Навигација

Висока школа унутрашњих послова - Придружена чланица

Висока школа унутрашњих послова у Бањој Луци основана је 2002. године. Дјелује у оквиру Министарства унутрашњих послова Републике Српске и у саставу је Управе за полицијско образовање. Од 2012. године ВШУП је придружена чланица Универзиетата у Бањој Луци.

ВШУП је основана с циљем образовања и стручног усавршавања будућих припадника Министарства унутрашњих послова и других полицијско безбједносних агенција у Републици Српској и Босни и Херцеговини, по модерним студијским програмима, усклађеним са болоњским образовно-научним системом.

Савремени начини извођења практичне и теоријске наставе, као и посебни облици наставе у специјалним условима, пружају студентима Високе школе унутрашњих послова могућности испољавања и усавршавања посебних способности и вjештина.

Осим вршења своје обарзовне функције, Висока школа обезбјеђује услове и за научно-истраживачки рад и издавачку дјелатност, те успоставља и развија сарадњу са другим високошколским и научним институцијама као и другим органима надлежним за образовање и васпитање.

Телефон +387 51 333 603
Факс +387 51 333 699
Веб-сајт www.education.muprs.org
E-пошта direktor_vsup@education.muprs.org
Адреса Булевар Војводе Живојина Мишића 10A, 78000 Бања Лука
Директор Мр Душко Пена