Навигација

проф. др Рада Петровић

Наставник - II-4
Технолошки факултет
Стручни назив---
Ужа научна областфизичка хемија; наука о полимерима; електрохемија, суве ћелије, батерије, гориве ћелије, корозија метала, електролиза)
Датум избора у звање 4. мај 2015.

Предмети

Б01102ТЕХНИЧКА ФИЗИКА I
Б02303ФИЗИЧКА ХЕМИЈА I
Б02403ФИЗИЧКА ХЕМИЈА СА КОЛОИДНОМ ХЕМИЈОМ
Б13610ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ АНАЛИЗА У КОНТРОЛИ НАМИРНИЦА
Б22403ФИЗИЧКА ХЕМИЈА СА ЕЛЕКТРОХЕМИЈОМ
Б23503ХЕМИЈСКО- ИНЖЕЊЕРСКА ТЕРМОДИНАМИКА
Б24808ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ АНАЛИЗА
Б31204ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ I
Б52301ХЕМИГРАФИЈА

Библиографија

Радови у часописима

  DEHIDRATACIJA DIETILETERA NA Mn(II)-MORDENITU
  DOI10.7251/GHTE1410011P
  ЧасописGlasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Година2014
  АуториРада Петровић, Nedeljko Čegar, Branko Škundrić и Jelena Penavin-škundrić
  Број10
  Страна од11
  Страна до17
  UTICAJ KISELINOM AKTIVIRANOG BENTONITA NA OKSIDACIONU STABILNOST HIDROKREKOVANIH BAZNIH ULJA
  DOI10.7251/GHTE1207033P
  ЧасописGlasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Година2012
  АуториZoran Petrović, Pero Dugić, Pero Aleksić, Tatjana Botić, Branka Kojić и Rada Petrović
  Број7
  Страна од33
  Страна до40
  UTICAJ Co2+ JONA NA KATALITIČKE OSOBINE Y-ZEOLITA
  ЧасописGlasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Година2011
  АуториNedeljko Čegar, Rada Petrović, Jelena Penavin и Branko Škundrić
  Број6
  Страна од17
  Страна до22
  ADSORPCIJA VODENE PARE NA ZSM-5 ZEOLITU
  ЧасописGlasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Година2011
  АуториРада Петровић, Nedeljko Čegar, Jelena Penavin-škundrić и Dragica Lazić
  Број6
  Страна од11
  Страна до16
  KATALITIČKA KONVERZIJA ETANOLA NA H-Y ZEOLITU
  ЧасописHEMIJSKA INDUSTRIJA
  Година2005
  АуториNedeljko Čegar, Jelena Penavin-Škundrić, Branko Škundrić и Rada Petrović
  Волумен59
  Број9-10
  Страна од267
  Страна до269
  KONVERZIJA ETANOLA NA MORDENITU
  ЧасописGlasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Година2003
  АуториNedeljko Čegar, Jelena Penavin, Branko Škundrić и Rada Petrović
  Број44
  Страна од414
  Страна до420
  ULOGA PALADIJUMA U KATJON SUPSTITUIRANIM ZEOLITIMA KAO KATALIZATORIMA U REAKCIJI IZOMERIZACIJE 3,3-DMB-1
  ЧасописGlasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Година2003
  АуториŠkundrić Branko, Jelena Penavin, Nedeljko Čegar, Rada Petrović и Slavica Sladojević
  Број44
  Страна од405
  Страна до413
  FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE KATIONSKIH PAM U MJEŠOVITIM RASTVARAČIMA
  ЧасописGlasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Година2003
  АуториNedeljko Čegar, Branko Škundrić, Rada Petrović и Jelena Penavin
  Број44
  Страна од426
  Страна до431
  KONVERZIJA DIETILETERA NA MORDENITU
  ЧасописHEMIJSKA INDUSTRIJA
  Година1996
  АуториBranko Škundrić, Nedeljko Čegar, Jelena Penavin, Rada Kozomara и Slavica Sladojević
  Волумен50
  Број7-8
  Страна од312
  Страна до316

Радови са скупова

  Ammonium Ion Adsorption on Natural Zeolite Tuff and on Faujasite, Described by Dubinin Theory
  Научни скупSix International Scientific Confrence Contemporary Materials 2013
  ПубликацијаPrograme and the Book of Abstracts
  Година2013
  АуториЈелена Пенавин-Шкундрић, Рада Петровић, Бранко Шкундрић, Зора Леви, Б Васић и Дарко Бодрожа
  Страна од68
  Страна до68
  KARAKTERISTIKE POVRŠINE KLINOPTILOLITA U PROCESIMA ADSORPCIJE
  Научни скупIX Naučno-stručni simpozij sa međunarodnim učešćem "Metalni i nemetalni materijali"
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2012
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Branko Škundrić, Saša Zeljković, Zora Levi, Rada Petrović, Slavica Sladojević и Sanja Krnetić
  Страна од257
  Страна до263
  ADSORPCIJA ETANOLA IZ GASNE FAZE NA MORDENITU (M)
  Научни скупNaučni skup "Savremeni materijali" Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ПубликацијаKnjiga radova
  Година2011
  АуториRada Petrović, Nedeljko Čegar, Jelena Penavin-Škundrić, Dragica Lazić и Branko Škundrić
  Страна од41
  Страна до47
  Adsorption of 3-Phenyl-Methane Colour from Dilute Aqueous Solutions on Faujasites Described by Dubinin,s Theory (DRK Equation)
  Научни скупContemporary Materials 2011
  ПубликацијаThe Book of Abstract
  Година2011
  АуториSlavica Sladojević, Jelena Penavin-Škundrić, Зора Леви, Dragica Lazić, Rada Petrović и Branko Škundrić
  Страна од87
  Страна до88
  ADSORPCIONE I KATALITIČKE OSOBINE MORDENITA
  Научни скупNaučni skup "Savremeni materijali " Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ПубликацијаKnjiga radova
  Година2008
  АуториNedeljko Čegar, Branko Škundrić, Jelena Penavin-Škundrić и Rada Petrović
  Страна од235
  Страна до243
  ADSORPCIONE OSOBINE MORDENITA
  Научни скупVII Simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  ПубликацијаZBORNIK RADOVA 18
  Година2007
  АуториRada Petrović, Nedeljko Čegar, Jelena Penavin, Branko Škundrić и Sanja Krnetić
  Страна од21
  Страна до31
  CATALYTIC CHARACTERISTICS OF NATURAL CLINOPTILOLITE
  Научни скупProceedings of the 37th IOC on Mining and Metallurgy
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2005
  АуториNedeljko Čegara, Branko Škundrić, Jelena Penavin-Škundrić и Rada Petrović
  Страна од521
  Страна до527
  DEHIDRATACIJA DIETILETERA NA ZSM-5 ZEOLITU
  Научни скуп43 savetovanje Srpskog hemijskog društva
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2005
  АуториRada Petrović, Nedeljko Čegar, Jelena Penavin-Škundrić и Branko Škundrić
  Страна од129
  Страна до132
  REAKCIJE ETERA NA MORDENITU
  Научни скупV Simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj "
  ПубликацијаZBORNIK RADOVA 13
  Година2004
  АуториBranko Škundrić, Rada Petrović, Nedeljko Čegar и Jelena Penavin
  Страна од1
  Страна до8
  KONSTANTA BRZINE INICIJALNE REAKCIJE I REAKCIJE DEHIDRATACIJE DIETILETERA NA 13X ZEOLITU
  Научни скупV Simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  ПубликацијаZBORNIK RADOVA 13
  Година2004
  АуториŠkundrić Branko, Jelena Penavin, Nedeljko Čegar и Rada Petrović
  Страна од31
  Страна до40

Књиге

  Eksperimentalna fizička hemija
  ИздавачUniverzitet u Banjoj Luci, OJ Tehnološki fakultet
  ISBN978-99938-54-51-7
  Година2014
  АуториРада Петровић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна218