Навигација

Архитектонско-грађевинскo-геодетски факултет

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет је основан 1996. године, када је уписана и прва генерација студената на грађевински одсјек. Школске 1997/98. године, уписана је прва генерација на архитектонски одсјек, а од школске 2007/08. године почео је са радом и геодетски одсјек. Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет тренутно обухвата три студијска програма у оквиру којих се организује настава на првом циклусу студија. Настава на студијском програму Архитектура на другом циклусу студија почела је школске 2008/09. године, а на студијском програму Геодезија школске 2014/15. године.

Сви студијски програми су организовани према тростепеном моделу (4+1+3) студија.

Телефон +387 51 462 543
Факс +387 51 462 543
Веб-сајт www.aggfbl.unibl.org
Е-пошта info@aggfbl.org
Адреса Булевар војводе Степе Степановића 77, 78000 Бања Лука
Декан Др Миленко Станковић, редовни професор
Продекан за наставу Мр Маја Додиг, ванредни професор
Продекан за научноистраживачки рад Др Невена Новаковић, доцент

Слике

  • /uploads/attachment/strana/75/_____________-____________-___________________1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/75/_____________-____________-___________________2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/75/AGGF-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/75/AGGF-4.jpg