Navigacija

„16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja nad ženama i djevojčicama“

Opšte

U saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN), dana 04.12.2015. godine, u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci, održana je jednodnevna radionica o problemu rodno zasnovanog nasilja, sa posebnim fokusom na dostupne mehanizme za podršku u Bosni i Hercegovini.

Ova radionica je vid neformalnog obrazovanja studenata Univerziteta u Banjoj Luci koja ima za cilj povećanje znanja studenata o potrebnim aktivnostima radi prevencije, sankcionisanja i okončanja nasilja nad ženama i dostupnim mehanizmima i uslugama u tom pogledu.

Radionica je i vid uključivanja Univerziteta u Banjoj Luci u promociju međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, koja se odvija svake godine od 25.11. (Međunarodni dan za eliminaciju nasilja nad ženama) do 10.12. (Međunarodni dan ljudskih prava).

Učešće u radionici uzelo je oko 60 studenata Univerziteta u Banjoj Luci, sa sljedećih fakulteta: Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet političkih nauka, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Filološki fakultet, Medicinski fakultet, Filozofski fakultet i Visoka škola unutrašnjih poslova.

Nakon razmatranja međunarodnog i unutrašnjeg pravnog okvira, uzorka, psiholoških posljedica i pojavnih oblika rodno zasnovanog nasilja, a posebno porodičnog nasilja, i različitih modaliteta borbe protiv ove vrste nasilja, tokom radionice su predstavljeni primjeri iz stvarnog života i iskustva stručnjaka fondacije „Udružene žene“ iz Banje Luke, koji pružaju pomoć žrtvama nasilja u „Sigurnoj kući“ u Banjoj Luci.

Skup je, u ime rektora Univerziteta u Banjoj Luci, pozdravila i otvorila prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu saradnju, koja je, govoreći o značaju teme radionice, ukazala i na dobre primjere saradnje ove visokoškolske ustanove sa fondacijom „Udružene žene“ i sa organizacijom UN WOMEN u prethodnim godinama.

Skupu se, u ime organizacije UN WOMEN, obratila Aleksandra Kuljanin, a iskustva rada sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja, a posebno porodičnog nasilja, prezentovale su: Amela Bašić-Tomić, Lana Jajčević i Gorica Ivić iz fondacije „Udružene žene“.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4912/UNwomen1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/4912/UNwomen2-nova.jpg
  • /uploads/attachment/vest/4912/UNwomen4-nova.jpg
  • /uploads/attachment/vest/4912/UNwomen3-nova.jpg