Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Viktorije Bešević-Ćomić

DoktoratiFilozofski fakultet

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 73/10, 104/11 i 84/12), Nastavno-naučno vijeće Fakulteta, na sjednici odžanoj 15.06.2015. godine, donijelo je rješenje kojim je imenovana Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije "Psihosocijalne odrednice stavova prema ženama na rukovodećim pozicijama u Bosni i Hercegovini", kandidatkinje mr Viktorije Bešević-Ćomić.
Komisija u sljedećem sastavu:

1. Dr Vladimir Turjačanin, vanredni profesor Socijalne psihologije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci,predsjednik
2. Dr Srđan Dušanić, vanredni profesor Socijalne psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Nebojša Petrović, vanredni profesor Socijalne psihologije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Viktorije Bešević-Ćomić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4549/logo-filozofski.png