Navigacija

Fondacija “WELT DER WUNDER“ i partnerski univerzitet iz Esena dodjeljuju 50 stipendija studentima Univerziteta u Banjoj Luci

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Univerzitet primijenjenih nauka iz Esena (Njemačka), zajedno sa fondacijom „Welt der Wunder“,  dodijeliće tokom kalendarske 2016. godine 50 stipendija po 200 evra (jednokratno, protivvrijednost u KM) studentima I i II ciklusa svih fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, osim studentima koji su već bili korisnici ove stipendije. 

Zainteresovani studenti treba da dostave prijavu i propratnu dokumentaciju kojom će dokazati navode iz prijave.

Uz prijavu, koja je na engleskom jeziku i koju možete da preuzmete ovdje, neophodno je dostaviti:

1. kratku biografiju na engleskom jeziku
2. fotografiju
3. dokaz o navedenom socijalnom statusu (stanju socijalne potrebe) studenta (npr. ček od penzije, ljekarski nalazi o bolesti roditelja ili studenta, dokaz o invalidnosti roditelja ili studenta, potvrda o nezaposlenosti roditelja, dokaz da je student dijete bez jednog ili oba roditelja, potvrda centra za socijalni rad o korištenju socijalne pomoći i dr.)
4. dokaz o uspjehu studenta (uvjerenje o prosjeku ocjena u dosadašnjem studiju)
5. instrukciju banke za uplatu stipendije na račun u konvertibilnim markama.

Dokumenti pod tačkama 3, 4. i 5. dostavljaju se samo na srpskom jeziku. 

Konačnu listu korisnika stipendije utvrdiće donatori iz Njemačke nakon razmatranja prispjelih prijava i obavljenih razgovora sa kandidatima. Prednost će imati uspješniji studenti slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

Prijave i dokumentacija podnose se isključivo putem pošte na adresu: Univerzitet u Banjoj Luci (za stipendiju Fondacije “WELT DER WUNDER“), Bulevar vojvode Petra Bojovića 1 A, Banja Luka najkasnije do 25.12.2015. godine.

U slučaju nejasnoća kontaktirajte prorektora za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci putem elektronske pošte na adresu: valerija.saula@unibl.rs

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4724/12.jpg