Navigacija

Arhiva novosti

Prijave za Radničke univerzitetske sportske igre

OpšteUniverzitet u Banjoj Luci

Na Univerzitetu u Banjoj Luci, od 25.do 29. maja 2015. godine biće održane Radničke univerzitetske sportske igre (RUSI).Takmičenja u kolektivnim i individualnim sportovima u muškoj ( futsal, košarka, odbojka, stoni tenis, tenis i šah) i ženskoj konkurenc...

Delegacija Univerziteta u Poatjeu posjetila Univerzitet u Banjoj Luci

OpšteUniverzitet u Banjoj Luci

Delegacija Fakulteta književnosti i jezika Univerziteta u Poatjeu, Francuska, koju su činili prof. dr Sanja Bošković-Danojlić, prof. dr Elen Karpentije i prof. dr Fredeirikos Valetopulos, rukovodilac centra za izučavanje francuskog kao stranog jezika, bor...

Prezentacija programa stipendija Vlade Japana

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

U ponedjeljak, 18. maja 2015. godine, sa početkom u 17.00 časova, na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci (kampus, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, I sprat, sala br. 3), biće održana prezentacija programa stipendija...

Informacija sa 42. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice senataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 14.05.2015. godine razmatrao je prijedloge fakulteta/Akademije o visini školarine za akademsku 2015/2016. godinu i donio zaključak da školarina ostane na prošlogodišnjem nivou, te je isti uputio Upravn...

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Miroslava Đurića

DoktoratiFilozofski fakultet

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13), Nastavno-naučno vijeće Fakulteta, na sjednici odžanoj 18.12.2014. godine imenovalo je Komisiju za procjenu urađene doktorske disertacije mr Miroslava Đu...

Tribina o kvalitetu na Univerzitetu u Banjoj Luci- 21.05. 2015.

OpšteUniverzitet u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj Luci, u četvrtak 21. maja 2015. godine, organizuje prvu u nizu tribina o kvalitetu na Univerzitetu.Tema prve tribine, koja će biti održana u amfiteatru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci s početkom u 15.00 časova j...

Najava 28. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Dvadeset osma sjednica Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci biće održana u ponedjeljak 18.05.2015. godine sa početkom u 09.00 časova, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci.

Informacija sa 27. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci, na 27. sjednici održanoj 08.05.2015. godine, razmatrao je Zahtjev radnika Univerziteta zaposlenih na radnom mjestu - referent za studentska pitanja za izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i siste...

Održana prezentacija stipendija Vlade SAD-a

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

Na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci , 12. maja 2015. godine održana je prezentacija programa stipendija Vlade SAD namijenjenih akademskom osoblju i studentima dodiplomskih, master i doktorskih studija.Stipendije su prezento...

Saziv za 42. sjednicu Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice senataUniverzitet u Banjoj Luci

Četrdeset druga sjednica Senata Univerziteta u Banjoj Luci biće održana u četvrtak, 14.05.2015. godine, u prostorijama Rektorata, s početkom u 13.00 časova. Više o predloženom dnevnom redu možete pročitati u prilogu.Saziv za 42. sjednicu Senata Univerzi...

Održan okrugli sto na temu „Virtuelni univerzitet srpske dijaspore“

OpšteUniverzitet u Banjoj Luci

Na Univerzitetu u Banjoj Luci 11. 05. 2015. godine održan je okrugli sto na temu „Virtuelni univerzitet srpske dijaspore“. Diskusiji na ovu temu, u kojoj su, između ostalih učestvovali profesori Univerziteta u Banjoj Luci, Univerziteta u Beogradu, predst...