Navigacija

Dr Eva Torn održala predavanje na temu zakonskog okvira u oblasti genetičkih resursa

OpšteUniverzitet u Banjoj Luci

Dr Eva Torn sa Švedskog poljoprivrednog univerziteta održala je 22. i 23. septembra 2015. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci predavanje i radionicu na temu zakonskog okvira u oblasti genetičkih resursa.Gošća iz Švedske saradnika je Instituta za Genetičke resurse univerziteta u Banjoj Luci već duži period, a pomenuto dvodnevno predavanje je, uz podršku Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, upriličeno da bi se studenti, akademsko osoblje kao i predstavnici ministarstva u Vladi RS više upoznali sa legislativom za genetičke resurse u Evropi i svijetu, ali prije svega da bi čuli koje su to preporuke za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku kada je riječ o zakonskom uređenju ove oblasti.

Dr Eva Torn održala predavanje na temu zakonskog okvira u oblasti genetičkih  resursa

Podsjećajući da je Evropska unija ratifikovala većinu međunarodnih konvencija i protokola u oblasti genetičkih resursa, a prije svega FAO Međunarodni sporazum o biljnim genetičkim resursima, Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti i Nagoja protokol, gospođa Torn je naglasila da je „Pitanje zaštite genetičkih resursa - pitanje nacionalnih legislativa i da je svaka zemlja koja je potpisnik Konvencije o biološkoj raznovrsnosti, kao što je i Bosna i Hercegovina, obavezna da štiti svoje genetičke resurse, bilo da se radi o biljnim, životinjskim, mikroorganizmima ili drugim genetičkim resursima“.

Prof. dr Gordana Đurić, direktor Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, istakla je da su predavanje dr Torn koja slovi za izuzetnog stručnjaka kad je riječ o zakonskom okviru i zaštiti intelektualne svojine u oblasti genetičkih resursa, jako korisna, prije svega ako se ima u vidu da je riječ o oblast koja je u Bosni i Hercegovini jako malo uređena. „ Na nivou BiH ova oblast nikako nije uređena, dok Republika Srpska ima usvojen program ali nema zakonski okvir. Konvencije o biološkoj raznovrsnosti obavezuje i BiH i RS da urede zakonske okvire u ovoj oblasti i mi moramo užurbano da radimo kako bismo sačuvali biološku raznovrsnost koju imamo“, naglasila je profesorica Đurić.Ističući da Univerzitet u Banjoj Luci snažno podržava aktivnosti Instituta za genetičke resurse usmjerene ka očuvanju ovih resursa i promociji značaja njihovog očuvanja, prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta prof. dr Milan Mataruga je podsjetio da su BiH i RS prepoznate kao svjetska „top žarista“ biodiverziteta.

„Cilj nam je da se sačuva sve što je od trenutne, ali i potencijalne vrijednosti, kako za današnje tako i za generacije koje dolaze. Zato je neophodno proširiti svijest, počev od univerzitetske zajednice, preko političara, odnosno donosilaca odluka, do običnih građana, o tome čime raspolažemo, kako od toga da imamo korist i kako to sačuvati ", poručio je prorektor Mataruga.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4553/GR-mala.gif