година2008
  АуториПавле Драгичевић
  Број1
  Страна од111
  Страна до121
  Петар Мандић, Методологија научног рада, Приређивачи: проф. др Драго Бранковић и проф. др Никола Поткоњак. АНУРС, Монографије, књ. III, Одјељење друштвених наука, књ. 9, Бања Лука 2004 (приказ).
  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2006
  АуториПавле Драгичевић
  Број9
  Страна од523
  Страна до527