Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Ginekologija i opstetricija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja u sastavu:

1. Dr Rade Vilendečić, redovni profesor, uža naučna oblast Ginekologija i opstetricija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjaluci, predsjednik
2. Dr Vesna Ećim-Zlojutro, redovni profesor, uža naučna oblast Ginekologija i opstetricija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjaluci, član
3. Dr Mladenko Vasiljević, redovni profesor, uža naučna oblast Ginekologija i opstetricija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Ginekologija i opstetricija Branka Čančarević Đajić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4550/medicinski-fakultetST.jpg