Навигација

ас. мр Данијела Јелић

Сарадник - II-5
Филолошки факултет
Стручни назив---
Ужа научна областспецифичне књижевности – српска књижевност
Датум избора у звање 13. фебруар 2014.

Предмети

09ИСКЊ18вСрпска књижевност 18. вијека
09ИСРРСрпски романтизам
09ССКЊ18вСрпска књижевност 18. вијека
09ССПСрпски предромантизам
09ССРРСрпски романтизам
12РСКЊ18вСрпска књижевност 18. вијека
12РСКЊ19в1Српска књижевност 19. вијека 1
12РСКЊ19в2Српска књижевност 19. вијека 2
12ССКБКСрпска књижевност од барока до класицизма
12ССКПСрпска књижевност предромантизма
12ССКРОМСрпска књижевност романтизма
13РСКЊСДСрпска књижевност средњег доба