Навигација

Шумарски факултет

Прва генерација студената Шумарског факултета уписана је школске 1993/94. године на општем смјеру. Школске 2007/08. на факултету је извршена нова организација студија и почела је реализација студијског програма Шумарство према тростепеном моделу 3+2+3. Од школске 2010/11. факултет организију студије другог циклуса на студијском програму Шумарство, а од школске 2011/12. и на студијском програму Управљање шумским ресурсима.

Студијски програм Шумарство је од 2007. године организован према тростепеном моделу (3+2+3) студија, а од 2013. године према моделу (4+1+3) студија.

Телефон +387 51 464 628
Факс +387 51 460 550
Веб-сајт www.sf.unibl.org
Е-пошта dekanat@sfbl.org
Адреса Булевар војводе Степе Степановића 75а, 78000 Бања Лука
Декан Др Зоран Говедар, ванредни професор
Продекан за наставу Др Војислав Дукић, доцент
Продекан за научноистраживачки рад

Др Зоран Станивуковић, ванредни професор

Слике

  • /uploads/attachment/strana/89/sumarski-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/89/sumarski-1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/89/sumarski-4.jpg
  • /uploads/attachment/strana/89/sumarski-3.jpg