Навигација

ас. Радослав Тадић

Сарадник - II-5
Академија умјетности
Стручни назив---
Ужа научна областсликарство
Датум избора у звање 25. јун 2013.

Предмети

ЛГДСЛ1иСликање 1 - изборни
ЛГДЦИС1Цртање и сликање 1
ЛСЗСЛ1Зидно сликарство 1
ЛСЗСЛ2Зидно сликарство 2
ЛССЛ1Сликање 1
ЛССЛ2Сликање 2
ЛССЛ3Сликање 3
ЛССЛ4Сликање 4
ЛУЗСЛ1иЗидно сликарство 1 - изборни
ЛУЗСЛ2иЗидно сликарство 2 - изборни
ЛУСЛ1иСликање 1 - изборни
ЛУСЛ2иСликање 2 - изборни
ЛУСЛ3иСликање 3 - изборни
ЛУСЛ4иСликање 4 - изборни
ЛУЦИС1Цртање и сликање 1
ЛУЦИС2Цртање и сликање 2