Navigacija

Arhiva novosti

Održana 3. sjednica Rektorske konferencije BiH

OpšteUniverzitet u Banjoj Luci

U Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci, 21.12. 2015. godine održana je treća sjednica  Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine (RKBiH/RZBiH). Tom prilikom zaključen je Sporazum o saradnji između članica Rektorske...

Stipendije Fonda otvoreno društvo za 2016/2017 godinu

Stipendije i programi

Otvoren je konkurs za program stipendiranja Fonda otvoreno društvo pod nazivom „Civil Society Scholar Awards“ za akademsku 2016/2017 godinu. Rok za podnošenje prijava je 15. februar 2016. godine. Prijaviti se mogu studenti na doktorskim studijama k...

Kursevi  norveškog jezika u Oslu

Stipendije i programi

Internacionalna ljetna škola u Oslu (ISS) u saradnji sa Univerzitetom u Oslu organizuje kurseve norveškog jezika, kulture i društva, u periodu od 25.juna do 05.avgusta 2016.godine. Pomenuta škola  tradicionalno organizuje intenzivne kurseve od 1947. g...

Poziv na Informativni dan o projektu WBCInno - 15.12.2015.

Opšte

U utorak, 15.12. 2015.na Univerzitetu u Banjoj Luci biće održan Informativni dan o projektu WBCInno. Info dan će se održati u Rektoratu Univerziteta (sala za prezentacije), s početkom u 12.00 časova.  Događaj se organizuje u okviru regionalnog WBCInn...

Mogućnost studiranja na Koruškom univerzitetu primijenjenih nauka

Stipendije i programi

Koruški univerzitet primijenjenih nauka iz Austrije nudi mogućnost studentima i nastavnom osoblju zainteresovanom za studiranje i usavršavanje na studijskom programu Arhitektura i građevinarstvo, da se prijave za program razmjene koji ova visokoškolska ust...

Međunarodni program medicinskih neuronauka u Berlinu

Stipendije i programi

Medicinski fakultet Univerzitetske klinike iz Berlina Charité nudi međunarodni interdisciplinarni master i doktorski program medicinskih neuronauka.  Rok za prijavu je 10. januar 2016. godine. Više informacija o programu možete naći na: http://ww...

Prijave za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2016. godini

Stipendije i programi

U okviru Programa ferijalnog rada studenata Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj, koji se odvija u saradnji Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Centralnog ureda za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva  Savezne Agenc...

Akademik Jasmina L. Vujić posjetila Univerzitet u Banjoj Luci

Opšte

Univerzitet u Banjoj Luci je dana 03.12.2015. godine bio domaćin uglednom svjetskom naučniku i stručnjaku iz oblasti nuklearnog inženjerstva, direktoru Centra za nuklearna istraživanja u Berkliju, te direktoru Konzorcijuma za nuklearnu nauku i bezbijednost...

Informacija sa 36. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 01.12.2015. godine utvrdio je Prijedlog godišnje visine školarine na III ciklusu studija u školskoj 2015/16. godini.Na istoj sjednici razmatran je i prihvaćen Izvještaj o provođenju postupaka j...

Informacija sa 50. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice senataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 50. sjednici održanoj 26.11.2015. godine, razmatrao je i usvojio Prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Filološkog fakulteta o izmjeni i dopuni Statuta pomenutog fakulteta, kao i Prijedlog NNV Instituta za genetičke...

Konačni rezultati studentskih izbora održanih 24.11.2015. godine

Opšte

Centrala izbora komisija objavila je konačne rezultate izbora za Studentski parlament, nastavno-naučna/ umjetnička vijeća fakulteta/Akademije i Senat Visoke škole unutrašnjih poslova, održanih 24.11.2015. godine. Konačna rang lista nalaze se u pril...

Svečano zatvoren 8. naučno – stručni skup „Studenti u susret nauci“

OpšteUniverzitet u Banjoj Luci

Osmi naučno – stručni skup „Studenti u susret nauci“,sa međunarodnim učešćem, (Students encounter science –StES 2015), svečano je zatvoren 27. novembra, dodjelom plaketa i nagrada studentima čiji su naučni radovi proglašeni najboljim.Nagrade i priznanja ...

Održana tematska konferencija posvećena modelima za transfer tehnologija

OpšteUniverzitet u Banjoj Luci

Na Univerzitet u Banjoj Luci, 27. novembra 2015. godine održana je tematska konferencija posvećena modelima za transfer tehnologija i mogućnostima njihovog razvoja u Republici Srpskoj. Pomenuti skup, Univerzitet je organizovao u saradnji sa Agencijom za e...

Preliminarni rezultati studentskih izbora održanih 24.11.2015. godine

OpšteUniverzitet u Banjoj Luci

Centrala izbora komisija objavila je preliminarne rezultate izbora za Studentski parlament, nastavno-naučna/ umjetnička vijeća fakulteta/Akademije i Senat Visoke škole unutrašnjih poslova, održanih 24.11.2015. godine.Preliminarne rang liste nalaze se u ...