Навигација

Природно-математички факултет

Природно­математички факултет настао је 1996. године издвајањем четири одсјека из састава Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци. Приликом оснивања факултета формирани су одсјеци: биологија, географија и етнологија, математика и информатика и физика. Одсјек за хемију основан је 1997. године, a од школске 2006/07. године формирани су Одсјек за екологију и заштиту животне средине и Одсјек за просторно планирање.

Студијски програм Техничко васпитање и информатика изводи се од академске 2010/11. године.

Настава на другом циклусу студија се изводи на студијским програмима: Биологија, Географија, Екологија и заштита животне средине, Математика и информатика, Просторно планирање и Физика.

Сви студијски програми су организовани према  тростепеном моделу (4+1+3) студија.

Телефон +387 51 319 142
Факс +387 51 311 178
Веб-сајт www.pmf.unibl.org
Е-пошта sekretarica@pmfbl.org
Адреса Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука
Декан Др Горан Трбић, ванредни професор
Продекан за наставу Др Радослав Декић, доцент
Продекан за за научноистраживачки рад Др Душко Јојић, ванредни професор

Слике

  • /uploads/attachment/strana/82/pmf-01.jpg
  • /uploads/attachment/strana/82/pmf-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/82/pmf-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/82/pmf-1.jpg