Навигација

проф. др Радислав Тошић

Наставник - II-4
Природно-математички факултет
Стручни назив---
Ужа научна областфизичка географија
Датум избора у звање 15. јул 2010.

Библиографија

Радови у часописима

  LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY ZONATION: A CASE STUDY OF THE MUNICIPALITY OF BANJA LUKA (BOSNIA AND HERZEGOVINA)
  DOIhttp://dx.doi.org/10.3986/AGS54307
  ЧасописACTA GEOGRAPHICA SLOVENICA-GEOGRAFSKI ZBORNIK
  Година2014
  АуториРадислав Тошић, Slavoljub Dragićević, Matija Zorn и Новица Ловрић
  Волумен54
  Број1
  Страна од189
  Страна до202
  Assessment of soil properties under degraded forests: Case study Javor Mountain in Republic of Srpska
  DOIDOI:10.2298/ABS1302631K
  ЧасописARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES
  Година2013
  АуториМarijana Каpović, Radislav Тоšić, Milan Knežević и Novica Lovrić
  Волумен65
  Број2
  Страна од631
  Страна до638
  Consequences of the River Bank Erosion in the Southern Part of the Pannonian Basin: Case Study – Serbia and the Republic of Srpska
  DOI10.5775/fg.2067-4635.2013.008.i
  ЧасописForum geografic
  Година2013
  АуториSlavoljub Dragićević, Радислав Тошић, Milomir Stepić, Nenad Živković и Ivan Novković
  Волумен12
  Број1
  Страна од5
  Страна до15
  Vulnerability of National Parks to Natural Hazards in the Serbian Danube Region
  ЧасописPOLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES
  Година2013
  АуториSlavoljub Dragićević, Minucsér Mészáros, Snežana Djurdjić, Dragoslav Pavić, Ivan Novković и Радислав Тошић
  Волумен22
  Број4
  Страна од1053
  Страна до1060
  ASSESSMENT OF SOIL EROSION POTENTIAL USING RUSLE AND GIS: A CASE STUDY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
  ЧасописFresenius Environmental Bulletin
  Година2013
  АуториRadislav Тоšić, Мarijana Каpović, Novica Lovrić и Slavoljub Dragićević
  Волумен22
  Број11a
  Страна од3415
  Страна до3423
  MULTI–HAZARD ASSESSMENT USING GIS IN THE URBAN AREAS: CASE STUDY - BANJA LUKA MUNICIPALITY, B&H
  DOI10.2298/GSGD1304041T
  ЧасописGlasnik Srpskog geografskog drustva
  Година2013
  АуториРадислав Тошић, Slavoljub Dragićević, Новица Ловрић и Ivica Milevski
  Волумен93
  Број4
  Страна од41
  Страна до50
  CONSIDERATIONS ON RESERVOIR SEDIMENTATION AND HEAVY METALS CONTENT WITHIN THE DRENOVA RESERVOIR (B&H)
  ЧасописCARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
  Година2013
  АуториРадислав Тошић, Slavoljub Dragićević, Snežana Belanović, Ilija Brčeski и Новица Ловрић
  Волумен8
  Број4
  Страна од175
  Страна до184
  THE IMPACT OF SOCIO-DEMOGRAPHIC CHANGES ON LAND USE AND SOIL EROSION (CASE STUDY: UKRINA RIVER CATCHMENT)
  ЧасописГЕОГРАФСКИ РАЗГЛЕДИ
  Година2012
  АуториРадислав Тошић, Slavoljub Dragićević, Miodrag Zlatić, Mirjana Todosijević и Stanimir Kostadinov
  Волумен46
  Страна од69
  Страна до78
  ИНОВИРАЊЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОЕФИЦИЈЕНТА ЕРОЗИЈЕ (Z)
  DOI10.2298/GSGD1201011T
  ЧасописGlasnik Srpskog geografskog drustva
  Година2012
  АуториРадислав Тошић и Slavoljub Dragićević
  Волумен92
  Број1
  Страна од11
  Страна до26
  ESTIMATING THE SOIL EROSION AND DEPOSITION RATE USING137Cs TRACER METHOD IN THE CATCHMENT OF DRENOVA RESERVOIR (B&H)
  DOI10.2298/NTRP1203247T
  ЧасописNUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION
  Година2012
  АуториРадислав Тошић, Slavoljub Dragićević, Ištvan Bikit, Sofija Vorkapić, Dušan Mrđa, Nataša Todorović и Branislav Blagojević
  Волумен27
  Број3
  Страна од247
  Страна до253
  RADIOACTIVITY AND MEASUREMENTS OF SEDIMENT DEPOSITIN RATE OF THE DRENOVA RESERVOIR (B&H)
  DOIDOI: 10.2298/NTRP1201052T
  ЧасописNUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION
  Година2012
  АуториРадислав Тошић, Dragana Todorović, Slavoljub Dragićević, Ištvan Bikit, Sofija Vorkapić и Branislav Blagojević
  Волумен27
  Број1
  Страна од52
  Страна до56
  ASSESSMENT OF SOIL EROSION AND SEDIMENT YIELD CHANGES USING EROSION POTENTIAL MODEL – CASE STUDY: REPUBLIC OF SRPSKA (BiH)
  ЧасописCARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
  Година2012
  АуториРадислав Тошић, Slavoljub Dragićević и Новица Ловрић
  Волумен7
  Број4
  Страна од147
  Страна до154
  Geohazard Assessment in the Eastern Serbia
  DOI10.5775/fg.2067-4635.2011.003.i
  ЧасописForum geografic
  Година2011
  АуториSlavoljub Dragićević, Ivan Novković, Ivana Carević, Nenad Živković и Радислав Тошић
  Волумен10
  Број2
  Страна од10
  Страна до19
  ASSESSMENT OF SOIL EROSION POTENTIAL BY THE USLE METHOD: CASE STUDY, REPUBLIC OF SRPSKA - BiH
  ЧасописFRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
  Година2011
  АуториРадислав Тошић, Slavoljub Dragićević, Stanimir Kostadinov и Nada Dragović
  Волумен20
  Број8
  Страна од1910
  Страна до1917
  INOVACIJA KARTE EROZIJE REPUBLIKE SRPSKE
  ЧасописVODA I MI
  Година2009
  АуториРадислав Тошић и Dejan Hrkalović
  Волумен65
  Страна од54
  Страна до66
  Primjena hidroloških metoda u određivanju ekološki prihvatljivog proticaja rijeke Vrbanje
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2009
  АуториРадислав Тошић, Snežana Winterfeld и Новица Ловрић
  Волумен13
  Страна од79
  Страна до98
  PODZEMNE I POVRŠINSKE VODE REPUBLIKE SRPSKE
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2008
  АуториРадислав Тошић и Чедомир Црногорац
  Волумен12
  Страна од129
  Страна до148
  RIJEČNI NANOS - RESURS REPUBLIKE SRPSKE
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2008
  АуториРадислав Тошић
  Волумен12
  Страна од161
  Страна до176
  GEOMORFOLOŠKO KARTIRANJE PRIMJENOM SAVREMENIH TEHNOLOGIJA
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2008
  АуториРадислав Тошић
  Волумен12
  Страна од109
  Страна до119
  EROZIJA U REPUBLICI SRPSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2008
  АуториРадислав Тошић
  Волумен12
  Страна од23
  Страна до36
  KONCEPTI I SAVREMENE TEHNOLOGIJE U KULTURNO-GEOGRAFSKIM ISTRAŽIVANJIMA
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2008
  АуториBerislav Blagojević и Радислав Тошић
  Волумен12
  Страна од247
  Страна до257
  ANALIZA PROSJEČNIH VODA RIJEKE VRBANJE
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2007
  АуториРадислав Тошић и Чедомир Црногорац
  Волумен11
  Страна од66
  Страна до84
  THE LOST RIVER “PULJIĆA POTOK” IN THE RIVER BASIN OF MALA UKRINA
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2007
  АуториРадислав Тошић и Чедомир Црногорац
  Волумен11
  Страна од58
  Страна до65
  GENEZA I MORFOLOŠKA EVOLUCIJA GRLIĆKOG POLJA
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2007
  АуториРадислав Тошић
  Волумен11
  Страна од45
  Страна до57
  DIGITALNI VISINSKI MODEL U GEOMORFOLOŠKIM ANALIZAMA
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2007
  АуториРадислав Тошић и Danilo Petrović
  Волумен11
  Страна од157
  Страна до168
  МОРФОЛОШКО - ХИДРОЛОШКА ЕВОЛУЦИЈА ПОНОРНИЦЕ ПУЉИЋА ПОТОК
  DOI10.2298/GSGD0502017T
  ЧасописGlasnik Srpskog geografskog drustva
  Година2005
  АуториРадислав Тошић и Чедомир Црногорац
  Волумен85
  Број2
  Страна од17
  Страна до22
  БИЛАНС НАНОСА У СЛИВУ РИЈЕКЕ УКРИНЕ
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2005
  АуториРадислав Тошић
  Волумен10
  Страна од59
  Страна до75
  ЕРОЗИОНИ ПРОЦЕСИ У СЛИВУ АКУМУЛАЦИЈЕ ДРЕНОВА
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2005
  АуториРадислав Тошић
  Волумен10
  Страна од29
  Страна до48
  ГЕОДИВЕРЗИТЕТ И УЛОГА НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ - приступ проучавању животне средине
  ЧасописГЛОБУС
  Година2003
  АуториЧедомир Црногорац и Радислав Тошић
  Волумен28
  Страна од109
  Страна до119
  АНАЛИЗА ЦИКЛИЧНОСТИ СУШНИХ И ВОДНИХ ПЕРИОДА НА РИЈЕЦИ УКРИНИ
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2003
  АуториРадислав Тошић
  Волумен8
  Страна од61
  Страна до74
  МОРФОСТРУКТУРНИ РЕЉЕФ СЛИВА УКРИНЕ
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2003
  АуториРадислав Тошић
  Волумен8
  Страна од27
  Страна до42
  Kvalitet površinskih voda u Republici Srpskoj u funkciji održivog turizma
  ЧасописTurizam
  Година2002
  АуториЧедомир Црногорац и Радислав Тошић
  Волумен6
  Страна од32
  Страна до34
  Informacioni sistemi u funkciji turističkog razvoja (računarski sistemi)
  ЧасописTurizam
  Година2002
  АуториРадислав Тошић и Anđelija Ivkov
  Волумен6
  Страна од155
  Страна до157
  Geomorphologic Research in the Velika Ukrina
  ЧасописGEOGRAPHICA PANNONICA
  Година2002
  АуториРадислав Тошић
  Волумен6
  Страна од4
  Страна до7
  ЛАКТАСТО СКРЕТАЊЕ ДОЛИНЕ ВЕЛИКЕ УКРИНЕ
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2002
  АуториРадислав Тошић
  Волумен7
  Страна од57
  Страна до66
  Turistički sadržaji u udžbenicima geografije za VIII razred Republike Srpske i Republike Srbije
  ЧасописTurizam
  Година2001
  АуториAnđelija Ivkov и Радислав Тошић
  Волумен4
  Страна од80
  Страна до82
  Природне катастрофе II
  ЧасописСРПСКЕ ЗЕМЉЕ И СВИЈЕТ
  Година2001
  АуториЧедомир Црногорац и Радислав Тошић
  Волумен20
  Страна од14
  Страна до16
  Јапан - земља борилачких вјештина
  ЧасописСРПСКЕ ЗЕМЉЕ И СВИЈЕТ
  Година2001
  АуториРадислав Тошић
  Волумен20
  Страна од23
  Страна до25
  Морфогенеза Ђердапске клисуре
  ЧасописСРПСКЕ ЗЕМЉЕ И СВИЈЕТ
  Година2001
  АуториРадислав Тошић
  Волумен21
  Страна од22
  Страна до24
  ГЕОМОРФОЛОШКИ САДРЖАЈИ У НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМИ ГЕОГРАФИЈЕ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
  ЧасописГЛОБУС
  Година2001
  АуториРадислав Тошић
  Волумен26
  Страна од83
  Страна до94
  Banja Dvorovi - turistička valorizacija (problemi i mogućnosti unapređenja zdravstveno-turističke ponude)
  ЧасописTurizam
  Година2000
  АуториРадислав Тошић и Чедомир Црногорац
  Волумен4
  Страна од122
  Страна до124
  ГЕОГРАФСКО-ТУРИСТИЧКИ ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР
  ЧасописСРПСКЕ ЗЕМЉЕ И СВИЈЕТ
  Година1998
  АуториРадислав Тошић
  Број13
  Страна од12
  Страна до15

Радови са скупова

  ПРОМЕНЕ ИНТЕНЗИТЕТА ЕРОЗИЈЕ У СЛИВУ ПРЕДЕЈАНСКЕ РЕКЕ
  Научни скупГЕОГРАФСКО ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА И ПРАКСА: РАЗВОЈ, СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ
  ПубликацијаЗБОРНИК РАДОВА: ПОВОДОМ 120 ГОДИНА ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА, НАУЧНИ СКУП СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ: ГЕОГРАФСКО ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА И ПРАКСА - РАЗВОЈ, СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ
  Година2014
  АуториRadenko Lazarević, Slavoljub Dragićević и Радислав Тошић
  Страна од103
  Страна до108
  GIS AND REMOTE SENSING ASSESSMENT OF EROSION RISK AREAS IN PEHCHEVO MUNICIPALITY
  Научни скупINTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM HILLY MOUNTAIN AREAS - PROBLEMS AND PERSPECTIVES
  ПубликацијаPROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM HILLY MOUNTAIN AREAS - PROBLEMS AND PERSPECTIVES
  Година2013
  АуториIvica Milevski, Slavoljub Dragićević и Радислав Тошић
  Страна од581
  Страна до589
  "Riparian buffers-new tools for protection of water resources in the Republic of Srpska"
  Научни скупInternational Scientific Conference “Forestry Science and Practice for the purpose of Sustainable development of Forestry"
  ПубликацијаInternational Scientific Conference “Forestry Science and Practice for the purpose of Sustainable development of Forestry" Book of Abstracts.
  Година2012
  АуториClark Gantzer, Маријана Каповић, Радислав Тошић и Ranjith Udawatta
  Страна од16
  Страна до16
  GEOECOLOGICAL EVALUATION OF EAST HERCEGOVINA CAVES FOR THE PURPOSE OF SPELEOTOURISM DEVELOPMENT
  Научни скупIII Kongres srpskih geografa sa međunarodnim učešćem
  ПубликацијаZbornik radova III Kongresa srpskih geografa sa međunarodnim učešćem
  Година2011
  АуториРадислав Тошић, Новица Ловрић, Dejan Janković и Berislav Blagojević
  Страна од637
  Страна до648
  MAPPING INTENSITY OF MECHANICAL WATER EROSION IN THE RIVER BASIN VRBANJA
  Научни скупInternational Conference "LAND CONSERVATION" - LANDCOM 0905
  ПубликацијаCONFERENCE PROCEEDINGS International Conference "LAND CONSERVATION" - LANDCOM 0905
  Година2009
  АуториРадислав Тошић, Branislav Blagojević и Miro Maksimović
  Страна од1
  Страна до7
  SAVREMENE TEHNOLOGIJE U GEOEKOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA
  Научни скупСАВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ГРАДОВА
  ПубликацијаЗБОРНИК РАДОВА НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ГРАДОВА
  Година2008
  АуториРадислав Тошић и Berislav Blagojević
  Страна од461
  Страна до469
  SAVREMENI PRISTUP UPRAVLJANJU RIZIKOM OD BUJIČNIH POPLAVA
  Научни скупСАВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ГРАДОВА
  ПубликацијаЗБОРНИК РАДОВА НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ГРАДОВА
  Година2008
  АуториРадислав Тошић и Branislav Blagojević
  Страна од451
  Страна до459
  GEOGRAFSKO INFORMACIONI SISTEMI I MODELOVANJE ŽIVOTNE SREDINE
  Научни скупDrugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport“
  ПубликацијаZBORNIK RADOVA Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport“ 2
  Година2008
  АуториРадислав Тошић и Berislav Blagojević
  Страна од339
  Страна до346
  GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI I ŽIVOTNA SREDINA
  Научни скупDrugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport“
  ПубликацијаZBORNIK RADOVA Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport“ 2
  Година2008
  АуториРадислав Тошић
  Страна од330
  Страна до338
  SAVREMENE TEHNOLOGIJE U ISTRAŽIVANJU EROZIONIH PROCESA
  Научни скупDrugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport“
  ПубликацијаZBORNIK RADOVA Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport“ 2
  Година2008
  АуториРадислав Тошић и Branislav Blagojević
  Страна од323
  Страна до329
  GEOMORFOLOŠKA BAZA PODATAKA I PRIMJENA U KARTIRANJU EROZIJE
  Научни скупСРБИЈА И РЕПУБЛИКА СРПСКА У РЕГИОНАЛНИМ И ГЛОБАЛНИМ ПРОЦЕСИМА
  ПубликацијаЗБОРНИК РАДОВА СА НАУЧНОГ СКУПА СРБИЈА И РЕПУБЛИКА СРПСКА У РЕГИОНАЛНИМ И ГЛОБАЛНИМ ПРОЦЕСИМА
  Година2007
  АуториРадислав Тошић
  Страна од661
  Страна до666
  PROBLEM EROZIJE I UPRAVLJANJE NANOSOM U REPUBLICl SRPSKOJ
  Научни скупСРБИЈА И РЕПУБЛИКА СРПСКА У РЕГИОНАЛНИМ И ГЛОБАЛНИМ ПРОЦЕСИМА
  ПубликацијаЗБОРНИК РАДОВА СА НАУЧНОГ СКУПА СРБИЈА И РЕПУБЛИКА СРПСКА У РЕГИОНАЛНИМ И ГЛОБАЛНИМ ПРОЦЕСИМА
  Година2007
  АуториРадислав Тошић
  Страна од221
  Страна до228
  GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEM I NJEGOVA PRIMJENA U HIDROLOGIJI
  Научни скупPrvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport“
  ПубликацијаZBORNIK RADOVA PRVI MEĐUNARODNI KONGRES "EKOLOGIJA, ZDRAVLJE, RAD, SPORT“ 3., 4., 5.
  Година2006
  АуториРадислав Тошић и Dejan Hrkalović
  Страна од66
  Страна до71
  KARTIRANJE EROZIJE ZEMLJIŠTA U FUNKCIJI ZAŠTITE POVRŠINSKIH VODA
  Научни скупPrvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport“
  ПубликацијаZBORNIK RADOVA PRVI MEĐUNARODNI KONGRES "EKOLOGIJA, ZDRAVLJE, RAD, SPORT“ 3., 4., 5.
  Година2006
  АуториРадислав Тошић
  Страна од61
  Страна до65
  Неки аспекти валоризације вода доњег Подриња
  Научни скупЈОВАН ЦВИЈИЋ И ПОДРИЊЕ
  ПубликацијаЗборник радова симпозијума ЈОВАН ЦВИЈИЋ И ПОДРИЊЕ
  Година2004
  АуториЧедомир Црногорац и Радислав Тошић
  Страна од127
  Страна до141
  EROSION TODAY - A GLOBAL PROBLEM
  Научни скуп The 5th Edition of the Regional Conference of Geography "Geographic Researches in the Carpathian-Danube Space"
  ПубликацијаThe reconsideration of the geographic approach in the context of globalization: The 5th Edition of the Regional Conference of Geography "Geographic Researches in the Carpathian-Danube Space"
  Година2003
  АуториЧедомир Црногорац и Радислав Тошић
  Страна од57
  Страна до60
  ГЕОДИВЕРЗИТЕТ И УЛОГА НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ - приступ проучавању животне средине
  Научни скупСкуп, 1: Савремена универзитетска настава
  ПубликацијаСкуп, 1: Савремена универзитетска настава, Зборник радова научно-стручног скупа
  Година2003
  АуториЧедомир Црногорац и Радислав Тошић
  Страна од41
  Страна до49
  SYSTEM ANALYSIS IN GEOMORPHOLOGY
  Научни скупThe 5th Edition of the Regional Conference of Geography "Geographic Researches in the Carpathian-Danube Space"
  ПубликацијаThe reconsideration of the geographic approach in the context of globalization: The 5th Edition of the Regional Conference of Geography "Geographic Researches in the Carpathian-Danube Space"
  Година2003
  АуториРадислав Тошић и Чедомир Црногорац
  Страна од85
  Страна до92
  МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ У ФУНКЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ (локација и врсте минералних сировина)
  Научни скупПРОБЛЕМИ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОГРАНИЧНИХ КРАЈЕВА ЈУГОСЛАВИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
  ПубликацијаЗБОРНИК РАДОВА СА НАУЧНОГ СКУПА ПРОБЛЕМИ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОГРАНИЧНИХ КРАЈЕВА ЈУГОСЛАВИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
  Година2002
  АуториРадислав Тошић
  Страна од203
  Страна до209

Остали радови

  Recent Changes of the Erosion Intensity Caused by Socio-Demographic and Land Use Changes in Knjaževac Municipality, Serbia
  Година2014
  АуториSlavoljub Dragićević, Marija Martinović, Mikica Sibinović, Ivan Novković, Радислав Тошић и Stefana Babović
  Страна од271
  Страна до286
  Floods in Serbia in 2010 – Case Study: The Kolubara and Pcinja River Basins
  DOI10.1007/978-94-007-6301-2_10
  Година2013
  АуториSlavoljub Dragićević, Ratko Ristić, Nenad Živković, Stanimir Kostadinov, Радислав Тошић, Ivan Novković, Ana Borisavljević и Boris Radić
  Страна од155
  Страна до169
  Land Use Changes and Environmental Problems Caused by Bank Erosion: A Case Study of the Kolubara River Basin in Serbia
  DOI10.5772/50580
  Година2012
  АуториSlavoljub Dragićević, Nenad Živković, Mirjana Roksandić, Stanimir Kostadinov, Ivan Novković, Радислав Тошић, Milomir Stepić, Marija Dragićević и Borislava Blagojević
  Страна од3
  Страна до20
  Слив Турјанице – површине деградиране ерозионим процесима
  Година2012
  АуториРадислав Тошић, Slavoljub Dragićević и Новица Ловрић
  Страна од147
  Страна до174
  ЕРОЗИЈА У СЛИВУ УКРИНЕ
  Година2005
  АуториРадислав Тошић
  Страна од1
  Страна до237
  РЕЉЕФ СЛИВА ВЕЛИКЕ УКРИНЕ
  Година2002
  АуториРадислав Тошић
  Страна од1
  Страна до129
  Др Раденко ЛАЗАРЕВИЋ: КЛИЗИШТА. Издавач. Друштво бујичара Југославије. Београд, 2000.године: Тираж 300 Страна 340.
  Година2000
  АуториРадислав Тошић
  Страна од174
  Страна до175

Књиге

  Erozija i bujični tokovi u Republici Srpskoj
  ИздавачGeografsko društvo Republike Srpske
  ISBN978-99976-631-1-5
  Година2015
  АуториРадислав Тошић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна136
  ГЕОМОРФОЛОГИЈА
  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци, ОЈ Природно-математички факултет
  ISBN978-99955-21-30-1
  Година2013
  АуториRadenko Lazarević и Радислав Тошић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна426
  Sliv akumulacije Drenova (Erozioni procesi i zasipanje akumulacija)
  ИздавачGeografsko društvo Republike Srpske
  ISBN978-99955-719-3-1
  Година2012
  АуториРадислав Тошић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна356
  ЕРОЗИЈА У СЛИВУ УКРИНЕ
  ИздавачГЕОГРАФСКО ДРУШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
  ISBN99938-611-8-9
  Година2006
  АуториРадислав Тошић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна150
  Praktuikum iz hidrologije (I – dio - Potamologija)
  ИздавачGEOGRAFSKO DRUŠTVO REPUBLIKE SRPSKE
  ISBN99938-611-4-6
  Година2005
  АуториРадислав Тошић и Чедомир Црногорац
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна146
  ГЕОГРАФИЈА ЗА 1. РАЗРЕД СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА сви смјерови осим економије, прва и трговине
  ИздавачЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, ИСТОЧНО САРАЈЕВО
  ISBN978-99955-0-133-4
  Година2000
  АуториЧедомир Црногорац и Радислав Тошић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна270