Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora – javna nabavka uređaja za mjerenje usporenja kod motornih vozila za potrebe projekta "Stručne institucije za tehničke preglede vozila Republike Srpske" Univerziteta u Banjoj Luci

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora – javna nabavka uređaja za mjerenje usporenja kod motornih vozila za potrebe projekta "Stručne institucije za tehničke preglede vozila Republike Srpske" Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Osnovni elementi ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora – zajednička javna nabavka opreme za potrebe TEMPUS projekta 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR Mašinskog fakulteta UBL, Mašinskog fakulteta UIS i Strojarskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora – zajednička javna nabavka opreme za potrebe TEMPUS projekta 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR: „Poboljšanje studija razvoja proizvoda u Srbiji i Bosni i Hercegovini“ Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Mašins...

Obavještenje o dodjeli ugovora – javna nabavka usluga štampanja Zbornika radova i promo materijala za potrebe održavanja naučnog skupa u okviru projekta "Stručne institucije za tehničke preglede vozila Republike Srpske" UBL

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora – javna nabavka usluga štampanja Zbornika radova i promo materijala za potrebe održavanja naučnog skupa u okviru projekta "Stručne institucije za tehničke preglede vozila Republike Srpske" Univerziteta u Banjoj Luci.Prilog: O...