Навигација

Институт за генетичке ресурсе

Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци основан је у јануару 2009. године као научноистраживачка организације чији је мандат унапређење очувања и коришћења генетичких ресурса за добробит садашњих и будућих генерација.

Институт је именован за координаторску институцију у спровођењу Програма очувања биљних генетичких ресурса Републике Српске, усвојеног у јуну 2008. године од стране Народне скупштине Републике Српске и тиме одређен за Републичку банку биљних гена.

Институт је уписан у Регистар научноистраживачких организација код Министарства науке и технологије и у Регистар пољопривредних газдинстава код Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бањалука, као управљач заштићеног подручја „Универзитетски град“. Такође, уписан је и у Регистар садног материјала воћака, винове лозе и вишегодишњих украсних биљака, Регистар произвођача сјемена пољопривредних биљака, као и у Регистар произвођача репродуктивног садног материјала шумског дрвећа.

У свом саставу Институт у има двије подорганизационе јединице: Центар за биодиверзитет и Центар за одрживо коришћење генетичких ресурса.

Телефон +387 51 348 080
Факс +387 51 348 089
Веб-сајт www.gri.unibl.org
Е-пошта info@griunibl.rs.ba
Адреса Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука
Директор Др Гордана Ђурић, редовни професор

Слике

  • /uploads/attachment/strana/92/igrunibl-04.jpg
  • /uploads/attachment/strana/92/igrunibl-03.jpg
  • /uploads/attachment/strana/92/igrunibl-02.jpg
  • /uploads/attachment/strana/92/igrunibl-01.jpg