Навигација

Факултет физичког васпитања и спорта

Продекан за научноистраживачки рад: Др Слободан Симовић, редовни професор Факултет физичког васпитања и спорта настао је издвајањем Oдсјека за физичку културу из Филозофског факултета 2001. године, када је и уписана прва генерација студената. Студијски програм Oпшти­наставнички почео је са радом 2009. године, а студијски програм Спорт 2010. године. Студијски програм Спорт има четири департмана: спортски тренери, менаџери у спорту, кондициони тренери и тренери спортске рекреације. Други циклус на студијском програму Спорт започео је 2012. године, а на студијском програму Општи­наставнички 2014. године.

Студијски програм Oпшти­наставнички је организован према тростепеном моделу (4+1+3) студија, а студијски програм Спорт према тростепеном моделу (3+2+3) студија.

Телефон +387 51 312 280
Факс +387 51 312 280
Веб-сајт www.ffvis.unibl.org
Е-пошта ffvs@blic.net
Адреса Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука
Декан Др Симо Вуковић, редовни професор
Продекан за наставу: Др Бојан Гузина, доцент
Продекан за научноистраживачки рад: Др Слободан Симовић, редовни професор

Слике

  • /uploads/attachment/strana/86/ffvs-4.jpg
  • /uploads/attachment/strana/86/ffvs-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/86/ffvs-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/86/ffvs-1.jpg