Navigacija

Informacija sa 36. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 01.12.2015. godine utvrdio je Prijedlog godišnje visine školarine na III ciklusu studija u školskoj 2015/16. godini.

Na istoj sjednici razmatran je i prihvaćen Izvještaj o provođenju postupaka javnih nabavki na Univerzitetu u Banjoj Luci za period januar – oktobar 2015. godine.

Takođe, donesena je Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku računarske opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci.

Upravni odbor je na svojoj 36. sjednici donio više odluka o zaključivanju sporazuma i ugovora o saradnji i to:
-Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci, Grada Prijedor i RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor;
- Ugovora o razmjeni studenata i nastavnog osoblja (u okviru programa Erasmus+) između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta iz Poatjea (Poitiers), Francuska;
- Ugovora o saradnji između Univerziteta Fransoa Rable (Fracois Rabelais) iz Tura (Tours), Francuska i Univerziteta u Banjoj Luci;
-Ugovora o razmjeni studenata i nastavnog osoblja (u okviru programa Erasmus+) između Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Muzičkog konzervatorijuma „Đuzepe Tartini“ iz Trsta (Italija);
-Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta Aristotel u Solunu, Grčka;
- Međuuniverzitetskog sporazuma između programskih i partnerskih zemalja u programu Erasmus+ (KA1 Razmjena studenata i osoblja) između Univerziteta u Banjoj Luci (Medicinski fakultet) i Univerziteta u Hajdelbergu (Njemačka); te
-Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Javnog preduzeća šumarstva „Šume Republike Srpske“.

U nastavku sjednice donesena je Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o pravu građenja sa MH „ERS“ – ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka, kao i Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o korišćenju Akademske i istraživačke mreže Republike Srpske između Univerziteta u Banjoj Luci i JU „Akademska i istraživačka mreža Republike Srpske“ Banja Luka.

Upravni odbor je, takođe donio odluke o davanju saglasnosti Ekonomskom, Medicinskom, Filozofskom i Šumarskom fakultetu na visinu naknade za izradu i odbranu doktorske disertacije.

Takođe, donesena je Odluka o visini naknade i namjene članarine za Biblioteku Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4753/logouniblnews_t.jpg