Navigacija

Arhiva novosti

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Marije Obradović

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13), člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i člana 18. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vi...

Informacija sa 29. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 29. sjednici održanoj 15.06.2015. razmatrao je i usvojio Troškovnika Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2015/16. godinu, koji je prethodno usaglašen sa troškovnikom Univerziteta u Istočnom Sarajevu....

Stipendije za jednomjesečni istraživački boravak u Austriji

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

Otvoren je poziv za prijavu na program Jednomjesečne posjete Austriji (''One Month Visits to Austria''), finansiranog od strane Austrijskog federalnog ministarstva nauke i istraživanja.Programa se realizuje uz podršku Univerziteta u Gracu, Austrijske sl...

Predavanje profesora sa Šinšu univerziteta iz Nagana

OpšteUniverzitet u Banjoj Luci

Povodom potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između Univerziteta u Banjoj Luci i Šinšu univerziteta iz Nagana, ugledni profesor ovog japanskog univerziteta dr Kaneko Katsumi održaće predavanje na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luc...

Stipendije ''Eugen Jonesku''

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

Stipendije ''Eugen Jonesku'' pokrenute su tokom Samita frankofonije u Bukureštu 2006. godine, a otvaraju mogućnost za doktorante i postdoktorante koji govore francuski jezik da tokom tri mjeseca steknu dodatna znanja i vještine na nekom od univerziteta ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu zajedničke nabavke računarske i tehničke opreme projekta „Fostering students’ entrepreneurship and open innovation in university-industry collaboration” za Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitet u Zenici

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu zajedničke nabavke računarske i tehničke opreme za potrebe projekta „Fostering students’ entrepreneurship and open innovation in university-industry collaboration” za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci i...