Navigacija

Arhiva novosti

Održan sastanak na temu upravljanja prirodnim katastrofama

OpšteUniverzitet u Banjoj Luci

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske u saradnji sa Univerzitetom u Banjoj Luci i Institutom za  ispitivanje materijala i konstrukcija Republike Srpske, organizovalo je 09. jula 2015. godine sastanak na temi upravljanja prirodnim katastrofama, r...

Maria Sklodowska-Curie stipendije za mobilnost istraživača

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

Otvoren je poziv za Marie Sklodowska-Curie  akcije (MSCA): stipendije za mobilnost istraživača. Glavni uslov za prijavu je doktorat ili minimalno četvorogodišnje iskustvo istraživačkog rada u punom radnom vremenu. Cilj MSCA individualnih stipendija je ja...

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Jelene Damjanović

DoktoratiPravni fakultet

Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je, na II sjednici održanoj dana 16. marta 2015. godine, donijelo Odluku o imenovanju Komisije za podnošenje izvještaja o urađenoj doktorskoj tezi kandidata mr Jelene Damjanović, broj 12/...

Informacija sa 44. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice senataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 06.07.2015. godine, razmatra je i prihvatio Prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Mašinskog fakulteta o korekciji Akademskog kalendara za školsku 2014/2015. godinu, te je donio odluke o izmjenama i dopun...