Навигација

Технолошки факултет

Технолошки факултет је основан 1975. године, а израстао је из технолошког одсјека Техничког факултета у Бањој Луци основанoг 1962. године. У то вријеме на факултету су постојали Хемијско­технолошки смјер и Биотехнолошко­прехрамбени смјер, који 1977. године прерастају у одсјеке. У школској 1988/89. години уписана је прва генерација студената на Одсјек за текстилно инжењерство, а 1997. године основан је и рударски одсјек са сједиштем у Приједору, који је касније прерастао у Рударски факултет.

У школској 2010/11. години са радом је кренуо и студијски програм Графичко инжењерство. Настава на другом циклусу студија се изводи на студијским програмима: Прехрамбено инжењерство, Текстилно инжењерство и Хемијско инжењерство.

Сви студијски програми су организовани према тростепеном моделу (4+1+3).

студија.

Телефон +387 51 434 357
Факс +387 51 434 351
Веб-сајт www.tf.unibl.org
Е-пошта info@tfbl.org
Адреса Булевар војводе Степе Степановића 73, 78000 Бања Лука
Декан Др Милош Сорак, редовни професор
Продекан за наставу Др Свјетлана Јањић, ванредни професор
Продекан за научноистраживачки рад Др Љиљана Вукић, ванредни професор

Слике

  • /uploads/attachment/strana/84/tehnologija-4.jpg
  • /uploads/attachment/strana/84/tehnologija-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/84/tehnologija-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/84/tehnologija-1.jpg