Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Interna medicina

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja u sastavu:

1. Dr Snježana Popović Pejičić, redovni profesor, uža naučna oblast: Interna medicina, Medicinski fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik;
2. Dr Mirko Stanetić, redovni profesor, uža naučna oblast: Interna medicina, Medicinski fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci, član
3. Dr Maja Račić, redovni profesor, uža naučna oblast: Porodična medicina, Medicinski fakultet Foča, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Interna medicina Andreja Figurek, Jelena Malinović Pančić i Boris Pančić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4561/medicinski-fakultetST.jpg