Навигација

ас. мр Андреја Марић

Сарадник - II-5
Филолошки факултет
Стручни назив---
Ужа научна областспецифичне књижевности – српска књижевност
Датум избора у звање 31. јануар 2013.

Предмети

09ИСKЊ20в1Српска књижевност 20. вијека 1
09ИСКЊ20в2Српска књижевност 20. вијека 2
09СКПЈСК1Компаративно проучавање јужнословенских књижевности I
09СКПЈСК2Компаративно проучавање јужнословенских књижевности II
09ССД20вСрпска драма 20. вијека
09ССККЕСрпска књижевна критика и есејистика
09ССП20вСрпска поезија 20. вијека
09ССПРО20вСрпска проза 20. вијека
12РСКЊ20в1Српска књижевност 20. вијека 1
12РСКЊ20в2Српска књижевност 20. вијека 2

Библиографија

Радови у часописима

  Три драмска писца: идејне и поетичке сродности и разлике (Владимир Велмар-Јанковић, Душан Николајевић и Боривоје Јевтић)
  DOI10.7251/FIL1206108M
  ЧасописФилолог
  Година2012
  АуториАндреја Марић
  Број6
  Страна од108
  Страна до122

Радови са скупова

  Данојлићев доживљај природе у збирци „Родна година“ и лирској прози „Змијин свлак“
  Научни скуп„Песничко дело и мисао о поезији Милована Данојлића“, у организацији Института за књижевност и уметност Београд, Учитељског факултета Универзитета у Београду и Општине Требиње
  Публикација„Песничко дело и мисао о поезији Милована Данојлића“ (Зборник радова), Институт за књижевност и уметност, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд / Дучићеве вечери поезије, Требиње
  Година2013
  АуториАндреја Марић
  Страна од385
  Страна до403
  Српско средњовјековље у поезији Матије Бећковића
  Научни скуп„Поезија и поетика Матије Бећковића“, у организацији Института за књижевност и уметност Београд и Општине Требиње
  Публикација„О песмама, поемама и поетици Матије Бећковића" (Зборник радова), Институт за књижевност и уметност, Учитељски факултет Универзитета у Београду, Београд / Дучићеве вечери поезије, Требиње
  Година2012
  АуториАндреја Марић
  Страна од337
  Страна до349
  Есеји Владимира Велмар-Јанковића: умјетничко дјело као афирмација личности
  Научни скуп„Наука и савремени универзитет“ (подтема „Литерарни облици као израз приватног живота“)
  Публикација„Филологија и универзитет" (Тематски зборник радова), Филозофски факултет, Ниш
  Година2012
  АуториАндреја Марић
  Страна од193
  Страна до204
  Слика рата у роману „Кућа Павловића“ Мирослава Тохоља
  Научни скуп„Наука и политика“
  Публикација„Наука и политика“. Филолошке науке (Зборник радова са Научног скупа, Пале, 22–23. мај 2010), Филозофски факултет, Пале
  Година2011
  АуториАндреја Марић
  Страна од299
  Страна до311

Остали радови

  Функција проповиједи у романима Меше Селимовића
  Година2011
  АуториАндреја Марић
  Страна од73
  Страна до80