Navigacija

Održana tematska konferencija posvećena modelima za transfer tehnologija

OpšteUniverzitet u Banjoj Luci

Na Univerzitet u Banjoj Luci, 27. novembra 2015. godine održana je tematska konferencija posvećena modelima za transfer tehnologija i mogućnostima njihovog razvoja u Republici Srpskoj. Pomenuti skup, Univerzitet je organizovao u saradnji sa Agencijom za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, te uz podršku Ministarstva civilnih poslova BiH i Grada Prijedora, a prisustvovali su joj predstavnici visokoškolskih ustanova, naučno-istraživačkih organizacija, privrede, poslovnih udruženja/ klastera, privrednih komora, udruženja inovatora i drugih zainteresovanih institucija i pojedinaca.

Održana tematska konferencija posvećena modelima za transfer tehnologija

Kroz izlaganja predavača iz inostranstva: Renata Vrebca, predstavnika Hrvatske agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO i Igora Mileka, nacionalne kontakt tačke Slovenije za mala i srednja preduzeća u programu Horizontu 2020, prisutni su imali priliku da čuju kakva su iskustva inostranih institucija i organizacija aktivnih na polju transfera tehnologija.

Održana tematska konferencija posvećena modelima za transfer tehnologija

Pored predavača iz inostranstva, učesnici su imali priliku da čuju zapažanja i iskustva profesora sa Univerziteta u Banjoj Luci, prof. Dr Petra Gvera i prof. Dr Slavaka Marića kada je riječ o transferu tehnologija kod nas, kao i planovima na polju razvoja i uspostavljanja domaćih modela za transfera tehnologija.

Kako je istakao prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Milan Mataruga, jako je bitno da se čuju iskustva zemalja u okruženju, odnosno Evropskoj uniji i da se iz njihovih modela uzmu rješenja koja su se pokazala kao dobra.
„Uporedo sa tim Univerzitet u Banjoj Luci provodi svoje aktivnosti na ovom polju. Mi, već imamo Univerzitetski preduzetnički centar, a radimo i na donošenju pravilnika o transferu znanja i tehnologija i zaštiti intelektualne svojine , pri čemu nam je slovenački model poslužio kao polazna osnova, jer se u praksi pokazao kao najbolji. Takođe, u najskorije vrijeme očekujemo formiranje kancelarije za transfer znanja na Univerzitetu“, istakao je prorektor Mataruga, dodajući da Univerzitetu želi i treba više sarađivati sa privrednim okruženjem.

Održana tematska konferencija posvećena modelima za transfer tehnologija

Đorđe Markez, generalni sekretara Univerziteta i nacionalna kontakt tačka BiH za pravna i finansijskih pitanja u Horizontu 2020, podsjetio je da je i filozofija okvirnih programa EU upravo povezivanje ova dva odvojena segmenta u procesu komercijalizacije znanja: „Na jednoj strani imate univerzitet i istraživačke organizacije, a na drugoj tržište i preduzeća. Između imate tzv. dolinu smrti. Drugim riječima, razvoj inovacija, tehnologija i patenata završava na univerzitetu, bar kada je riječ o našoj regiji“, istakao je Markez, dodajući da pomenuta kancelarija za transfer znanja na Univerzitetu treba da bude spona, preko koje će se kroz spin-of preduzeća, prenos licenci, zapošljavanje studenata ili slične modele, premostiti „dolina smrti“ između kompanija koje komercijalno iskorištavaju inovacije, odnosno znanje i Univerziteta i individualnih istraživača.

Održana tematska konferencija posvećena modelima za transfer tehnologija

O značaju otvaranja ove kancelarije i uopšte povezivanju privrede sa novim tehnologijama i inovacijama govorio je i direktor Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora Mišo Reljić. „Kao Agencija, stalno smo u kontaktu sa našim privrednicima.

Međutim , zabrinulo nas je jedno istraživanje na temu transfera tehnologija i primjene inovacija u privredi. Iako je ogromna većina izrazila interes da primijeni nove tehnologije i nova znanja u svom poslovanju, preko 80 odsto njih je u anketi navelo da informacije o transferu tehnologija i inovacijama dobijaju preko interneta. Svega 11 odsto anketiranih je navelo da ove informacije dobija od organizacija koje su u ovoj zemlji zadužene da pružaju podršku privrednicima . To je nama bio signal da napravimo Centar za istraživanje i inovacije. A, to nas je takođe podstaklo, da zajedno sa Univerzitetom u Banjoj Luci organizujemo konferenciju na ovu temu“, istakao je direktor ove razvojne agencije.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4747/TT-6.jpg