Navigacija

Prijave za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2016. godini

Stipendije i programi

U okviru Programa ferijalnog rada studenata Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj, koji se odvija u saradnji Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Centralnog ureda za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva  Savezne Agencije za rad SR Njemačke za Bosnu i Hercegovinu,  u 2016. godini odobrena je kvota od 100 studenata, od čega je studentima univerziteta u Republici Srpskoj dodijeljeno 32 mjesta.

Ferijalni rad se obavlja u toku ljetnog raspusta studenata 2016. godine.

Zainteresovani studenti sa univerziteta u Republici Srpskoj prijave mogu dostaviti lično prema sjedištu fakulteta u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske (Filijala Banja Luka: Save Mrkalja br. 14, Banja Luka) ili putem pošte na adresu JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Srpskih Ratnika br. 30, Pale.

Rok za dostavljanje prijava je 08.01.2016. godine.

U prilogu se nalaze Javni poziv, obrazac prijave, obrazac uvjerenja o upisu na fakultet i brošura za studente koji žele da se prijave za ferijalni rad u SR Njemačkoj.

Obrazce za prijavu studenata mogu izdavati studentske službe ili ih studenti mogu preuzeti  sa veb-portala Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske www.zzzrs.net, rubrika "Ostali projekti" gdje mogu naći oglas za Ferijalni rad studenata u  SR Njemačkoj za 2016. godinu.  

Napomena za studente: Savezna agencija za rad SR Njemačke ne prihvata fotokopirane niti skenirane prijave obrazce obzirom na to da prijavni obrazci na sebi moraju imati orginalne fotografije veličine pasoša, te orginalni potpis studenta i to u dva primjerka.

Za sve dodatne informacije kontakt telefon je:  051/211-382.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4906/Berlin_reichstag_CP_470x313.jpg