Навигација

ас. Јелена Триван

Сарадник - II-5
Рударски факултет
Стручни назив---
Ужа научна областповршинска експлоатација минералних сировина
Датум избора у звање 12. новембар 2010.

Предмети

Р1ГМХГеомеханика
Р1МСТМеханика стијена и тла
Р1ОУРОдводњавање у рударству
Р2МСУМСМониторинг системи у механици стијена
Р2НССМПЕНапонска стања у стијенском масиву при подземном откопавању лежишта
Р2СППИОСтабилност подземних просторија и објеката

Библиографија

Радови у часописима

  Аспекти безбједности и заштите животне средине приликом употребе Анфо експолозива у руднику "Сасе" Сребреница
  Часопис MINING ENGIEERING
  Година2013
  АуториСлободан Мајсторовић, Владимир Малбашић, Јелена Триван, Љубица Фигун и Миодраг Челебић
  Број2-3/2013
  Страна од81
  Страна до93
  Ekonomski elementi optimizacije tehnološke faze otkopavanja i transporta jalovine na površinskom kopu Buvač
  ЧасописАРХИВ ЗА ТЕХНИЧКЕ НАУКЕ
  Година2012
  АуториЖарко Ковачевић, Владимир Малбашић, Јелена Триван и Лазар Стојановић
  Страна од27
  Страна до36
  Анализа утицаја фактора код избора технолошког процеса подземног откопавања угљених слојева
  ЧасописАРХИВ ЗА ТЕХНИЧКЕ НАУКЕ
  Година2012
  АуториЈелена Триван
  Страна од43
  Страна до49
  Економски елементи оптимизације технолошке фазе откопавања и транспорта јаловине на површинском копу "Бувач"
  ЧасописАРХИВ ЗА ТЕХНИЧКЕ НАУКЕ
  Година2012
  АуториВладимир Малбашић, Лазар Стојановић и Јелена Триван
  Страна од27
  Страна до36
  THE STUDY OF WORK CONDITIONS IN “STRMOSTEN” RMU REMBAS MINE WITH THE AIM OF INSTALING MEHANIYED HIDRAULIK SUPORT (MHS) FOR COAL EXCAVATION
  DOIISSN 0040 - 2176
  Часопис TEHNIKA: časopis Saveza inženjera i tehničara Srbije
  Година2011
  АуториЈоvо Мiljanović, Jelena Trivan и Mirko Ivković
  Волумен8
  Број3
  Страна од223
  Страна до229
  Геотехнички аспекти појава нестабилности експлоатационих комора у руднику камене соли "Тушањ"
  ЧасописРударство
  Година2005
  АуториДражан Ђукић и Јелена Триван
  Страна од133
  Страна до143

Радови са скупова

  Истраживање опасности од изненадних продора воде у подземним рудницима угља у Србији
  Научни скупIII Симпозијум са међународним учешћем "Рударство 2012"
  Година2012
  АуториЈелена Триван, Дражана Тошић, Љубица Фигун и Љиљана Танкосић
  Страна од238
  Страна до241
  Истраживање метаноносности и метанских услова у подземним рудницима угља
  Научни скупРударство у будућности Републике Српске
  Година2010
  АуториМирко Ивковић, Јелена Триван и Дражана Тошић
  Страна од59
  Страна до66
  Испитивање својстава одлагалишта јаловине рудника Соко у циљу њихове рекултивације
  Научни скупЕколошка истина
  Година2009
  АуториМирко Ивковић, Дражана Тошић и Јелена Триван
  Страна од297
  Страна до299
  Верификација континуалног система транспорта откривке на површинском копу Бувач
  Научни скупVII Интернационални симпозијум о транспорту и извозу
  Година2008
  АуториМиодраг Челебић, Горан Агбаба, Јелена Триван и Дражана Тошић
  Страна од158
  Страна до162
  Специфични утицаји система подземне експлоаатције лежишта угља на деградацију површине терена
  Научни скупIV научно- стручно савјетовање из области рударства, нове технологије и достигнућа у рударству и геологији
  Година2007
  АуториМирко Ивковић, Дражана Тошић и Јелена Триван
  Страна од8
  Страна до15
  Утицај система подземне експлоатације лежишта углја на деградирану површину терена
  Научни скупЕколошка истина са међународним учешћем
  Година2007
  АуториМирко Ивковић, Дражана Тошић и Јелена Триван
  Страна од106
  Страна до110
  Анализа квалитета воде ријеке Сане на подручју општине Приједор у периоду од 1960. до 2005. године
  Научни скупЕколошка истина
  Година2007
  АуториЈелена Триван, Љиљана Танкосић, Дражана Тошић и Љубица Фигун
  Страна од367
  Страна до372
  Утицај ситних емитованих честица кречњачке прашине на животну средину у руднику "Дреновача" и могућност њене валоризације
  Научни скупЗаштита животне средине у индустријиским подручјима
  Година2007
  АуториЉиљана Танкосић, Јелена Триван, Дражана Тошић и Љубица Фигун
  Страна од166
  Страна до174
  Проблем заштите дубоких темељних и околних објеката у урбаним условима
  Научни скупнове технологије и достигнућа у рударству и геологији
  Година2007
  АуториДражан Ђукић и Јелена Триван
  Страна од258
  Страна до262
  Санација деградираних површина узоркованих подземном експлоатацијом угља у лежишту Соко
  Научни скупI међународни симпозијум о рециклажним технологијама и одрживом развоју
  Година2006
  АуториМирко Ивковић, Дражана Тошић и Јелена Триван
  Управљање индустријским и рударским отпадом са еко-посљедицама у градовима са мјешаном индустријом на примјеру градова Тузла и Косовска Митровица
  Научни скупЕвропска Еонвенција о природним грађевинским материјалима и угљу:Нове перспективе
  Година2005
  АуториМирко Шаловић и Јелена Триван