Navigacija

Arhiva novosti

Najava 33. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Trideset treća sjednica Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci biće održana u petak, 18.09.2015. godine s početkom u 08.30 časova, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci.

Informacija sa 32. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na 32. sjednici održanoj 15. 09. 2015. godine razmatrao je i prihvatio Informaciju o toku izgradnje Paviljona IV za smještaj studenata u sklopu Univerzitetskog grada.U nastavku sjednice razmatrana je Informacija Gr...

Najava 32. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Trideset druga sjednica Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci biće održana u utorak, 15.09.2015. godine s početkom u 13.00 časova, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci.

Obavještenje o dodjeli ugovora - javna nabavka radova za priključak na vodovodnu mrežu objekta za smještaj studenata, 4. paviljon, sa pratećim sadržajima, u sklopu Univerzitetskog grada u Banjoj Luci

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora - javna nabavka radova za priključak na vodovodnu mrežu objekta za smještaj studenata, 4. paviljon, sa pratećim sadržajima, u sklopu Univerzitetskog grada u Banjoj LuciPrilog: Obrazac realizacije ugovora br. JN-95/15

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma

Sjednice prošireni kolegijumUniverzitet u Banjoj Luci

Prošireni kolegijum Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 10.09. 2015. godine razmatrao je i prihvatio Informaciju o finansijskom poslovanju Univerziteta u Banjoj Luci za period od 01.01.-30.06.2015. godine, kao i Informaciju o provođenju postupk...

Javna nabavka audio-video opreme za stvaranje otvorenih edukativnih resursa u okviru TEMPUS BAEKTEL projekta “Spajanje akademskog i preduzetničkog znanja kroz učenje podržano tehnologijom” za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta UBL

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj Luci

Obrazac realizacije ugovora JN-103/15: Javna nabavka audio-video opreme za stvaranje otvorenih edukativnih resursa u okviru TEMPUS BAEKTEL projekta “Spajanje akademskog i preduzetničkog znanja kroz učenje podržano tehnologijom” za potrebe Arhitektonsko-gra...

Održana druga sjednica Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine

OpšteUniverzitet u Banjoj Luci

Na Univerzitetu u Banjoj Luci, 07. 09. 2015. godine, održana je druga sjednica Rektorske konferencije/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine (RKBiH/RZBiH). Na sjednici je između ostalog diskutovano o Prijedlogu pravilnika o korištenju akademskih titula, te...

Informacija sa 46. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice senataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 46. sjednici održanoj 03.09.2015. godine, razmatrao je i prihvatio izmjene i dopune Statuta Univerziteta u Banjoj Luci. Takođe, Senat je donio odluke o usvajanju više pravilnika/pravila, i to: Pravila studiranja na I i I...

Ljetnja škola arhitekture Evolutionary algorithm in energy design

OpšteUniverzitet u Banjoj Luci

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je organizovao i održao ljetnju školu arhitekture pod nazivom ''Razvojni algoritam u energetskom dizajnu'' (Evolutionary algorithm in energy design). Škola se bavila digitalnom simula...