Навигација

проф. др Љубомир Гајић

Наставник - II-4
Филозофски факултет
Стручни назив---
Ужа научна областметодика васпитно-образовног рада
Датум избора у звање 7. фебруар 2005.

Предмети

ЛУ135Ликовна умјетност и дјечје стваралаштво
ЛФ136Ликовна форма
МЛ136Методика наставе ликовне културе
ПВ-2-КИЛМКреативност и ликовно моделовање
ПВДЛС124Дјечије ликовно стваралаштво
ПВЛК123Ликовна култура
ПВМЛК135Методика ликовне културе