Навигација

ас. мр Игор Симановић

Сарадник - II-5
Филолошки факултет
Стручни назив---
Датум избора у звање 27. мај 2010.

Предмети

09СОК1Општа књижевност I
09СОК2Општа књижевност II
09СПСКПреглед свјетске књижевности
09СУОККУвод у општу и компаративну књижевност
09ФИАБПИнтертекстуални аспекти Бодлерове поетике
09ФТКЊ1Теорија књижевности I
09ФТКЊ2Теорија књижевности II
12СОК1Општа књижевност 1
12СОК2Општа књижевност 2
12СОК3Општа књижевност 3
12СУОККУвод у општу и компаративну књижевност