Navigacija

Informacija sa 33. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 33. sjednici održanoj 18. 09. 2015. godine dao je pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i uputio ga Senatu na dalje postupanje.

U nastavku sjednice Upravni odbor je donio Odluku o izmjenama i dopunama Troškovnika Univerziteta u Banjoj Luci za školsku 2015/16. godinu.

Takođe, donesena je Odluka o visini naknada za pružanje stomatoloških usluga u okviru specijalističke ambulante za bolesti zuba na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Upravni odbor je na istoj sjednici donio i Odluku o pokretanju postupka javne nabavke opreme za simultano prevođenje za potrebe Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4544/logouniblnews_t.jpg