Навигација

проф. др Лазо Ристић

Наставник - II-4
Факултет политичких наука
Стручни назив---
Ужа научна областметодологија социјалних истраживања
Датум избора у звање 30. јун 2011.

Библиографија

Радови у часописима

  Православна култура и друштвени развој
  ЧасописСОЦИОЛОШКИ ГОДИШЊАК
  Година2013
  АуториЛазо Ристић
  Број8
  Страна од69
  Страна до83
  Утицај идеолигије на истраживање класно-слојне структуре
  ЧасописСОЦИОЛОШКИ ДИСКУРС
  Година2011
  АуториЛазо Ристић
  Број1
  Страна од53
  Страна до66
  Поперова критика методолошког есенцијализма
  ЧасописПолитичка ревија
  Година2011
  АуториЛазо Ристић
  Волумен27
  Број1/2011
  Страна од95
  Страна до113
  Теоријско-хипотетички оквир за истраживање политичке социјализације младих
  ЧасописСОЦИОЛОШКИ ГОДИШЊАК
  Година2010
  АуториЛазо Ристић
  Број5
  Страна од101
  Страна до117
  Друштвени активизам младих
  ЧасописГодишњак за социологију
  Година2008
  АуториЛазо Ристић
  Број4
  Страна од107
  Страна до122
  Међуслојни односи у етнички нехомогеним друштвима
  ЧасописСОЦИОЛОШКИ ГОДИШЊАК
  Година2008
  АуториЛазо Ристић
  Број3
  Страна од143
  Страна до157
  Теоријско-методолошки приступ у истраживању друштвених промјена
  ЧасописЗНАЧЕЊА
  Година2008
  АуториЛазо Ристић
  Број63
  Страна од33
  Страна до45
  Интеграција и личност у нашем времену
  ЧасописФИЛОЗОФСКИ ГОДИШЊАК
  Година2006
  АуториЛазо Ристић
  Број2
  Страна од187
  Страна до202
  Друштвена моћ и глобализација насиља
  ЧасописСОЦИОЛОШКИ ГОДИШЊАК
  Година2006
  АуториЛазо Ристић
  Број2
  Страна од187
  Страна до202
  Општи социолошки контркст и новија струјања у социолошкој методологији
  ЧасописДух Српске Усоре
  Година2005
  АуториЛазо Ристић
  Број21
  Страна од51
  Страна до61
  Облици колективног рада у руралном насељу
  ЧасописДух Српске Усоре
  Година2005
  АуториЛазо Ристић
  Број20
  Страна од73
  Страна до80
  Институционална контрола политичке моћи
  ЧасописЗНАЧЕЊА
  Година2005
  АуториЛазо Ристић
  Број51
  Страна од147
  Страна до160
  Једностраности у развоју методологије социологије
  ЧасописЗНАЧЕЊА
  Година2005
  АуториЛазо Ристић
  Број52
  Страна од137
  Страна до154
  Логика у контексту научног открића
  ЧасописФИЛОЗОФСКИ ГОДИШЊАК
  Година2005
  АуториЛазо Ристић
  Број3
  Страна од247
  Страна до262
  Традиционално и савремено
  ЧасописЗНАЧЕЊА
  Година2005
  АуториЛазо Ристић
  Број52
  Страна од209
  Страна до213
  Филозофија и остварење могућег
  ЧасописФИЛОЗОФСКИ ГОДИШЊАК
  Година2005
  АуториЛазо Ристић
  Број3
  Страна од471
  Страна до478
  Деструкција вриједности и квалитет живота
  ЧасописСОЦИОЛОШКИ ГОДИШЊАК
  Година2004
  АуториЛазо Ристић
  Број1
  Страна од272
  Страна до282
  Еволуција појмова
  ЧасописФИЛОЗОФСКИ ГОДИШЊАК
  Година2004
  АуториЛазо Ристић
  Број2
  Страна од565
  Страна до572
  Концепција науке и методолошки техницизам
  ЧасописДух Српске Усоре
  Година2004
  АуториЛазо Ристић
  Број19
  Страна од65
  Страна до76
  Ogledi o umjetnosti (prikaz knjge)
  ЧасописSlovesa
  Година2004
  АуториЛазо Ристић
  Број7/8
  Страна од250
  Страна до252
  Методолошки есенцијализам и методолошки номинализам
  ЧасописЗНАЧЕЊА
  Година2004
  АуториЛазо Ристић
  Број40
  Страна од141
  Страна до152
  Филозофија у нашем времену
  ЧасописФИЛОЗОФСКИ ГОДИШЊАК
  Година2004
  АуториЛазо Ристић
  Број2
  Страна од135
  Страна до152
  Затворено друштво
  ЧасописЗНАЧЕЊА
  Година2004
  АуториЛазо Ристић
  Број38-39
  Страна од47
  Страна до57
  Отворено друштво
  ЧасописДух Српске Усоре
  Година2003
  АуториЛазо Ристић
  Број17
  Страна од51
  Страна до58
  Темељи морала и права
  ЧасописФИЛОЗОФСКИ ГОДИШЊАК
  Година2003
  АуториЛазо Ристић
  Број1
  Страна од521
  Страна до525
  Метафизика и логичка истина
  ЧасописФИЛОЗОФСКИ ГОДИШЊАК
  Година2003
  АуториЛазо Ристић
  Број1
  Страна од103
  Страна до119
  Држава и јавност
  ЧасописДух Српске Усоре
  Година2002
  АуториЛазо Ристић
  Број16
  Страна од41
  Страна до52
  Истраживање образаца понашања у породичној заједници
  ЧасописДух Српске Усоре
  Година2002
  АуториЛазо Ристић
  Број15
  Страна од24
  Страна до30
  Неформални центри друштвене моћи и разарање југословенског друштва
  ЧасописДух Српске Усоре
  Година2002
  АуториЛазо Ристић
  Број13-14
  Страна од89
  Страна до99
  Гносеолошки темељи Дјуијевог прагматизма
  ЧасописЗНАЧЕЊА
  Година2001
  АуториЛазо Ристић
  Број40
  Страна од175
  Страна до183
  Људска природа и реконструкција друштва
  ЧасописЗНАЧЕЊА
  Година2000
  АуториЛазо Ристић
  Број37
  Страна од51
  Страна до66
  Теорија и емпиријско истраживање друштвене покретљивости
  ЧасописДух Српске Усоре
  Година2000
  АуториЛазо Ристић
  Број11-12
  Страна од32
  Страна до43
  Традиција и друштвена реконструкција у дјелу Џона Дјуија
  ЧасописДух Српске Усоре
  Година2000
  АуториЛазо Ристић
  Број10
  Страна од123
  Страна до131
  Методологија друштвене праксе
  ЧасописЗНАЧЕЊА
  Година2000
  АуториЛазо Ристић
  Број38-39
  Страна од47
  Страна до61
  Друштвено-историјски и духовни контекст социјално-политичке филозофије Џона Дјуија
  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2000
  АуториЛазо Ристић
  Број2
  Страна од125
  Страна до142
  Методолошки проблеми истраживања неформалних група у предузећима
  ЧасописДух Српске Усоре
  Година1999
  АуториЛазо Ристић
  Број9
  Страна од113
  Страна до122
  Српско традиционално село
  ЧасописДух Српске Усоре
  Година1999
  АуториЛазо Ристић
  Број8
  Страна од46
  Страна до57
  Грађански рат и традиционалне вриједности
  ЧасописДух Српске Усоре
  Година1998
  АуториЛазо Ристић
  Број6-7
  Страна од101
  Страна до103
  Актуелност филозофије васпитања Џона Дјуија
  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година1998
  АуториЛазо Ристић
  Број3
  Страна од133
  Страна до143
  Савременост прошлости
  ЧасописАКТУЕЛНОСТИ
  Година1998
  АуториЛазо Ристић
  Број4-5
  Страна од121
  Страна до123
  Традиционалне вриједности
  ЧасописДух Српске Усоре
  Година1997
  АуториЛазо Ристић
  Број5
  Страна од223
  Страна до227
  неформалне групе у радним организацијама
  ЧасописДух Српске Усоре
  Година1997
  АуториЛазо Ристић
  Број5
  Страна од182
  Страна до192
  Генетички структурализам: специфичности и недостаци Голдманове филозофије и естетике
  ЧасописДух Српске Усоре
  Година1997
  АуториЛазо Ристић
  Број3-4
  Страна од241
  Страна до247
  Паифизам и дефетизам
  ЧасописДух Српске Усоре
  Година1997
  АуториЛазо Ристић
  Број3-4
  Страна од185
  Страна до193

Радови са скупова

  Глобализам и десуверенизација
  Научни скупГлобализација и сувереност - са освртом на Босну и Херцеговину
  ПубликацијаГлобализација и сувереност - са освртом на Босну и Херцеговину: зборник радова, Бања Лука: Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања, 2014.
  Година2014
  АуториЛазо Ристић
  Страна од11
  Страна до19
  Religija i identiteti u Bosni i Hercegovini
  Научни скупNacionalni identitet i religija
  ПубликацијаNacionalni identitet i religija: zbornik radova sa naučnog skupa; Beograd: Institut za političke studije
  Година2013
  АуториЛазо Ристић
  Страна од343
  Страна до362
  Mogućnosti rješavanja društvenih sukoba u Bosni i Hercegovini
  Научни скупKonflikti
  ПубликацијаKonflikti: zbornik radova sa naučnog skupa; Banja Luka: Evropski defendologija centar, 2012
  Година2012
  АуториЛазо Ристић
  Страна од128
  Страна до139
  Дилеме о аутономији универзитета
  Научни скупДруштвене промјене у Србији и реформа образовања
  ПубликацијаНова српска политичка мисао (посебно издање)
  Година2011
  АуториЛазо Ристић
  Страна од173
  Страна до186
  Konceptualni i metodološki problemi istraživanja nezaposlenosti i sive ekonomije u Republici Srpskoj
  Научни скупAktuelni trenutak nezaposlenosti u Republici Srpskoj
  ПубликацијаAktuelni trenutak nezaposlenosti u Republici Srpskoj: zbornik radva sa naučnog skupa; Banja Luka: Klub intelektualaca 123; Evropski defendologija centar
  Година2011
  АуториЛазо Ристић
  Страна од36
  Страна до44
  Ретрадиционализација и модернизација у Босни и Херцеговини
  Научни скупТрадиција, модернизација, идентитети
  ПубликацијаТрадиција, модернизација, идентитети. (Зборник са научног скупа) Ниш: Филозофски факултет, 2011.
  Година2011
  АуториЛазо Ристић
  Страна од115
  Страна до126
  Политичко мишљење и развој социологије
  Научни скупНаука и политика
  ПубликацијаНаука и политика. Филозофске науке: зборник радова са Научног скупа, Пале, 22-23. мај 2010. Пале: Филозофски факултет, 2011.
  Година2011
  АуториЛазо Ристић
  Страна од309
  Страна до321
  Јединство наука и методолошки рдукционизам
  Научни скупИнтердисциплинарност и јединство савремене науке
  ПубликацијаИнтердисциплинарност и јединство савремене науке. Том 2, филозофске и природно-математичке науке: зборник радова са научног скупа (Пале, 22-24. мај 2009.
  Година2010
  АуториЛазо Ристић
  Страна од169
  Страна до179
  Научни потенцијал и друштвене реформе
  Научни скупНаучна и духовна утемељеност друштвених реформи
  ПубликацијаНаучна и духовна утемељеност друштвених реформи: зборник радова са научног скупа
  Година2010
  АуториЛазо Ристић
  Страна од605
  Страна до617
  Mediji kao ekološki zagađivači
  Научни скупTreći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport
  ПубликацијаTreći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport" (knjiga 2): zbornik radova sa naučnog skupa, Banja Luka: Udruženje zdravlje za sve
  Година2009
  АуториЛазо Ристић, Сњежана Поповић-Пејичић и Zoran Pejičić
  Страна од76
  Страна до78
  Uloga masmedija u informisanju i edukovanju
  Научни скупTreći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport
  ПубликацијаTreći međunarodni kongres "ekologija, zdravlje, rad, sport": zbornik radova sa naučnog skupa (knjiga 2), Banja Luka: Udruženje zdravlje za sve
  Година2009
  АуториЛазо Ристић, Сњежана Поповић-Пејичић и Zoran Pejičić
  Страна од79
  Страна до82
  Масовни медији и друштвене промјене
  Научни скупНаука, култура и идеологија
  ПубликацијаНаука, култура и идеологија. Том 2: зборник радова са научног скупа (Бања Лука, 12-13. децембар 2008)
  Година2009
  АуториЛазо Ристић
  Страна од7
  Страна до14
  Saradnja Rusije i balkana kao otpor globalizaciji nasilja
  Научни скупRusija i Balkan: Pitanja bezbednosti i saradnje
  ПубликацијаRusija i Balkan: Pitanje bezbednosti i saradnje: zbornik radova sa naučnog skupa, Institut za političke studije, Beograd
  Година2008
  АуториЛазо Ристић
  Страна од87
  Страна до102
  Глобализација и друштвена структура
  Научни скупСто двадесет пет година високог образовања у Босни и Херцеговини
  ПубликацијаСто двадесет пет година високог образовања у Босни и Херцеговини: зборник радова са научног скупа (Пале, 19-20. мај 2007). Том 2. Пале: Филозофски факултет, 2008
  Година2008
  АуториЛазо Ристић
  Страна од279
  Страна до289
  Савремено друштво и глобализам
  Научни скупНаука и савремени друштвени процеси
  ПубликацијаНаука и савремени друштвени процеси. Том 2: зборник радова са научног скупа (Бања Лука, 9-10. новембар 2007), Филозофски факултет, Бања Лука
  Година2008
  АуториЛазо Ристић
  Страна од9
  Страна до23
  Tranziciona pravda u multietničkom društvu
  Научни скупSavremeni politički poredak i ideja pravde
  ПубликацијаSavremeni politički poredak i ideja pravde
  Година2007
  АуториЛазо Ристић
  Страна од49
  Страна до59
  Култура као чинилац модернизације
  Научни скупКултура и образовање
  ПубликацијаКултура и образовање. Том 1: зборник радова са научног скупа (Бања Лука, 10-11. новембра 2006)
  Година2007
  АуториЛазо Ристић
  Страна од397
  Страна до408
  Мишљење у образовању
  Научни скупНаука и образовање
  ПубликацијаНаука и образовање, Том 1: зборник радова са научног скупа (Бања Лука, 11-12. новембра 2005); Бања Лука: Филозофски факултет
  Година2005
  АуториЛазо Ристић
  Страна од499
  Страна до510
  Традиција и друштвене промјене
  Научни скупТрадиција и савременост
  ПубликацијаТрадиција и савременост: зборник радова са научног скупа (Бања Лука, 4-6. новембар 2004)
  Година2004
  АуториЛазо Ристић
  Страна од325
  Страна до340
  Интердисциплинарни приступ научном сазнању и научни редукционизам
  Научни скупЈединство наука данас (интердисциплинарни приступ сазнању)
  ПубликацијаЈединство наука данас: интердисциплинарни приступ сазнању Т. 2.
  Година2004
  АуториЛазо Ристић
  Страна од91
  Страна до100
  Национални идентитет и међународни поредак
  Научни скупНаука и наша друштвена стварност
  ПубликацијаНаука и наша друштвена стварност: зборник радова са научног скупа (књига 3, том II)
  Година2003
  АуториЛазо Ристић
  Страна од93
  Страна до103
  Методолошки техницизам у савременој социологији
  Научни скупФилозофско-филолошке науке на почетку 21. вијека: проблеми и правци развоја
  ПубликацијаФилизофско-филолошке науке на почетку 21. вијека: проблеми и правци развоја
  Година2002
  АуториЛазо Ристић
  Страна од471
  Страна до484
  Српска традиција и савремено образовање
  Научни скупНаука и образовање - битни чиниоци српске духовности
  ПубликацијаНаука и образовање - битни чиниоци српске духовности: Зборник радова са научног скупа (Бања Лука, 20-22. новембар 2000), Филозофски факултет
  Година2000
  АуториЛазо Ристић
  Страна од279
  Страна до290

Остали радови

  Концепција социологије и методолошки техницизам
  Година2014
  АуториЛазо Ристић
  Страна од49
  Страна до62
  Начин истраживања превенције и алкохолизма код младих
  Година2010
  АуториЛазо Ристић
  Страна од41
  Страна до51
  Теоријско-методолошки приступ за истраживање утицаја глобализације на друштва у транзицији
  Година2010
  АуториЛазо Ристић
  Страна од32
  Страна до67
  Млади као развојни потенцијал Републике Српске
  Година2010
  АуториЛазо Ристић
  Страна од83
  Страна до118
  Улога омладинских организација у рјешавању запошљавања младих
  Година2010
  АуториЛазо Ристић
  Страна од91
  Страна до142
  Превенција и сузбијање алкохолизма код младих
  Година2010
  АуториЛазо Ристић
  Страна од52
  Страна до81
  Теоријско-методолошки оквир за истраживање црног тржишта рада
  Година2010
  АуториЛазо Ристић
  Страна од22
  Страна до39
  Млади и вриједности у локалној заједници
  Година2009
  АуториЛазо Ристић
  Страна од52
  Страна до126
  Потребе, мобилност и учешће младих у афирмацији омладинског рада у Републици Српској (емпиријски дио студије)
  Година2009
  АуториЛазо Ристић
  Страна од101
  Страна до154
  Образовање и запошљавање омладине
  Година2008
  АуториЛазо Ристић
  Страна од9
  Страна до23
  Обрасци понашања у породичној заједници
  Година2007
  АуториЛазо Ристић
  Страна од38
  Страна до51
  Вриједности као конститутивни елемент друштва
  Година2007
  АуториЛазо Ристић
  Страна од53
  Страна до63
  Однос младих према личном статусу и друштвеном ангажовању
  Година2007
  АуториЛазо Ристић
  Страна од165
  Страна до178
  Предмет истраживања
  Година2007
  АуториЛазо Ристић
  Страна од77
  Страна до128
  Хипотетичко-дедуктивни метод Карла Попера
  Година2005
  АуториЛазо Ристић
  Страна од325
  Страна до340
  Друшвена криза и рад
  Година2005
  АуториЛазо Ристић
  Страна од35
  Страна до54
  Невладине организације. Идеал и стварност
  Година2003
  АуториЛазо Ристић
  Идеје и друштвене промјене
  Година2002
  АуториЛазо Ристић
  Страна од115
  Страна до128

Књиге

  Друштвени и политички активизам омладине
  ИздавачГрафид, Бања Лука
  ISBN978-99938-53-85-5
  Година2011
  АуториЛазо Ристић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна226
  Попер и Маркс: концепције метода проучавања друштва
  ИздавачЕвропски дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања, Бања Лука
  ISBN978-99955-22-23-0
  Година2011
  АуториЛазо Ристић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна209
  Неформални центри друштвене моћи: концептуално-методолошки проблеми истраживања деструкције југословенске радне организације
  ИздавачЦентар за друштвена кретања, Бања Лука
  ISBN978-99955-636-7-7
  Година2010
  АуториЛазо Ристић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна219
  Социологија насеља
  ИздавачНародна и универзитетска библиотека Републике Српске
  ISBN978-99938-30-29-0
  Година2009
  АуториЛазо Ристић, Брацо Ковачевић и Марија Кнежевић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна198
  Огледи из филозофије и социологије
  ИздавачЦентар за друштвена кретања, Бања Лука
  ISBN978-99955-636-1-5
  Година2009
  АуториЛазо Ристић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна265
  Култура религија
  ИздавачЗавод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево
  ISBN978-99955-0-403-8
  Година2009
  АуториЛазо Ристић, Рајко Куљић и Зоран Аврамовић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна66
  Перспективе младих у Републици Српској: истраживачки пројект
  ИздавачПравни факултет у Бањој Луци
  ISBN99938-50-24-1
  Година2007
  АуториЛазо Ристић, Пејо Ђурашиновић, Драго Тешановић, Живана Гаврић, Остоја Ђукић, Мирко Бањац, Предраг Драгосављевић и Миленко Радевић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна200
  Методолошки техницизам Карла Попера
  ИздавачФилозофски факултет у Бањој Луци
  ISBN99938-34-31-9
  Година2004
  АуториЛазо Ристић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна210
  Традиција и друштвена реконструкција: специфичности социјално-политичке филозофије Џона Дјуија
  ИздавачФилозофски Факултет у Банјој Луци
  ISBN86-83297-02-0
  Година2000
  АуториЛазо Ристић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна212