Навигација

ас. мр Стево Боројевић

Сарадник - II-5
Машински факултет
Стручни назив---
Ужа научна областконвенционалне технологије
Датум избора у звање 30. јун 2011.

Предмети

07O3ИОУИндустријски објекти и урбанизација
07О3ИМПТППројектовање технолошких процеса
07О3ООдржавање
07О3ОТООснове теорије одржавања
07О3ПМПТППројектовање технолошких процеса
М1ЕОЕксплоатација и одржавање
М1МТМонтажне технологије
М1ОТСОдржавање техничких средстава
М1ППСПројектовање производних система
М1ПСПроизводни системи
М1ПТППројектовање технолошких процеса
М1СИЛСтандардизација и индустријска легислатива
М2БОПБезбједност опреме и производа
М2ЕПСЕфективни производни системи
М2ПНМПрограмирање нумеричких машина

Библиографија

Радови у часописима

  Application of multi-criteria decision making for manufacturing process evaluation and selection
  ЧасописJournal of production engineering
  Година2014
  АуториDejan Lukić, Mijodrag Milošević, Стево Боројевић, Jovan Vukman и Mića Đurđev
  Волумен17
  Број2
  Страна од83
  Страна до86
  Analysis of effectiveness on production system for production of the tools for hydraulic press brakers
  ЧасописANNALS of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering
  Година2014
  АуториVid Jovišević, Stevo Borojević, Gordana Globočki-Lakić, Ђорђе Чича и Branislav Sredanović
  Волумен12
  Број2
  Страна од127
  Страна до132
  Selection and configuration of modular components for modular fixture design
  ЧасописJournal of production engineering
  Година2013
  АуториСтево Боројевић и Вид Јовишевић
  Волумен16
  Број1
  Страна од21
  Страна до26
  Analysis of Faces’ Accessibility for the Purpose of Modular Fixtures Design
  ЧасописSTROJARSTVO
  Година2012
  АуториСтево Боројевић, Вид Јовишевић, Велимир Тодић, Мијодраг Милошевић и Дејан Лукић
  Волумен54
  Број2
  Страна од127
  Страна до133
  Identification of contact parameters of a spindle-holder-tool assembly using artificial neural networks
  ЧасописJournal of production engineering
  Година2012
  АуториЂорђе Чича, Милан Зељковић, Гордана Глобочки-Лакић, Бранислав Средановић и Стево Боројевић
  Волумен15
  Број2
  Страна од37
  Страна до40
  Development of the Computer-Aided Process Planning (CAPP) System for Polymer Injection Mold Manufacturing
  ЧасописMETALURGIJA
  Година2011
  АуториJovan Tepić, Velimir Todić, Dejan Lukić, Mijodrag Milošević и Стево Боројевић
  Волумен50
  Број4
  Страна од273
  Страна до277
  Modeling, simulation and optimization of process planning
  ЧасописJournal of production engineering
  Година2009
  АуториСтево Боројевић, Вид Јовишевић и Симо Јокановић
  Волумен12
  Број1
  Страна од87
  Страна до90
  Дијагностика техничких показатеља одржавања термоелектране, Дио I - Припрема за поређење са "најбољом праксом" (benchmarking)
  ЧасописТехничка дијагностика
  Година2009
  АуториЗдравко Миловановић, Вера Шијачки-Жеравчић, Винко Бабић и Стево Боројевић
  Волумен8
  Број2
  Страна од41
  Страна до45
  Development of Application for Analysis of Machinability Index
  ЧасописTRIBOLOGY IN INDUSTRY
  Година2009
  АуториGordana Globočki-Lakić, Stevo Borojević, Ђорђе Чича и Branislav Sredanović
  Волумен31
  Број1&2
  Страна од57
  Страна до60

Радови са скупова

  Izbor putanje kretanja alata u procesu mašinske obrade tankostjenih aluminijumskih struktura
  Научни скупJUPITER konferencija
  Година2014
  АуториВид Јовишевић, Стево Боројевић и Bojan Marković
  Страна од3.7
  Страна до3.14
  Segment of CAPP – Automated modular fixture design in CAD environment
  Научни скуп35th International Conference On Production Engineering
  Година2013
  АуториСтево Боројевић, Вид Јовишевић, Velimir Todić, Mijodrag Milošević и Dejan Lukić
  Страна од277
  Страна до281
  A novel method for material machinability evaluation
  Научни скупInternational Conference of Sustainable Life in manufacturing - SLIM
  Година2013
  АуториBranislav Sredanović, Gordana Globočki-Lakić, Ђорђе Чича и Stevo Borojević
  Страна од110
  Страна до116
  Analysis of effectiveness on production system for production of the tools for hydraulic press brakers
  Научни скупInternational conference on accomplisments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology
  Година2013
  АуториVid Jovišević, Stevo Borojević, Gordana Globočki-Lakić, Ђорђе Чича и Branislav Sredanović
  Страна од283
  Страна до291
  Tolerance transfer from CAD to CAM systems
  Научни скупInternational Conference on Production Engineering
  Година2013
  АуториЂорђе Чича, Симо Јокановић, Славиша Тодоровић и Стево Боројевић
  Страна од289
  Страна до293
  Efekti primjene programskog sistema CATIA u procesu izrade programa za numeričke mašine
  Научни скупJupiter konferencija
  ПубликацијаZbornik radova 38. konferencije sa međunarodnim učešćem JUPITER 2012
  Година2012
  АуториStevo Borojević, Vid Jovišević, Gordana Globočki-Lakić и Бранислав Средановић
  Страна од1
  Страна до8
  Identification of contact parameters of spindle‐holder‐tool assembly using artificial neural networks
  Научни скупInternational scientific conference MMA – Advanced Production Technologies
  Година2012
  АуториЂорђе Чича, Mилан Зељковић, Гордана Глобочки-Лакић, Бранислав Средановић и Стево Боројевић
  Страна од57
  Страна до61
  Analiza obradivosti materijala pomoću aplikativnog računarskog programa
  Научни скупOdržavanje i proizvodni inženjering KODIP
  Година2012
  АуториGordana Globočki-Lakić, Branislav Sredanović, Stevo Borojević, Ђорђе Чича и Vid Jovišević
  Страна од81
  Страна до88
  Application of Simulation Techniques in The Development and Implementation of Flexible Manufacturing Systems
  Научни скупInternational Scientific Conference on Industrial Systems
  Година2011
  АуториVelimir Todić, Dejan Lukić, Mijodrag Milošević, Стево Боројевић и Jovan Vukman
  Страна од23
  Страна до28
  Laboratories under requirements of directives and standards of European Union
  Научни скупInternational Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology
  ПубликацијаProc. of 10th Anniversary International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2011
  Година2011
  АуториVid Jovišević, Stevo Borojević, Gordana Globočki-Lakić и Бранислав Средановић
  Страна од361
  Страна до366
  Optimizacija procesa proizvodnje primjenom programskog paketa Tecnomatix Plant Simulation
  Научни скупJupiter konferencija
  ПубликацијаZbornik radova 37. konferencije sa međunarodnim učešćem JUPITER 2011
  Година2011
  АуториVid Jovišević, Stevo Borojević, Gordana Globočki-Lakić и Бранислав Средановић
  Страна од8
  Страна до15
  Modeling of cutting forces with artificial neural networks
  Научни скупICMEN - International Conference on Manufacturing engineering
  Година2011
  АуториBranislav Sredanović, Gordana Globočki-Lakić, Ђорђе Чича, Stevo Borojević и Valentina Golubović-Bugarski
  Страна од123
  Страна до132
  Modeling of dynamical behavior spindle‐holder‐tool assembly
  Научни скупInternational Conference on Production Engineering
  Година2011
  АуториЂорђе Чича, Milan Zeljković, Гордана Глобочки-Лакић, Бранислав Средановић и Стево Боројевић
  Страна од117
  Страна до120
  Selection of variant for material flow type in conditions of group approach using the software system tecnomatix plant simulation
  Научни скупInternational conference on accomplisments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology
  Година2011
  АуториStevo Borojević, Vid Jovišević, Gordana Globočki-Lakić, Ђорђе Чича, Branislav Sredanović и Marko Radisavljević
  Страна од419
  Страна до426
  Identification of face funcionality with program system for purpose of modular fixture design
  Научни скупInternational Conference on Production Engineering
  Година2011
  АуториStevo Borojević, Vid Jovišević, Gordana Globočki-Lakić, Ђорђе Чича и Branislav Sredanović
  Страна од197
  Страна до200
  Proizvodne strukture bazirane na simulaciji tipskih tehnoloških procesa
  Научни скупJUPITER konferencija
  Година2010
  АуториСтево Боројевић и Вид Јовишевић
  Страна од3.103
  Страна до3.108
  Vector based approach in definning of universal machinability
  Научни скупInternational Conference on Innovative Technologies IN-TECH
  Година2010
  АуториGordana Globočki-Lakić, Branislav Sredanović, Simo Jokanović, Stevo Borojević и Ђорђе Чича
  Страна од326
  Страна до330
  Algorithm for C1 continuous tool path: some experiences, problems and suggestions
  Научни скупInternational Conference on Innovative Technologies - IN‐TECH
  Година2010
  АуториЂорђе Чича, Симо Јокановић, Стево Боројевић и Бранислав Средановић
  Страна од160
  Страна до164
  Modeliranje vretenastih glodala primjenom CAD/CAM sistema
  Научни скупJupiter konferencija,
  Година2010
  АуториBranislav Sredanović, Gordana Globočki-Lakić, Ђорђе Чича и Stevo Borojević
  Страна од3.28
  Страна до3.31
  Development of the standard process plans for rolling bearings manufacturing
  Научни скупInternational Conference on Manufacturing Systems – ICMaS
  Година2009
  АуториVelimir Todić, Dejan Lukić, Mijodrag Milošević и Стево Боројевић
  Страна од295
  Страна до300
  Modeling, simulation and optimization of process planning
  Научни скупInternational scientific conference MMA – Advanced Production Technologies,
  Година2009
  АуториВид Јовишевић, Стево Боројевић и Симо Јокановић
  Страна од162
  Страна до165
  Harmonizacija liftova sa zahtjevima Evropskih direktiva i standarda
  Научни скупInternational conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology
  Година2009
  АуториСтево Боројевић, Вид Јовишевић и Milan Cvijić
  Страна од329
  Страна до334
  Regulatorna tehnika Evropske Unije za CE označavanje tehničkih industrijskih proizvoda
  Научни скупInternational conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology,
  Година2009
  АуториВид Јовишевић и Стево Боројевић
  Страна од429
  Страна до434
  Projektovanje i proračun obimnog glodala primjenom savremenih programskih sistema
  Научни скупInternational Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2009
  ПубликацијаZbornik radova 9. međunarodne konferencije o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike DEMI 2009
  Година2009
  АуториБранислав Средановић, Gordana Globočki-Lakić и Stevo Borojević
  Страна од255
  Страна до260
  Development of Application for Analysis of Machinability Index
  Научни скуп11. International Conference on Tribology – Serbiatrib 2009
  ПубликацијаProceedings
  Година2009
  АуториGordana Globočki-Lakić, Stevo Borojević, Ђорђе Чича и Branislav Sredanović
  Страна од251
  Страна до254
  Analiza indeksa obradljivosti aluminijumskih legura primjenom aplikativnog programskog rješenja
  Научни скупSavjetovanje proizvodnog mašinstva
  Година2009
  АуториStevo Borojević, Branislav Sredanović, Gordana Globočki-Lakić и Ђорђе Чича
  Страна од31
  Страна до34
  Razvoj podsistema za izbor komponenti modularnih pribora
  Научни скупInternational Conference on Production Engineering,
  Година2008
  АуториСтево Боројевић, Вид Јовишевић и Đorđe Vukelić
  Страна од131
  Страна до134
  Prilog razvoju modularnog projektovanja pribora na bazi klasifikacije komponenti za baziranje
  Научни скупJUPITER konferencija
  Година2008
  АуториСтево Боројевић и Вид Јовишевић
  Страна од5.12
  Страна до5.17
  Fabrička proizvodna kontrola u procesu CE označavanja industrijskih proizvoda
  Научни скупJUPITER konferencija
  Година2007
  АуториВид Јовишевић и Стево Боројевић
  Страна од5.15
  Страна до5.20
  Model projektovanja tehnoloških procesa za agregatne mašine
  Научни скупInternational scientific conference MMA – Advanced Production Technologies,
  Година2006
  АуториВид Јовишевић и Стево Боројевић
  Страна од97
  Страна до98

Књиге

  Projektovanje tehnoloških procesa - priručnik za vježbe
  ИздавачUniverzitet u Banjaluci, Mašinski fakultet Banjaluka
  ISBN978-99938-39-33-0
  Година2011
  АуториRadenko Zrilić и Стево Боројевић
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна272
  МОНТАЖНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
  ИздавачМашински факултет, Универзитета у Бањој Луци
  ISBN***
  Година2011
  АуториВид Јовишевић и Стево Боројевић
  Тип књигеостале наставне публикације
  Број страна348
  СТАНДАРДИЗАЦИЈА И ИНДУСТРИЈСКА ЛЕГИСЛАТИВА
  ИздавачМашински факултет, Универзитета у бањој Луци
  ISBN***
  Година2010
  АуториВид Јовишевић и Стево Боројевић
  Тип књигеостале наставне публикације
  Број страна210