Навигација

проф. др Јелена Пенавин-Шкундрић

051/211-318
Стручни назив---
Датум избора у звање 23. октобар 2009.

Предмети

Б13610ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ АНАЛИЗА У КОНТРОЛИ НАМИРНИЦА
Б24808ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ АНАЛИЗА

Библиографија

Радови у часописима

  Kinetics study of methylene blue adsorption onto activated carbon by means of spectrophotometry
  ЧасописQuality of Life
  Година2014
  АуториДијана Јелић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Жељка Марјановић-Балабан, Весна Антуновић и Наташа Радуљ
  Страна од107
  Страна до113
  Adsorption of Propane Acid on High-Silica ZSM-5 Zeolites of Nanostructure Dimensions
  ЧасописGlasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Година2013
  АуториSlavica Sladojević, Jelena Penavin-Škundrić, Зора Леви, Darko Bodroža, Dragica Lazić и Branko Škundrić
  Број9
  Страна од1
  Страна до9
  Interaction of Aqueous Solution of Phenol with 5A zeolite: Adsorption and Comparison with Commercial Carbons as the Adsorbents
  ЧасописCONTEMPORARY MATERIALS
  Година2012
  АуториЗора Леви, Јелена Пенавин-Шкундрић, Славица Сладојевић, Dragica Lazić и Дарко Бодрожа
  ВолуменIII-2
  Страна од201
  Страна до206
  A THERMOGRAVIMETRIC STUDY OF REDUCTION SILVER OXIDE UNDER NON-ISOTHERMAL CONDITIONS
  DOI10.5767/anurs.cmat.100102.en.144J
  ЧасописCONTEMPORARY MATERIALS
  Година2010
  АуториDijana Jelić, Slavko Mentus, Jelena Penavin-Škundrić, Darko Bodroža и Весна Антуновић
  ВолуменI
  Број2
  Страна од144
  Страна до150
  Испитивање особина површине зеленог туфа, природног зеолита са подручја РС неким физичко-хемијским методама
  ЧасописGlasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Година2003
  АуториЈелена Пенавин-Шкундрић, Зора Леви, Љиља Шушњар и Недељко Чегар
  Број44
  Страна од393
  Страна до404
  Mogućnost primjene elektrofiltarskog pepela u proizvodnji cementa
  ЧасописGlasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Година2003
  АуториСвјетлана Средић, Јелена Пенавин-Шкундрић и Зора Поповић
  Волумен45
  Страна од45
  Страна до51
  Uticaj dvostruke zamjene katjona jonima prelaznih metala u zeolitu 5A na njegove osobine
  ЧасописGlasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Година2003
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Branko Škundrić, Зора Леви и Nedeljko Čegar
  Број45
  Страна од1
  Страна до5

Радови са скупова

  Spektrofotometrijsko praćenje adsorpcije monoazo tekstilne boje na MFI zeolitima
  Научни скупMetalni i nemetalni materijali
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2014
  АуториSlavica Sladojević, Darko Bodroža, Jelena Penavin-Škundrić, Зора Леви, Ljubica Vasiljević и Branko Škundrić
  Компаративна истраживања адсорпционих особина туфа и активног угља
  Научни скупX savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2013
  АуториЈелена Пенавин-Шкундрић, Зора Леви, Славица Сладојевић, Дарко Бодрожа и Luka Matej Đevenica
  Страна од118
  Страна до124
  Surface Active Agent in Structure of Natural and Synthetic Alumosilcate
  Научни скупSix International Scientific Conference Contemporary Materials 2013
  ПубликацијаPrograme and the Book of Abstracts
  Година2013
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Зора Леви, Slavica Sladojević, Saša Zeljković и Darko Bodroža
  Страна од66
  Adsorpcija kobalta i bakra iz vodenih rastvora na Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ perovskitu
  Научни скупSavremeni materijali
  ПубликацијаKnjiga 19
  Година2013
  АуториSaša Zeljković, Jelena Penavin-Škundrić, T Ivas, Dijana Jelić, Зора Леви, D Vranković и S Vujnić
  Страна од129
  Страна до137
  Ammonium Ion Adsorption on Natural Zeolite Tuff and on Faujasite, Described by Dubinin Theory
  Научни скупSix International Scientific Confrence Contemporary Materials 2013
  ПубликацијаPrograme and the Book of Abstracts
  Година2013
  АуториЈелена Пенавин-Шкундрић, Рада Петровић, Бранко Шкундрић, Зора Леви, Б Васић и Дарко Бодрожа
  Страна од68
  Страна до68
  Adsorption of Lauric Acid on Zeolite 13X Modifief by Surface-Active Substance
  Научни скупSix International Scientific Conference Contemporary Materials 2013
  ПубликацијаPrograme and the Book of Abstracts
  Година2013
  АуториЈелена Пенавин-Шкундрић, Бранко Шкундрић, Зора Леви, Љиља Васиљевић, Иван Самелак, Саша Зељковић и Славица Сладојевић
  Страна од65
  Страна до65
  KARAKTERISTIKE POVRŠINE KLINOPTILOLITA U PROCESIMA ADSORPCIJE
  Научни скупIX Naučno-stručni simpozij sa međunarodnim učešćem "Metalni i nemetalni materijali"
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2012
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Branko Škundrić, Saša Zeljković, Zora Levi, Rada Petrović, Slavica Sladojević и Sanja Krnetić
  Страна од257
  Страна до263
  Studija adsorpcije fenola iz vodene sredine na modifikovanoj alumini
  Научни скупSavremeni materijali
  ПубликацијаKnjiga 17
  Година2012
  АуториЗора Леви, Jelena Penavin-Škundrić, Slavica Sladojević, Jovan Škundrić, Darko Bodroža и Branko Škundrić
  Страна од525
  Страна до536
  Adsorption of 3-Phenyl-Methane Colour from Dilute Aqueous Solutions on Faujasites Described by Dubinin,s Theory (DRK Equation)
  Научни скупContemporary Materials 2011
  ПубликацијаThe Book of Abstract
  Година2011
  АуториSlavica Sladojević, Jelena Penavin-Škundrić, Зора Леви, Dragica Lazić, Rada Petrović и Branko Škundrić
  Страна од87
  Страна до88
  Mehanizam adsorpcije fenola na alumosilikatnim materijalima u funkciji pH sredine
  Научни скупSavremeni materijali
  ПубликацијаKnjiga radova
  Година2011
  АуториЗора Леви, Jelena Penavin-Škundrić, Dragica Lazić, Nedeljko Čegar и Branko Škundrić
  Страна од71
  Страна до79
  Komparativna istraživanja adsorpcije fenola na alumosilikatnim materijalima i prirodnom uglju rudnika Stanari
  Научни скупReciklažne tehnologije i održivi razvoj
  ПубликацијаProceedings
  Година2010
  АуториЗора Леви, Jovan Škundrić и Jelena Penavin-Škundrić
  Страна од318
  Страна до326
  Determination of Dubinin-Radushkevich Adsorption Isotherm for the Amonia-Natural Clinoptilolite Systems
  Научни скупIX Savjetovanje hemičara i tehnologa RS
  ПубликацијаZbornik izvoda radova
  Година2010
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Зора Леви, Slavica Sladojević, Dragica Lazić, Branko Škundrić и Saša Zeljković
  Страна од12
  Страна до13
  Uticaj površinski aktivne materije-PAM na adsorpcione osobine mordenita
  Научни скупMetalni i nemetalni materijali
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2010
  АуториЗора Леви, Darko Bodroža, Slavica Sladojević, Dragica Lazić, Jelena Penavin-Škundrić и Pero Dugić
  Страна од261
  Страна до267
  Neorganski oksidi modifikovani surfaktantima kao adsorbensi za organske supstrate
  Научни скупSavremeni materijali
  ПубликацијаKnjiga radova
  Година2010
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Зора Леви, Nedeljko Čegar, Saša Zeljković, Slavica Sladojević, Branko Škundrić и Dragica Lazić
  Страна од247
  Страна до257
  Fizičkohemijska identifikacija katjon modifikovanih zeolita tipa A
  Научни скупVIII Savjetovanje hemičara i tehnologa RS
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2008
  АуториЗора Леви, Jelena Penavin-Škundrić, Nedeljko Čegar, Dragica Lazić и Darko Bodroža
  Страна од85
  Страна до95
  Адсорпција на дијатомејској земљи модификованој површински активним супстанцама
  Научни скупVIII Савјетовање хемичара и технолога РС
  ПубликацијаЗборник извода радова
  Година2008
  АуториЈелена Пенавин-Шкундрић, Зора Леви, Недељко Чегар, Славица Сладојевић, Саша Зељковић и Бранко Шкундрић
  Страна од28
  Страна до28
  Mogućnost uklanjanja amonijaka iz otpadne vode adsorpcijom pomoću alumosilikatnih uzoraka
  Научни скупMetallic and Nonmetallic Inorganic Materials
  ПубликацијаProceedings
  Година2006
  АуториЗора Леви, Nedeljko Čegar, Jelena Penavin-Škundrić, Dragica Lazić, Branko Škundrić и Ljubica Vasiljević
  Страна од573
  Страна до578
  Зеолити и екологија - покушај контролисаног адсорбовања штетних материја из воде
  Научни скупЕкологија, здравље, рад, спорт
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2006
  АуториСлавица Сладојевић, Зора Леви, Бранко Шкундрић, Јасна Виндакијевић, Јелена Пенавин-Шкундрић и Недељко Чегар
  Страна од125
  Страна до134
  Possibility of Use of Tuffs from the Republika Srpska Locations as Adsorbents for Acid-Basic Ingridients in Liquid Waste
  Научни скуп13th Scientific and Professional Conference on Natural Resources and Environmental Protection “Ecological Truth“
  ПубликацијаProceedings
  Година2005
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Зора Леви, Slavica Sladojević, Branko Škundrić, Nedeljko Čegar, Ljiljana Šušnjar и Svjetlana Sredić
  Страна од405
  Страна до411
  Study of Behaviour of Alumosilicate Ore Manifestations as Adsorbents after Acid Activation
  Научни скуп13th Scientific and Professional Conference on Natural Resources and Environmental Protection
  ПубликацијаEcological Truth
  Година2005
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Slavica Sladojević, Зора Леви, Nedeljko Čegar, Branko Škundrić и Dragica Lazić
  Страна од99
  Страна до104
  Минералне асоцијације класе алумосиликата серпентинске зоне Поткозарја као адсорбенси
  Научни скуп6th Symposium “Novel Technologies and Economic Development“
  ПубликацијаЗборник извода радова
  Година2005
  АуториЈелена Пенавин-Шкундрић, Славица Сладојевић, Бранко Шкундрић, Недељко Чегар, Зора Леви и Љиља Шушњар
  Страна од68
  Страна до68
  Адсорпционе могућности диатомејске земље, бентонита и ZSM-5 зеолита при третману отпадних вода
  Научни скупXLIII саветовање Српског хемијског друштва,
  ПубликацијаПрограм и кратки изводи радова
  Година2005
  АуториЗора Леви, Јелена Пенавин-Шкундрић, Бранко Шкундрић и Недељко Чегар
  Страна од44
  Страна до44
  Influence of Acid Activation and Ion-Exchange on Adsorption Properties of Certain Alumosilicate
  Научни скупXLII Саветовање Српског хемијског друштва
  ПубликацијаПрограм и изводи радова
  Година2004
  АуториЈелена Пенавин-Шкундрић, Зора Леви, Бранко Шкундрић, Недељко Чегар и Драгица Лазић
  Страна од229
  Страна до229
  Моделирање особина зеолита класе фожасита јонима литијума и мангана
  Научни скупVI Симпозијум савремене технологије и привредни развој
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2004
  АуториЗора Леви, Јелена Пенавин-Шкундрић, Недељко Чегар, Бранко Шкундрић и Драгица Лазић
  Јони метала у структури зеолита и специфична површина
  Научни скупЗборник природно-математичких наука
  ПубликацијаЗборник природно-математичких наука
  Година2002
  АуториБранко Шкундрић, Недељко Чегар, Зора Леви и Јелена Пенавин-Шкундрић
  Страна од69
  Страна до79

Књиге

  Општа хемија
  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци, О.Ј. Технолошки факултет Бања Лука
  ISBN978-99938-54-49-4
  Година2014
  АуториЗора Леви и Јелена Пенавин-Шкундрић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна271
  Стехиометрија II
  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци, О.Ј. Технолошки факултет Бања Лука
  ISBN978-99938-54-29-6
  Година2009
  АуториЈелена Пенавин-Шкундрић, Зора Леви, Недељко Чегар, Бранко Шкундрић и Бранимир Вујачић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна275