Navigacija

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Miodraga Lukića

DoktoratiEkonomski fakultet

Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske „br 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13), člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i člana 20. Statuta Ekonomskog fakulteta, Nastavno–naučno vijeće Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na X sjednici, održanoj 09.07.2015. godine, donijelo je Odluku broj: 13/3.1217-X-5.1/15, o imenovanju Komisije za ocjenu urađene doktorske teze kandidata mr Miodraga Lukića, pod naslovom: “Preduzetništvo u funkciji razvoja ruralnih područja u Bosni i Hercegovini".
Sastav Komisije je sljedeći:

1. Dr Nikola Vukmirović, redovni profesor, uža naučna oblast: Preduzetnička ekonomija, Ekonomski fkultet, Unierzitet u Banjoj Luci, predsjednik;
2. Dr Stevo Mirjanić, redovni profesor, uža naučna oblast: Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj, Poljoprivredni fkultet, Unierzitet u Banjoj Luci, član;
3. Dr Gojko Rikalović, redovni profesor, uža naučna oblast: Ekonomska analiza, Ekonomski fkultet, Unierzitet u Beogradu, član.

Komisija je detaljno proučila urađenu doktorsku disertaciju pod navedenim naslovom i u punoj međusobnoj saglasnosti podnosi Vijeću ovaj

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Miodraga Lukića

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4548/logoEF.png