Navigacija

Arhiva novosti

Promovisana Monografija “40 godina Univerziteta u Banjoj Luci”

OpšteUniverzitet u Banjoj Luci

U okviru obilježavanja četiri decenije uspješnog rada i razvoja, Univerzitet u Banjoj Luci je na 60. Beogradskom sajmu knjiga promovisao Monografiju „40 godina Univerziteta u Banjoj Luci“. Na promocija održanoj 30. oktobra u sali za promocije „Vasko Popa“ B...

40 godina Univerziteta

OpšteAktuelno

Univerzitet u Banjoj Luci 7. novembra 2015. godine proslaviće 40 godina uspješnog rada i razvoja. Ovaj izuzetno značajan jubilej biće obilježen nizom manifestacija tokom oktobra, novembra i decembra. Centralni događaj biće Svečana akademija koja ć...

Akademska 2015/2016.

Aktuelno

Troškovnik Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2015/16. godinu Odluka o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu goidnu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akade...

Konkurs za prijavu projekata u okviru programa Erasmus+ za 2016. godinu

OpšteUniverzitet u Banjoj Luci

Otvoren je poziv za prijavu projekata u okviru programa Erasmus+ za 2016. godinu. Poziv je objavljen na veb-sajtu Evropske komisije i dostupan je na linku: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG.Vodič za...

Konkurs za imenovanje članova izbornih komisija na organizacionim jedinicama i za izbor članova studentskog parlamenta, članova nastavno-naučnog/umjetničkog vijeća iz reda studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci i članove Senata VŠUP iz reda studenata

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

Konkurs za imenovanje članova izbornih komisija na organizacionim jedinicama i za izbor članova studentskog parlamenta, članova nastavno-naučnog/umjetničkog vijeća iz reda studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci i članove Senata VŠUP iz reda studenata.

Učesnici SMUN-a čestitali 40. godišnjicu Univerziteta u Banjoj Luci

OpšteUniverzitet u Banjoj Luci

Klub studenata Fakulteta političkih nauka je tokom realizacije projekta Studentski model Ujedinjenih nacija (SMUN) posebnu pažnju posvetio 40. godišnjici Univerziteta u Banjoj Luci.Učesnici iz različitih krajeva svijeta su, prije početka svečanog zatvaranja...

Informacija sa 35. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na 35. sjednici održanoj 27.10.2015. godine razmatrao je i usvojio Pravilnik o postupku javnih nabavki roba, usluga i radova na Univerzitetu u Banjoj Luci. Takođe, donesena je i Odluka o izmjeni Pravilnika o sprov...

Održana radionica „Visoko obrazovanje i tržište rada“

OpšteUniverzitet u Banjoj Luci

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci 28.10.2015. godine održana je radionica na temu „Visoko obrazovanje i tržište rada“. Radionica je bila namijenjena nastavnicima, saradnicima i studentima javnih i privatnih visokoškolskih ustanova, preds...

Info dan o mogućnostima studiranja u Francuskoj

OpšteUniverzitet u Banjoj Luci

Drugu godinu zaredom Campus France Bosne i Hercegovine, Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini i Francuski institute u BiH organizuju Studentski dan na kojem će se predstaviti brojni francuski univerziteti. Studentski dan će biti održan 6. novembra 2...

Informacija sa 49. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice senataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 49. sjednici održanoj 27.10. 2105. godine donio je Odluku o dodjeli priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci.Na istoj sjednici Senat je donio i Odluku o obrazovanju Stručne komisije za pripremu referata za d...