Навигација

проф. др Младен Шукало

Наставник - II-4
Филолошки факултет
Стручни назив---
Ужа научна областтеорија књижевности
Датум избора у звање 25. фебруар 2010.

Предмети

09СОК1Општа књижевност I
09СОК2Општа књижевност II
09СПСКПреглед свјетске књижевности
09СУОККУвод у општу и компаративну књижевност
09ФИАБПИнтертекстуални аспекти Бодлерове поетике
09ФКСУПДКултуролошки системи у Прустовом дјелу
09ФПИФФ1Преглед историје француског филма I
09ФПИФФ2Преглед историје француског филма II
09ФТКЊ1Теорија књижевности I
09ФТКЊ2Теорија књижевности II
12СОК1Општа књижевност 1
12СОК2Општа књижевност 2
12СОК3Општа књижевност 3
12СУОККУвод у општу и компаративну књижевност
13ИОКОпшта књижевност