Навигација

Правни факултет

Правни факултет основан је 1975. године. Претходно су се правне науке у Бањој Луци изучавале на деташману Правног факултета Универзитета у Сарајеву.

У јесен 1973. године основано је одјељење Правног факултета Универзитета у Сарајеву са сједиштем у Бањој Луци, а школске 1975/76. године почиње настава за редовне и ванредне студенте на Правном факултету.

Настава на првом циклусу студија изводи се на студијском програму Право, а на другом циклусу студија на студијским програмима: Грађанско право, Међународно право, Кривично право, Пословно право, Државно право, Управно право, Радно и социјално право и Правно­историјске студије.

Студијски програм Право је организован према тростепеном моделу (4+1+3) студија.

Телефон +387 51 339 001
Факс +387 51 460 602
Веб-сајт www.pf.unibl.org
Е-пошта dekanat@pravobl.com
Адреса Булевар војводе Степе Степановића 77, 78000 Бања Лука
Декан Др Витомир Поповић, редовни професор
Продекан за наставу Др Дарко Радић, доцент
Продекан за научноистраживачки рад Др Раденко Јотановић, доцент

Слике

  • /uploads/attachment/strana/81/pravo-4.jpg
  • /uploads/attachment/strana/81/pravo-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/81/pravo-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/81/pravo-1.jpg