Навигација

доц. др Свјетлана Лолић

Наставник - II-4
Природно-математички факултет
Стручни назив---
Ужа научна областмикробиологија; биологија ћелије
Датум избора у звање 13. фебруар 2014.

Библиографија

Радови у часописима

  Hematological characteristics of Delminichthys ghetaldii (Steindachner 1882) inhabiting the karst region of eastern Herzegovina.
  DOI10.2298/ABS1404423D
  ЧасописARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES
  Година2014
  АуториRadoslav Dekić, Aleksandar Ivanc, Живојин Ерић, Rajko Gnjato, Goran Trbić, Svjetlana Lolić, Maja Manojlović и Nina Janjić
  Волумен66
  Број4
  Страна од1423
  Страна до1430
  Kvalitativni i kvantitativni sastav fitoplanktona u vodi bazena Sinjak (ribnjak Bardača)
  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2014
  АуториСвјетлана Лолић, Milan Matavulj, Radoslav Dekić и Tanja Maksimović
  Волумен6
  Број1
  Страна од39
  Страна до47
  Utjecaj promjena temperature vode na eritrocitni profil Carassius gibelio
  Часопис. Croatian Journal of Fisheries
  Година2013
  АуториРадослав Декић, Aleksandar Ivanc, Maja Mandić, Свјетлана Лолић и Azra Bakrač-Bećiraj
  Волумен71
  Број1
  Страна од59
  Страна до66
  Morfometrijske karakteristike Telestes metohiensis iz različitih vodotoka Dabarskog polja
  DOI10.7251/AGRSR1304567D
  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2013
  АуториRadoslav Dekić, Aleksandar Ivanc, Живојин Ерић, Svjetlana Lolić, Maja Manojlović и Nina Janjić
  Волумен14
  Број4
  Страна од567
  Страна до573
  The effect of temperature change on erythrocyte profile of Carassius gibelio
  ЧасописCroatian Journal of Fisheries
  Година2013
  АуториRadoslav Dekić, Aleksandar Ivanc, Maja Mandić, Свјетлана Лолић и Azra Bakrač-Bećiraj
  Страна од59
  Страна до66
  Invasive zoopathogenic Mastigomycotina in Republika Srpska, Serbia and neighboring countries with special reference to Aphanomyces astaci
  ЧасописJour. Nat. Sci. Matica Srpska
  Година2013
  АуториSlobodanka Vujčić, Свјетлана Лолић, Mara Bojić, Predrag Ilić, Milana Novaković, Maja Novaković и Milan Matavulj
  Број124
  Страна од341
  Страна до354
  Schizophyllum commune – the main cause of dying trees of the Banja Luka arbored walks and parks
  ЧасописJour. Nat. Sci. Matica Srpska
  Година2013
  АуториMilan Matavulj, Свјетлана Лолић, Slobodanka Vujčić, Snežana Milovac, Milana Novaković и Maja Karaman
  Број124
  Страна од367
  Страна до377
  Effect of thermal stress of short duration on the red blood cell parameters of Barbus balcanicus
  ЧасописAFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY
  Година2013
  АуториRadoslav Dekić, Aleksandar Ivanc, Rajko Gnjato, Goran Trbić, Danijela Ćetković и Свјетлана Лолић
  Волумен12
  Број18
  Страна од2484
  Страна до2491
  Parametri eritrocitne loze Telestes metohiensis iz vodotoka Pribitul
  ЧасописСКУП
  Година2012
  АуториRadoslav Dekić, Aleksandar Ivanc, Svjetlana Lolić, Maja Manojlović, Nina Janjić, Живојин Ерић и Danijela Ćetković
  Волумен4
  Број2
  Страна од153
  Страна до160
  Концентрација К и Nа у ткиву Phragmites communis Trin., Typha latifolia L.и Typha angustofolia L. на подручју Бардаче
  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2012
  АуториТања Максимовић, Свјетлана Лолић, Биљана Лубарда и Марина Балтић
  Волумен4
  Број1
  Страна од48
  Страна до56
  Zaštićena prirodna dobra u srpskom delu basena Dunava – zaštićena prirodna dobra na teritoriji AP Vojvodine
  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2012
  АуториMilan Matavulj, Maja Karaman, B Panjković и Свјетлана Лолић
  Волумен4
  Број2
  Страна од43
  Страна до58
  Komparativna analiza kvaliteta vode rijeke Mature i bazena Prevlaka na Bardači
  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2012
  АуториSvjetlana Lolić, Тања Максимовић и Milan Matavulj
  Волумен4
  Број2
  Страна од121
  Страна до128
  Koncentracija K i Na u tkivu Phragmites communis Trin. Typha latifolia L., i Typha angustifolia L. na području Bardače.
  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2012
  АуториТања Максимовић, Svjetlana Lolić, Biljana Lubarda и Миранда Балтић
  Волумен4
  Број1
  Страна од48
  Страна до56
  Fizičko-hemijska i biološka ocjena kvaliteta vode za piće u ruralnom području Lijevča Polja
  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2012
  АуториAleksandar Ivanc, Svjetlana Lolić, Живојин Ерић, Radoslav Dekić, Nina Janjić, Goran Trbić и Rajko Gnjato
  Волумен4
  Број2
  Страна од129
  Страна до137
  Uporedne karakteristike vrsta Amanita muscaria i Amanita aureola sa nalazišta u okolini Banjaluke.
  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2011
  АуториBranko Pjanić, Свјетлана Лолић и Milan Matavulj
  Волумен3
  Страна од49
  Страна до56
  Indicators of the environmental state of the Bilećko Jezero Lake.
  ЧасописARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES
  Година2011
  АуториRadoslav Dekić, Свјетлана Лолић, Rajko Gnjato, Goran Trbić, Obren Gnjato и Aleksandar Ivanc
  Волумен63
  Број3
  Страна од775
  Страна до783
  Drinking water quality in rural regions of diferent hydrographic areas
  Часопис AGRÁR-ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI SZEMPLE
  Година2011
  АуториAleksandar Ivanc, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Nina Janjić, Живојин Ерић, Goran Trbić, Rajko Gnjato и Danijela Ćetković
  Волумен6
  Број1
  Страна од208
  Страна до214
  Cirkanualna variranja kvaliteta vode izvorišta u ruralnom regionu Istočne Hercegovine (stručni rad)
  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2011
  АуториSvjetlana Lolić, Radoslav Dekić, Nina Janjić, Aleksandar Ivanc, Живојин Ерић и Nebojša Savić
  Волумен12
  Број3
  Страна од325
  Страна до335
  Kvalitet vode izvora u ruralnom regionu Istočne Hercegovine
  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2011
  АуториЖивојин Ерић, Radoslav Dekić, Aleksandar Ivanc, Svjetlana Lolić, Nina Janjić, Rajko Gnjato и Goran Trbić
  Волумен4
  Страна од277
  Страна до286
  Analiza kvaliteta vode izvora na području planine Manjača
  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2010
  АуториСвјетлана Лолић, Mirela Boroja, Radoslav Dekić, Zoran Kovačević, Maja Manojlović и Biljana Kukavica
  Волумен4
  Број1
  Страна од287
  Страна до294
  Macrofungi of the Zasavica Special Nature Reserve
  ЧасописJour. Nat. Sci. Matica Srpska
  Година2009
  АуториMarko Cvijanović, Mihajlo Stanković, Milan Matavulj, Свјетлана Лолић и Branko Pjanić
  Страна од235
  Страна до243
  Lignicolous macrofungi of the Bardača floodplain region
  ЧасописJour. Nat. Sci. Matica Srpska
  Година2005
  АуториMilan Matavulj, Maja Karaman, Igor Gojković и Свјетлана Лолић
  Страна од161
  Страна до167

Радови са скупова

  Distribution of phytoplankton at fish pond Prevlaka (Bardača)
  Научни скупWater & Fish
  ПубликацијаConference proceedings
  Година2015
  АуториСвјетлана Лолић, Milan Matavulj и Радослав Декић
  Страна од339
  Страна до344
  Kарактеристике станишта требинјске гаовице Delminichthys ghetaldii (Steindachner, 1882)
  Научни скуп44. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda: VODA 2015
  ПубликацијаZbornik konferencije
  Година2015
  АуториСвјетлана Лолић, Радослав Декић, Aлександар Иванц, Маја Манојловић, Живојин Ерић, Нина Јањић и Драгојла Голуб
  Страна од225
  Страна до230
  HEMATOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TELESTES METOHIENSIS (STEINDACHNER, 1901) FROM DIFFERENT HABITATS
  Научни скупWATER & FISH
  ПубликацијаVII International conference "Water & Fish" - Conference proceedings
  Година2015
  АуториRadoslav Dekić, Александар Иванц, Svjetlana Lolić, Маја Мандић, Živojin Erić, Маја Манојловић и Jasna Friščić
  Страна од214
  Страна до220
  THE IMPACT OF AGRICULTURAL MEASUREMENTS ON WATER QUALITY PARAMETERS AT FISHPOND BARDAČA
  Научни скупAgrosym 2014
  ПубликацијаBook of proceedings, Fifth International Scinetific Agricultural Symposium "Agrosym 2014"
  Година2014
  АуториSvjetlana Lolić, Milan Matavulj, Радослав Декић, Aleksandar Ivanc и Маја Манојловић
  Страна од676
  Страна до681
  TOXICITY OF LEAD-ACETATE ON EXPERIMENTAL RATS INFECTED WITH ESCHERICHIA COLI
  Научни скупAGROSYM
  ПубликацијаBook of proceedings, Fifth International Scinetific Agricultural Symposium "Agrosym 2014"
  Година2014
  АуториМаја Манојловић, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Aleksandar Ivanc и Ivica Radović
  Страна од670
  Страна до675
  KVALITET VODE ODABRANIH VODOTOKA NA PODRUČJU DABARSKOG POLJA
  Научни скуп5.juni- Svjetski dan zaštite okoliša
  ПубликацијаZbornik radova, naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "5.juni- Svjetski dan zaštite okoliša"
  Година2014
  АуториSvjetlana Lolić, Radoslav Dekić, Маја Манојловић, Aleksandar Ivanc, Živojin Erić и Маја Мандић
  Страна од106
  Страна до110
  Физичко-хемијски и биолошки параметри у оцјени квалитета воде посебног резервата природе Громижељ код Бијељине
  Научни скупВода 2014
  Година2014
  АуториДрагојла Голуб, Радослав Декић, Свјетлана Лолић, Дејан Дмитровић, Славен Филиповић, Биљана Лубарда, Биљана Кукавица, Свјетлана Цвијић и Мирела Бороја
  Врсте и извори загађења ријеке Врбас
  Научни скупŠesti međunarodni kongres "Ekologija,zdravlje, rad, sport"
  ПубликацијаЗборник 1
  Година2013
  АуториЧедомир Црногорац, Весна Рајчевић, Свјетлана Лолић и Радослав Декић
  Страна од60
  Страна до83
  Слив Црне ријеке - хидролошка и еколошка истраживања
  Научни скуп"Српски етнонационални простор - геопросторне детерминанте, геополитички, историјски,етнодемографски, културолошки, економски, социјално - географски, насеобински и регионално - географски процеси и проблеми развоја, вредновање и заштита природне средине и природних потенцијала"
  ПубликацијаЗборник обиљежавања 20. годишњице Географског друштва Републике Српске
  Година2013
  АуториЧедомир Црногорац, Радослав Декић, Весна Рајчевић и Свјетлана Лолић
  Страна од125
  Страна до138
  Sezonska distribucija teških metala (Fe, Mn, Zn, Cu, Cd i Pb) kod Phragmites communis Trin., na području ribnjaka Bardača
  Научни скупZaštita životne sredine između nauke i prakse-stanje i perspektive
  Година2013
  АуториТања Максимовић, Predrag Ilić и Svjetlana Lolić
  Страна од247
  Страна до252
  Сезонска дистрибуција тешких метала (Fe, Mn, Zn, Cu, Cd и Pb) код Phragmits communis Trin., на подручју рибњака Бардача
  Научни скупЗаштита животне средине између науке и праксе – стање и перспективе
  Година2013
  АуториТања Максимовић, Предраг Илић и Свјетлана Лолић
  Microbiological water quality of the lake Pelagićevo
  Научни скупThird International Symposium on Natural Resources Management
  ПубликацијаProceedings
  Година2013
  АуториСвјетлана Лолић, Радослав Декић и Нина Јањић
  Страна од131
  Страна до137
  Significance of water resources in preservation of endemic fish species
  Научни скупSecond international symposium on natural resources management
  ПубликацијаProceedings of Second international symposium on natural resources management, Zaječar
  Година2012
  АуториAleksandar Ivanc, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Nina Janjić, Живојин Ерић и Danijela Ćetković
  Страна од249
  Страна до256
  Hematological status of different age classes of Barbus balcanicus.
  Научни скупAquaculture and Fishery
  ПубликацијаConfernce Proceedings
  Година2011
  АуториРадослав Декић, Aleksandar Ivanc, Svjetlana Lolić, Stevan Maletin, Azra Bakrač-Bećiraj, Saša Obradović и Danijela Ćetković
  Страна од210
  Страна до215
  The recent state of distribution of endemic fish species in Eastern Herzegovina.
  Научни скупAquaculture and Fishery
  ПубликацијаConfernce Proceedings
  Година2011
  АуториРадослав Декић, Aleksandar Ivanc, Svjetlana Lolić, Jelena Bošković, Saša Obradović и Danijela Ćetković
  Страна од195
  Страна до199
  Kvalitet vode izvorišta u ruralnom regionu Istočne Hercegovine
  Научни скупPrvi simpozijum o upravljanju prirodnim resursima
  ПубликацијаZbornik radova Prvog simpozijuma o upravljanju prirodnim resursima, Zaječar
  Година2011
  АуториAleksandar Ivanc, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Живојин Ерић, Nina Janjić, Rajko Gnjato, Goran Trbić и Danijela Ćetković
  Страна од303
  Страна до311
  Kvalitet vode za piće u ruralnom području Lijevča Polja
  Научни скупPrvi simpozijum o upravljanju prirodnim resursima
  ПубликацијаZbornik radova Prvog simpozijuma o upravljanju prirodnim resursima, Zaječar
  Година2011
  АуториRadoslav Dekić, Aleksandar Ivanc, Svjetlana Lolić, Живојин Ерић, Nina Janjić, Goran Trbić, Rajko Gnjato и Danijela Ćetković
  Страна од313
  Страна до319
  Importance of springs for sustainable development of different rural regions
  Научни скуп9th International Scientific Conference Serbia Faciong the Challenges of Globalization and Sustainable Development
  ПубликацијаProceedings of 9th International Scientific Conference Serbia Faciong the Challenges of Globalization and Sustainable Development, Beograd
  Година2011
  АуториAleksandar Ivanc, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Nina Janjić, Живојин Ерић, Goran Trbić, Rajko Gnjato и Danijela Ćetković
  Страна од429
  Страна до437
  STANJE ZOOBENTOSA VRBASA UZVODNO OD FABRIKE VODE NOVOSELIJA
  Научни скупVODA 2008
  ПубликацијаVODA 2008: Zbornik radova 37. godišnje konferencije o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda
  Година2008
  АуториNevenka Pavlović, Milenko Radević, Slaven Filipović, Milica Balaban, Mirela Boroja, Svjetlana Lolić и Маја Манојловић
  Страна од77-80
  KVALITET VODE ZA PIĆE BANJALUKE SA MIKROBIOLOŠKOG I FIZIČKO-HEMIJSKOG ASPEKTA
  Научни скупVODA 2008
  ПубликацијаVODA 2008: Zbornik radova 37.godišnje konferencije o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda
  Година2008
  АуториMilenko Radević, Nevenka Pavlović, Svjetlana Lolić, Milica Balaban, Mirela Boroja, Маја Манојловић и Slaven Filipović
  Страна од489-492

Остали радови

  Antimikrobna aktivnost autohtonih vrsta basidiomycotina
  Година2015
  АуториСвјетлана Лолић, ..... ... и Живојин Ерић
  Procjena prirodnih potencijala opština jugozapadnog dijela Republike Srpske sa posebnim osvrtom na vodene ekosisteme
  Година2014
  АуториНина Јањић, Aleksandar Ivanc, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Biljana Lubarda, Maja Manojlović, Sanja Karajlić и Zoran Kovačević
  Epidemiologija biljnih virusa i mogućnost suzbijanja viroza u biljnoj proizvodnji
  Година2007
  АуториЖивојин Ерић, Nina Janjić и Svjetlana Lolić

Књиге

  Riječna mreža opštine Mrkonjić Grad (fizičkogeografska i ekološka istraživanja)
  ИздавачGeografsko društvo Republike Srpske
  ISBN99955-719-8-6
  Година2013
  АуториЧедомир Црногорац, Горан Трбић, Весна Рајчевић, Радослав Декић, Душица Пешевић, Свјетлана Лолић, Алексеј Милошевић и Миодраг Челебић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна155