Навигација

проф. др Чедомир Црногорац

Наставник - II-4
Природно-математички факултет
Стручни назив---
Ужа научна областфизичка географија
Датум избора у звање 1. децембар 2011.

Библиографија

Радови у часописима

  Школа у природи - захтјев савремене наставе у Републици Српској и Босни и Херцеговини
  ЧасописСКУП 1
  Година2015
  АуториЧедомир Црногорац и Весна Бабић
  Волумен1
  Страна од123
  Страна до129
  Хидрогеотермални потенцијали у функцији обновљиве енергије у Републици Српској
  DOI10.7251/HER1714121R
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2013
  АуториВесна Рајчевић и Чедомир Црногорац
  Волумен17
  Страна од121
  Страна до149
  Избор локације депоније чврстог отпада и утицај на животну средину на примјеру депоније "Рамићи" код Бањалуке
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2008
  АуториДушица Пешевић и Чедомир Црногорац
  Волумен12
  Страна од89
  Страна до107
  PODZEMNE I POVRŠINSKE VODE REPUBLIKE SRPSKE
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2008
  АуториРадислав Тошић и Чедомир Црногорац
  Волумен12
  Страна од129
  Страна до148
  ANALIZA PROSJEČNIH VODA RIJEKE VRBANJE
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2007
  АуториРадислав Тошић и Чедомир Црногорац
  Волумен11
  Страна од66
  Страна до84
  THE LOST RIVER “PULJIĆA POTOK” IN THE RIVER BASIN OF MALA UKRINA
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2007
  АуториРадислав Тошић и Чедомир Црногорац
  Волумен11
  Страна од58
  Страна до65
  Школе у природи - изазов реформисаног образовног система у Босни и Херцеговини
  ЧасописГласник Факултета физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци
  Година2006
  АуториЧедомир Црногорац и Жељко Вукић
  Број2
  Страна од127
  Страна до131
  Изучавање животне средине у географији у основним школама Републике Српске
  ЧасописГЛОБУС
  Година2005
  АуториЧедомир Црногорац
  Волумен30
  Страна од53
  Страна до67
  Интер-мултидисциплинарни приступ животној средини
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2005
  АуториЧедомир Црногорац и Весна Бабић
  Волумен10
  Страна од147
  Страна до162
  МОРФОЛОШКО - ХИДРОЛОШКА ЕВОЛУЦИЈА ПОНОРНИЦЕ ПУЉИЋА ПОТОК
  DOI10.2298/GSGD0502017T
  ЧасописGlasnik Srpskog geografskog drustva
  Година2005
  АуториРадислав Тошић и Чедомир Црногорац
  Волумен85
  Број2
  Страна од17
  Страна до22
  Системски модел животне средине наимјеру града Бањалуке
  ЧасописГласник Српског географског друштва Београд
  Година2003
  АуториЧедомир Црногорац
  ВолуменLXXXIII
  Број2
  Страна од45
  Страна до60
  ГЕОДИВЕРЗИТЕТ И УЛОГА НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ - приступ проучавању животне средине
  ЧасописГЛОБУС
  Година2003
  АуториЧедомир Црногорац и Радислав Тошић
  Волумен28
  Страна од109
  Страна до119
  Неки аспекти заштите животне средине у Републици Српској
  ЧасописГЛОБУС
  Година2002
  АуториЧедомир Црногорац
  Волумен27
  Страна од47
  Страна до59
  Kvalitet površinskih voda u Republici Srpskoj u funkciji održivog turizma
  ЧасописTurizam
  Година2002
  АуториЧедомир Црногорац и Радислав Тошић
  Волумен6
  Страна од32
  Страна до34
  Неки аспекти заштите животне средине у Републици Српској
  ЧасописGlobus
  Година2002
  АуториЧедомир Црногорац и Душица Пешевић
  Број27
  Страна од47
  Страна до58
  Хидролошки и хидрогеографски појмови и садржаји у настави географије у основном и средњем образовању у Републици Српској
  ЧасописГЛОБУС
  Година2001
  АуториЧедомир Црногорац
  Волумен26
  Страна од75
  Страна до83
  Природне катастрофе II
  ЧасописСРПСКЕ ЗЕМЉЕ И СВИЈЕТ
  Година2001
  АуториЧедомир Црногорац и Радислав Тошић
  Волумен20
  Страна од14
  Страна до16
  Promjene u intenzitetu i obimu erozivnih procesa u slivu Veliike Usore
  ЧасописECOLOGICA
  Година2000
  АуториЧедомир Црногорац
  Волумен6
  Страна од120
  Страна до123
  Banja Dvorovi - turistička valorizacija (problemi i mogućnosti unapređenja zdravstveno-turističke ponude)
  ЧасописTurizam
  Година2000
  АуториРадислав Тошић и Чедомир Црногорац
  Волумен4
  Страна од122
  Страна до124
  Rezultati fizičkogeografskih istraživanja sliva Velike Usore
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година1998
  АуториЧедомир Црногорац
  Волумен3
  Страна од5
  Страна до19
  Ekološke posljedice rata na hidrološke karakteristike sliva Velike Usore
  ЧасописECOLOGICA
  Година1997
  АуториЧедомир Црногорац
  Волумен4
  Страна од93
  Страна до96
  Turizam u transformaciji prostora Vučje planine
  ЧасописGeografski pregled
  Година1991
  АуториЧедомир Црногорац
  ВолуменXXXV
  Број35
  Страна од76
  Страна до83

Радови са скупова

  COMMUNAL HYGIENE OF A PART OF THE URBAN AREA OF REPUBLIC OF SRPSKA
  Научни скупInternational scientific Conference "GEOBALCANICA"
  ПубликацијаGEOBALCANICA - INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, CONFERENCE PROGRAMME
  Година2015
  АуториČedomir Crnogorac и Vesna Rajčević
  Страна од13
  Страна до13
  GEOTHERMAL ENERGY AS A RENEWABLE ENERGY SOURCE IN REPUBLIC OF SRPSKA
  Научни скупInternational scientific Conference "GEOBALCANICA"
  ПубликацијаGEOBALCANICA INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - CONFERENCE PROGRAMME
  Година2015
  АуториVesna Rajčević и Čedomir Crnogorac
  Страна од5
  Страна до5
  The influence of the water regime on the water quality of the rivers in urban areas
  Научни скупIGU Regional Conference
  ПубликацијаIGU 2014 Book of abstracts - IGU2014-0731
  Година2014
  АуториČedomir Crnogorac, Vesna Rajčević и Goran Trbić
  Бања Слатина - стварност и перспективе развоја
  Научни скуп"Географско образовање, наука и пракса: развој, стање и перспективе"
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2013
  АуториSaša Milinković и Чедомир Црногорац
  Страна од401
  Страна до412
  Туристички ресурси Бање Врућице - стање и перспективе развоја
  Научни скуп"Географско образовање, наука и пракса: развој, стање, перспективе"
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2013
  АуториSaša Milinković и Чедомир Црногорац
  Страна од413
  Страна до424
  Врсте и извори загађења ријеке Врбас
  Научни скупŠesti međunarodni kongres "Ekologija,zdravlje, rad, sport"
  ПубликацијаЗборник 1
  Година2013
  АуториЧедомир Црногорац, Весна Рајчевић, Свјетлана Лолић и Радослав Декић
  Страна од60
  Страна до83
  Слив Црне ријеке - хидролошка и еколошка истраживања
  Научни скуп"Српски етнонационални простор - геопросторне детерминанте, геополитички, историјски,етнодемографски, културолошки, економски, социјално - географски, насеобински и регионално - географски процеси и проблеми развоја, вредновање и заштита природне средине и природних потенцијала"
  ПубликацијаЗборник обиљежавања 20. годишњице Географског друштва Републике Српске
  Година2013
  АуториЧедомир Црногорац, Радослав Декић, Весна Рајчевић и Свјетлана Лолић
  Страна од125
  Страна до138
  Ријечни ресурси Републике Српске и хидроенергетски потенцијал као обновљив извор енергије
  Научни скупСрпски етнонационални простор - геопросторне детерминанте, геополитички, историјски, етнодемографски, културолошки, економски, социјално - географски, насеобински и регионално - географски процеси и проблеми развоја, вредновање и заштита природне средине и природних потенцијала"
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2013
  АуториЧедомир Црногорац и Весна Рајчевић
  Страна од97
  Страна до108
  Проблеми дефинисања појмова из области животне средине и дефиниције животне срдине
  Научни скупПроблеми и изазови савремене географске науке и наставе
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2012
  АуториЧедомир Црногорац и Весна Рајчевић
  Страна од441
  Страна до448
  Vodni resursi Republike Srpske i klimatske promjene
  Научни скупPeti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje,rad,sport"
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2012
  АуториЧедомир Црногорац и Весна Рајчевић
  Страна од99
  Страна до122
  Утицај малих хидроелектрана у планирању простора и одрживом ртазвоју - примјер ријеке Врбање
  Научни скупТрећи конгрес српских географа
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2011
  АуториВесна Рајчевић и Чедомир Црногорац
  Страна од779
  Страна до788
  Алтернативна енергија у Републици Српској
  Научни скупČetvrti međunarodni kongres "Ekologija,zdravlje,rad,sport", Zbornik radova
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2011
  АуториЧедомир Црногорац, Весна Рајчевић и Душица Пешевић
  Страна од13
  Страна до26
  Алтернативна енергија у Републици Српској
  Научни скуп Eкoлoгиja, здрaвљe, рaд, спoрт
  ПубликацијаEкoлoгиja, здрaвљe, рaд, спoрт
  Година2011
  АуториЧедомир Црногорац, Весна Рајчевић и Душица Пешевић
  Страна од13
  Страна до26
  Утицај енергетског сектора Републике Српске на загађење атмосферског комплекса
  Научни скупТрећи конгрес српских географа
  ПубликацијаТрећи конгрес српских географа
  Година2011
  АуториДушица Пешевић и Чедомир Црногорац
  Страна од249
  Страна до259
  Osnovne karakteristike sistema upravljanja komunalnim otpadom u Republici Srpskoj
  Научни скупUpravljanje opasnim i neopasnim otpadom
  ПубликацијаMeđunarodna konferencija, Upravljanje opasnim i neopasnim otpadom
  Година2010
  АуториДушица Пешевић и Чедомир Црногорац
  Страна од318
  Страна до324
  Geografske pretpostavke polјoprivredne proizvodnje u opštini Teslić
  Научни скупPrvi međunarodni geografski znanstveni simpozij: Transformacije ruralnog područja u uvjetima tranzicije i integriranja u Evropsku Uniju
  ПубликацијаPrvi međunarodni geografski znanstveni simpozij: Transformacije ruralnog područja u uvjetima tranzicije i integriranja u Evropsku Uniju
  Година2009
  АуториЧедомир Црногорац и Душица Пешевић
  Страна од226
  Страна до231
  Географски аспекти науке о животној средини
  Научни скупИнтердисциплинарност и јединство савремене науке
  ПубликацијаИнтердисциплинарност и јединство савремене науке
  Година2009
  АуториЧедомир Црногорац и Душица Пешевић
  Страна од525
  Страна до532
  ГЕОГРАФИЈА И (ГЕО)ЕКОЛОГИЈА (Неки аспекти приступа у изучавању животне средине у географском основном образовању Републике Српске)
  Научни скупДруштвена улога и статус географије у Републици Српској и окружењу
  ПубликацијаДруштвена улога и статус географије у Републици Српској и окружењу
  Година2009
  АуториЧедомир Црногорац и Душица Пешевић
  Страна од235
  Страна до253
  Утицај саобраћаја у урбаном простору Бања Луке на здравље ученичке популације
  Научни скупСавремене технологије за одрживи развој градова
  ПубликацијаСавремене технологије за одрживи развој градова
  Година2008
  АуториЧедомир Црногорац и Душица Пешевић
  Страна од811
  Страна до819
  Систем управљања комуналним отпадом на простору Бањалучке регије у функцији одрживог развоја
  Научни скупЕкологија, здравље, рад, спорт
  ПубликацијаЕкологија, здравље, рад, спорт
  Година2008
  АуториДушица Пешевић и Чедомир Црногорац
  Страна од76
  Страна до79
  Uticaj faktora komunalne higijene na zdravlje učeničke populacije u urbanom prostoru Banje Luke
  Научни скупTrinaesti međunarodni interdisciplinarni studij "SPORT, FIZIČKA AKTIVNOST i ZDRAVLJE MLADIH"
  ПубликацијаSPORT; FIZIČKA AKTIVNOST I ZDRAVLJE MLADIH, Zbornik sažetaka, ISBN 86-86025-02-1
  Година2005
  АуториЧедомир Црногорац
  Страна од35
  Страна до36
  Slobodno vrijeme i fizičke aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola u Banjaluci
  Научни скупDvanaesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum: Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih"
  ПубликацијаECOLOGICA, SPORT, PHYSICAL ACTIVITIES AND HEALTH OF YOUTH, Summary
  Година2004
  АуториЧедомир Црногорац и Весна Бабић
  Страна од29
  Страна до30
  Неки аспекти валоризације вода доњег Подриња
  Научни скупЈОВАН ЦВИЈИЋ И ПОДРИЊЕ
  ПубликацијаЗборник радова симпозијума ЈОВАН ЦВИЈИЋ И ПОДРИЊЕ
  Година2004
  АуториЧедомир Црногорац и Радислав Тошић
  Страна од127
  Страна до141
  Sport u školi - primjer škole "Georgi S. Rakovski" u Banjaluci
  Научни скупJedanaesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum "SPORT, FIZIČKA AKTIVNOST I ZDRAVLJE MLADIH"
  ПубликацијаZbornik sažetaka
  Година2003
  АуториЧедомир Црногорац
  Страна од23
  Страна до24
  EROSION TODAY - A GLOBAL PROBLEM
  Научни скуп The 5th Edition of the Regional Conference of Geography "Geographic Researches in the Carpathian-Danube Space"
  ПубликацијаThe reconsideration of the geographic approach in the context of globalization: The 5th Edition of the Regional Conference of Geography "Geographic Researches in the Carpathian-Danube Space"
  Година2003
  АуториЧедомир Црногорац и Радислав Тошић
  Страна од57
  Страна до60
  ГЕОДИВЕРЗИТЕТ И УЛОГА НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ - приступ проучавању животне средине
  Научни скупСкуп, 1: Савремена универзитетска настава
  ПубликацијаСкуп, 1: Савремена универзитетска настава, Зборник радова научно-стручног скупа
  Година2003
  АуториЧедомир Црногорац и Радислав Тошић
  Страна од41
  Страна до49
  SYSTEM ANALYSIS IN GEOMORPHOLOGY
  Научни скупThe 5th Edition of the Regional Conference of Geography "Geographic Researches in the Carpathian-Danube Space"
  ПубликацијаThe reconsideration of the geographic approach in the context of globalization: The 5th Edition of the Regional Conference of Geography "Geographic Researches in the Carpathian-Danube Space"
  Година2003
  АуториРадислав Тошић и Чедомир Црногорац
  Страна од85
  Страна до92
  Школа у природи - јачање здравља и физичке способности младих
  Научни скупИнтердисциплинарни симпозијум: Спорт, физичка активност и здравље младих
  Година2002
  АуториЧедомир Црногорац
  Промјене климе и могући проблеми водоснабдијевања у Републици Српској и Федерацији БиХ
  Научни скупКлиматске промјене
  ПубликацијаЗборник радова Министарства за урбанизам, стамбено-комуналу дјелатност, грађевинарство и екологију
  Година2001
  АуториЧедомир Црногорац
  Страна од51
  Страна до57
  Опште карактеристике сливова Велике и Мале Усоре
  Научни скупПриродни ресурси као услов развоја Републике Српске
  ПубликацијаЗборник природно-математичких наука, Матица Српска Републике Српске, Број 1
  Година2001
  АуториЧедомир Црногорац
  Страна од165
  Страна до179
  Хидролошки и водопривредни проблеми Рњепублике Српске након Дејтонског споразума
  Научни скуп"Република Српска у Дејтонским границама"
  ПубликацијаЗборник радова "Република Српска у Дејтонским границама"
  Година1998
  АуториЧедомир Црногорац
  Страна од165
  Страна до175

Књиге

  ГЕОГРАФИЈА 9 - за 9. разред основне школе
  ИздавачЗавод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево
  ISBN978-99955-1-106-7
  Година2013
  АуториЧедомир Црногорац, Горан Трбић и Сибела Јевтић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна230
  Riječna mreža opštine Mrkonjić Grad (fizičkogeografska i ekološka istraživanja)
  ИздавачGeografsko društvo Republike Srpske
  ISBN99955-719-8-6
  Година2013
  АуториЧедомир Црногорац, Горан Трбић, Весна Рајчевић, Радослав Декић, Душица Пешевић, Свјетлана Лолић, Алексеј Милошевић и Миодраг Челебић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна155
  Osnovi geoekologije
  ИздавачArt print, Banja Luka
  ISBN978-99955-84-53-5
  Година2012
  АуториЧедомир Црногорац и Muriz Spahić
  Тип књигенаучна књига
  Број страна291
  СЛИВ ТУРЈАНИЦЕ ;физичко-географска и еколошка истраживања
  ИздавачГеографско друштво Републике Српске
  ISBN9678-99955-84-98-6,
  Година2012
  АуториЧедомир Црногорац
  Тип књигенаучна књига
  Број страна221
  Ријека Врбања - физиогена својства слива и ријечног система
  ИздавачАрт принт, Бања Лука
  ISBN978-99955-84-11-5
  Година2011
  АуториВесна Рајчевић и Чедомир Црногорац
  Тип књигенаучна књига
  Број страна276
  ХИДРОЛОГИЈА I - подземне воде
  ИздавачАрт принт. Бања Лука
  ISBN978-99955-51-34-6
  Година2010
  АуториЧедомир Црногорац
  Тип књигенаучна књига
  Број страна186
  Географске основе заштите животне средине
  ИздавачПриродно-математички факултет Бања Лука
  ISBN99938-633-6-X
  Година2005
  АуториЧедомир Црногорац
  Тип књигенаучна књига
  Број страна450
  PRAKTIKUM IZ HIDROLOGIJE;II dio - Limnologija i Okeaonologija
  ИздавачGeografsko društvo Republike Srpske
  ISBN86-7352-092-4
  Година2005
  АуториВесна Рајчевић и Чедомир Црногорац
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна98
  Praktuikum iz hidrologije (I – dio - Potamologija)
  ИздавачGEOGRAFSKO DRUŠTVO REPUBLIKE SRPSKE
  ISBN99938-611-4-6
  Година2005
  АуториРадислав Тошић и Чедомир Црногорац
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна146
  Географија за први разред средњих стручних школа
  ИздавачЗавод за уџбенике и наставна средства
  ISBN99938-0-043-0
  Година2002
  АуториРајко Гњато, Мирко Грчић, Чедомир Црногорац и Драгутин Тошић
  Тип књигеосновни уџбеник
  ГЕОГРАФИЈА ЗА 1. РАЗРЕД СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА сви смјерови осим економије, прва и трговине
  ИздавачЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, ИСТОЧНО САРАЈЕВО
  ISBN978-99955-0-133-4
  Година2000
  АуториЧедомир Црногорац и Радислав Тошић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна270
  Географија за I разред гимназије
  ИздавачЗавод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево
  ISBN86-01-05075-1
  Година2000
  АуториЧедомир Црногорац и Милован Пецељ
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна208
  Слив Велике Усоре: хидролошко-геоморфолошке карактеристике
  ИздавачПриродно-математички факултет, Бања Лука
  ISBN86-82875-17-9
  Година2000
  АуториЧедомир Црногорац
  Тип књигенаучна књига
  Број страна242