Навигација

проф. др Славица Васиљевић Илић

Наставник - II-4
Филолошки факултет
Стручни назив---
Ужа научна областспецифични језици – српски језик
Датум избора у звање 3. март 2011.

Предмети

09ИБМСКЊБиблијски мотиви у српској књижевности
09ИИСКИсторија српске културе
09ИПКЊПреводна књижевност
09ИССКЊСрпска средњовјековна књижевност
09СБМСКЊБиблијски мотиви у српској књижевности
09СИСКИсторија српске културе
09СПКЊПреводна књижевност
09СССК1Српска средњовјековна књижевност I
09СССК2Српска средњовјековна књижевност II
12РИСКИсторија српске културе
12РПКСВПреводна књижевност средњег вијека
12РССКЊСрпска средњовјековна књижевност
12СИСКИсторија српске културе
12СПКСВПреводна књижевност средњег вијека
12СССК1Српска средњовјековна књижевност 1
12СССК2Српска средњовјековна књижевност 2

Библиографија

Радови у часописима

  Ликови у Стефаниту и Ихнилату
  DOI10.7251/Fil1307199V
  ЧасописФилолог
  Година2013
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Број7
  Страна од199
  Страна до207
  Један сегмент Ћоровићевих интересоваља
  ЧасописСвеске Матице српске
  Година2007
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Број13
  Страна од117
  Страна до149
  Структура јуначких пјесма о женидби
  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2006
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Број9
  Страна од125
  Страна до142
  Клетве у старим српским записима и натписима,
  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2002
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Број5
  Страна од115
  Страна до126

Радови са скупова

  Идеологија Владислављевог уговора са Дубровчанима
  Научни скупНаучна и духовна утемељеност друштвених реформи: Границе естетског и идеолошког у књижевности и језику
  Година2011
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Страна од117
  Страна до125
  Форме приповиједања у средњовјековној приповијеци Стефанит и Ихнилат,
  Научни скупНаучни састанак слависта у Вукове дане 41/2
  Година2011
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Страна од865
  Страна до 874
  Санкције у босанским повељама-трагом Андрићеве дисертације,
  Научни скупGrački opus Ive Andrića(1923-1924)
  Година2010
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Страна од457
  Страна до480
  Женски ликови у неколико дјела преводне књижевности средњега вијека
  Научни скупV међународног научног скупа српски језик, књижевност, умјетност, Жене: род, идентитет, књижевност,
  Година2010
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Страна од113
  Страна до124
  Сан као топос у српским средњовјековним житијима
  Научни скупНаучни састанак слависта у Вукове дане
  Година2010
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Страна од47
  Страна до59
  Мотиви рата у старој српској књижевнсоти
  Научни скупНаука и настава на универзитету
  Година2008
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Страна од347
  Страна до361
  Народни обичаји и вјеровања о женама у прози Петра Кочића,
  Научни скупПетар Кочић данас
  Година2007
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Страна од297
  Страна до308
  Ћопићево огледало
  Научни скупКултура и образовање науке
  Година2007
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Страна од179
  Страна до190
  Стварност и живот манастира Ораховице у старим српским записима,
  Научни скупНаучни састанак слависта у Вукове дане
  Година2007
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Страна од41.
  Страна до52.
  Владимир Ћоровић и критичко издање извора-
  Научни скупКритчко издање извора
  Година2005
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Страна од303
  Страна до325
  Поетска вриједност неколико старих српских записа
  Научни скупТрадиција и савременост
  Година2004
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Страна од385.
  Страна до393.

Остали радови

  Владимир Ћоровић, Илустрована историја Срба I-IV (Политика, Народна књига 2005)
  Година2015
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Страна од387
  Страна до390
  Цјеловита студија о Доментијану (Љиљана Јухас-Георгиевска, Живот св. Саве од Доментијана, историја текста, САНУ, Одељење језика и књижевности, критичко издање извора VI, Београд 2003.)
  Година2015
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Страна од493
  Страна до498
  Водич за пријемне испите
  Година2010
  АуториБиљана Панић Бабић, Славица Васиљевић-Илић, Жељка Бабић, Бранко Црногорац и Јелена Ристановић-Купрешак
  Извјештај о научној екскурзији Светињама у походе 2009,
  Година2009
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Страна од501
  Страна до502
  Средњовјековне жене са књигом, (Светлана Томин, Књигољубиве жене српског средњега века, Академска књига, Нови Сад 2007),
  Година2009
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Страна од479
  Страна до482
  Извјештај о студијском путовању Одсјека за српски језик и књижевност
  Година2008
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Страна од385
  Страна до390
  Извјештај о студијком путовању
  Година2007
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Страна од421
  Страна до425
  Неопходан приручник (Стара српска књижевност, хрестоматија, приредио и превео Томислав Јовановић, Филолошки факултет, Београд ,,Нова светлост, Крагујевац, 2000)
  Година2002
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Страна од177
  Страна до179
  Kултура под окупацијом, (Бојан Ђорђевић, Летопис културног живота под окупацијом1941-1944, Матица српска Институт за књижервност и уметност, Београд, 2001)
  Година2002
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Страна од175
  Страна до177
  Нова сазнања о Пелагићу, (Војислав Максимовић, Васо Пелагић 1838-1899,КЗ Васо Пелагић-Ослобођење, Српско Сарајево-Бања Лука, 2001)
  Година2002
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Прегледност и разумљивост (Јован Деретић, Етиде из старе српске књижевности, Светови, Нови Сад,2000)
  Година2002
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Страна од189
  Страна до191
  Прва монографија о Просвјети ( Божидар Маџар, Просвјета, српско просвјетно и културно друштво 1902-1949, одбор за историју, Одјељење друштвених наука, књига V, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука-Српско Сарајево, 2001)
  Година2001
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Одшкринута врата прича (Стевка Козић-Прерадовић, Знакови с неба, Глас Српски, Бања Лука,2001)
  Година2001
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Страна од203
  Страна до205

Књиге

  Средњовјековне теме
  ИздавачФилолошки факултет Бања Лука
  ISBN978-99955-58-02-4
  Година2010
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна133
  Српска средњовјековна књижевност и култура у дјелу Владимира Ћоровића
  ИздавачФилозофски факултет Бања Лука
  ISBN978-99938-34-59-5
  Година2007
  АуториСлавица Васиљевић-Илић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна383