Навигација

проф. др Жељко Мирјанић

Наставник - II-4
Правни факултет
051/339-046
локал146
Ужа научна областрадно и социјално право
Датум избора у звање 5. фебруар 2004.

Предмети

07О1РПРадно право
ПРНПравно нормирање
РСПРадно и социјално право

Библиографија

Радови у часописима

  Новине у радном законодавству и Закону о раду Републике Српске релевантне за упоредну анализу
  ЧасописРадно и социјално право
  Година2015
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од67
  Страна до82
  Проблем запошљавања инвалида у Републици Српској
  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2015
  АуториЖељко Мирјанић и Санда Гверо
  Број33
  Страна од39
  Страна до55
  Законско уређивање новчаних примања из радног односа
  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2014
  АуториЖељко Мирјанић
  Број39
  Страна од409
  Страна до421
  Претпоставке за социјани дијалог
  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2013
  АуториЖељко Мирјанић
  Број35
  Страна од569
  Страна до583
  Законски оквир за закључивање колективних уговора о раду
  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2012
  АуториЖељко Мирјанић
  Број31
  Страна од619
  Страна до630
  Законско уређивање запошљавања инвалида
  ЧасописРадно и социјално право
  Година2006
  АуториЖељко Мирјанић
  Број1-6
  Страна од389
  Страна до407
  Радни односи службеника у јединици локалне самоуправе
  ЧасописРадно и социјално право
  Година2005
  АуториЖељко Мирјанић
  Број1-6
  Страна од87
  Страна до99
  Реформа система социјалне заштите
  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2005
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од697
  Страна до708
  Пензијски стаж
  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2005
  АуториЖељко Мирјанић
  БројXXIX
  Страна од73
  Страна до83
  Инспекција рада и реформа инспекције рада
  ЧасописРадно и социјално право
  Година2004
  АуториЖељко Мирјанић
  Број1-6
  Страна од67
  Страна до81
  Развој и уређивање радних односа на крају XX и на почетку XXI вијека
  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2004
  АуториЖељко Мирјанић
  Број1
  Страна од383
  Страна до394
  Inspekcija rada (elementi i obilježja novog koncepta organizacije)
  ЧасописRadno i socijalno pravo
  Година2003
  АуториЖељко Мирјанић
  Број4-7
  Страна од61
  Страна до74
  др Радоје Брковић и Бојан Урдаревић "Практикум за радно право" (приказ књиге)
  ЧасописРадно и социјално право
  Година2003
  АуториЖељко Мирјанић
  Број1-3
  Страна од155
  Страна до159
  Утицај конвеције УН о правима дјетета на социјално законодавство и социјални рад
  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2002
  АуториЖељко Мирјанић
  Број5
  Страна од157
  Страна до167
  Индивидуални уговор о раду
  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година2002
  АуториЖељко Мирјанић и Радоје Брковић
  Број1-4
  Страна од201
  Страна до219
  Старосна пензија и реформа пензијског осигурања
  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2002
  АуториЖељко Мирјанић
  БројXXVI
  Страна од143
  Страна до156
  Запошљавање и заштита незапослених лица
  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година2001
  АуториЖељко Мирјанић
  Број1-4
  Страна од101
  Страна до116
  Породична пензија
  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2001
  АуториЖељко Мирјанић
  БројXXV
  Страна од79
  Страна до90
  Учешће запослених у управљању у јавном предузећу у Републици Српској
  ЧасописПраво и привреда
  Година2000
  АуториЖељко Мирјанић
  Број5-8
  Страна од330
  Страна до338
  Основна обиљежја реформе радног и социјалног законодавства
  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2000
  АуториЖељко Мирјанић
  БројXXIV
  Страна од147
  Страна до162
  Положај запослених и улога синдиката у процесу приватизације у Републици Српској
  ЧасописПраво и привреда
  Година1999
  АуториЖељко Мирјанић
  Број9-10
  Страна од10
  Страна до21
  Очување социјалне стабилности и социјалне сигурности у процесу приватизације
  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година1999
  АуториЖељко Мирјанић
  БројXXIII
  Страна од119
  Страна до132
  Транзиција и развој радног права у Републици Српској
  ЧасописРадно и социјално право
  Година1997
  АуториЖељко Мирјанић
  Број1-3
  Страна од59
  Страна до66
  Др. Бранко Лубарда, Лексикон радних односа (оцјене и прикази)
  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година1996
  АуториЖељко Мирјанић
  БројXX/XXI
  Страна од315
  Страна до318
  Прилог расправи о уређивању радног оспособљавања и запошљавања инвалида
  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година1994
  АуториЖељко Мирјанић
  Број2-4
  Страна од113
  Страна до125
  Социјална права војних инвалида у току рата
  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година1994
  АуториЖељко Мирјанић
  Број1
  Страна од137
  Страна до152
  Промјена правног значаја и дејства колективних уговора
  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година1991
  АуториЖељко Мирјанић
  БројXV/XVI
  Страна од115
  Страна до129
  Disciplinski organi i mjere prema Zakonu o osnovnim pravima iz radnog odnosa
  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година1990
  АуториЖељко Мирјанић
  БројXIV
  Страна од49
  Страна до62
  Pojam i utvrđivanje poslova i radnih zadataka asistenata
  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година1989
  АуториЖељко Мирјанић
  БројXIII
  Страна од17
  Страна до25
  Specifična obilježja radnog vremena naučno-nastavnog podmlatka
  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година1988
  АуториЖељко Мирјанић
  БројXII
  Страна од25
  Страна до33

Радови са скупова

  Заштита права студената у високошклској организацији
  Научни скупУслуге и заштита корисника
  Година2015
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од945
  Страна до955
  IMPORTANCE OF ECONOMICSOCIAL COUNCILS IN ACHIEVING SOCIAL CONSENSUS / ZNAČAJ EKONOMSKO-SOCIJALNOG SAVJETA U USPOSTAVLJANJU SOCIJALNOG KONSENZUSA
  Научни скупECONOMY AND POLITICS Proceedings
  ПубликацијаISBN 978-86-86707-60-4
  Година2014
  АуториЖељко Мирјанић и Jasna Čošabić
  Страна од169
  Страна до183
  Значај социјалног дијалога у процесу усклађивања домаћег права са правом Европске Уније
  Научни скупУсклађивање права Србије са правом Европске Уније
  Година2014
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од129
  Страна до142
  Развој услуга социјалне заштите
  Научни скупУслужни послови
  Година2014
  АуториЖељко Мирјанић и Санда Гверо
  Страна од589
  Страна до603
  INFLUENCE OF EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION TO DEVELOPMENT OF TRADE UNIONS IN A TRANSITION COUNTRY
  Научни скупBeograd
  Година2012
  АуториЖељко Мирјанић и Jasna Čošabić
  Страна од75
  Страна до84
  Доношење закона у Републици Српској
  Научни скупРепублика Српска двадесет година развоја
  Година2012
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од541
  Страна до555
  SOCIAL PARTNERSHIP CHALLENGED BY CRISIS
  Научни скупKapitalizam u tranziciji
  Година2012
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од3
  Страна до9
  Уређивање законодавне дјелатности
  Научни скупДејтонски мировни споразум као правни и политички основ развоја Републике Српске
  Година2012
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од85
  Страна до93
  Посљедице пресуде Европског суда за људска права у случају "Сејдић-Финци против Босне и Херцеговине"
  Научни скупПресуда Европског суда за људска права у предмету Сејдић-Финци
  Година2010
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од55
  Страна до67
  Промјене законског регулисања запошљавања и права за вријеме незапослености
  Научни скупСоцијална права и економска криза
  Година2009
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од43
  Страна до54
  Правно-социолошки аспекти запошљавања инвалида
  Научни скупЗапошљавање инвалида у Републици Српској - могућности, правци и перспективе
  Година2006
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од23
  Страна до33
  Радни односи службеника уј единици локалне самоуправе
  Научни скупРадни односи државних службеника
  Година2006
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од79
  Страна до90
  Случајеви престанка радног односа
  Научни скупРадни односи у Републици Српској
  Година2006
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од187
  Страна до204
  Promjena ustava ili primjena postojećeg
  Научни скупБудућност Устав Босне и Херцеговине
  Година2005
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од65
  Страна до67
  Законодавна дјелатност према Дејтонском споразуму
  Научни скупРепублика Српска - десет година Дејтонског мировног споразума
  Година2005
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од263
  Страна до274
  Демократска, социјална, економска и правна сигурност
  Научни скупДемократски надзор и контрола над безбједносним сектором у региону
  Година2004
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од15
  Страна до20
  Омладинско задругарство као облик радног ангажовања према законодавству Републике Српске
  Научни скупОмладинско (студентско) задругарство као флексибилни (специфични) облик радног ангажовања младих
  Година2004
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од45
  Страна до53
  Рад као правни и друштвени проблем
  Научни скупЈединство наука данас
  Година2003
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од247
  Страна до257
  Кривичноправна заштита права из радних односа и социјалног осигурања
  Научни скупРеформа кривичног законодавства у Републици Српској
  Година2003
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од169
  Страна до181
  Bosnia and Herzegovina Republic Srpska Countri Report
  Научни скупChildren and residental care
  ПубликацијаChildren and residental care
  Година2003
  АуториЖељко Мирјанић и Jovanka Vuković
  Страна од21
  Страна до25
  Специфичности регулисања радних односа у Републици Српској
  Научни скупРадно право у условима транзиције
  Година2003
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од109
  Страна до119
  Функција научних истраживача уразвоју науке и наша друштвена стварност
  Научни скупНаука и наша друштвена стварност
  Година2002
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од189
  Страна до199
  Питање примјенљивости арбитражне одлуке
  Научни скупДејтонски споразум и арбитража Брчко
  Година1999
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од47
  Страна до52
  Legal reform in Republika Srpska (Pravna reforma u Republici Srpskoj)
  Научни скуп Social policy protection &practice (Socijalna politika zaštita i praksa)
  ПубликацијаSocial policy protection &practice
  Година1997
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од189
  Страна до197
  Изградња и функционисање радног законодавства у републици Српској
  Научни скупИзградња и функционисање правног система Републике Српске
  Година1997
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од491
  Страна до500
  Развој законодавства и посебно радног законодавства у Републици Српској
  Научни скупПравни и економски аспекти функционисања Републике Српске
  Година1997
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од87
  Страна до94
  Правно нормирање друштвене реинтеграције инвалида рата
  Научни скупДруштвена реинтеграција инвалида рата
  Година1993
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од85
  Страна до90
  Надлежност за покретања и вођење дисциплинског поступка
  Научни скупРадни односи
  Година1991
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од211
  Страна до220
  Права научно-наставног подмлатка на оспособљавање за научноистраживачки рад у систему радних односа у високом образовању
  Научни скупОспосбљавање кадрова за научноистраживачки рад
  Година1988
  АуториЖељко Мирјанић
  Страна од176
  Страна до179

Књиге

  Писање и доношење закона
  ИздавачПравни факултет Бања Лука
  ISBN978-99938-50-62-5
  Година2014
  АуториЖељко Мирјанић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна274
  Радни односи.Књ. I, Индивидуални радни односи
  ИздавачПравни факултет Бања Лука
  ISBN99938-50-02-0
  Година2004
  АуториЖељко Мирјанић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна277
  Социјално право са основама права
  ИздавачФилозофски факултет Бања Лука
  ISBN99938-34-20-3
  Година2003
  АуториЖељко Мирјанић и Снежана Савић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна267
  Радни односи I: индивидуални радни односи
  ИздавачПравни факултет Бања Лука
  ISBN99938-675-6-x
  Година2003
  АуториЖељко Мирјанић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна149
  Правни аспекти Дејтонског споразума
  ИздавачЕком - Бањалука
  ISBN86-7238-002-9
  Година1996
  АуториЖељко Мирјанић, Петар Кунић и Бранко Мораит
  Тип књигенаучна књига
  Број страна206
  Социјално осигурање
  ИздавачПравни факултет Бања Лука
  ISBN86-80761
  Година1994
  АуториЖељко Мирјанић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна122