Navigacija

Prošireni kolegijum

Prošireni kolegijum, pored članova Kolegijuma, čine: predsjednik Upravnog odbora, dekani fakulteta i Akademije, direktor Instituta i rukovodioci drugih organzacionih jedinica Univerziteta, te predsjednik studnetskog paralamenta.

Rektor saziva sjednice Proširenog kolegijuma, po pravilu jednom mjesečno, radi razmatranja pojedinih pitanja značajnih za rad i funkcionisanje Univerziteta, fakulteta, Akademije i Instituta. Rektor je dužan da sazove Prošireni kolegijum i na pisani zahtjev potpisan od najmanje jedne trećine rukovodilaca organizacionih jedinica, kao i na zahtjev predsjednika Upravnog odbora.


Članovi Proširenog kolegijuma su:

 • Prof. dr Stanko Stanić, rektor Univerziteta
 • Prof. dr Simo Jokanović, prorektor Univerziteta
 • Prof. dr Valerija Šaula, prorektorica Univerziteta
 • Prof. dr Milan Mataruga, prorektor Univerziteta
 • Prof. dr Draško Marinković, prorektora Univerziteta
 • Prof. dr Mile Dmičić, predsjednik Upravnog odbora Univerziteta
 • Dipl. ecc Duško Lazić, finansijski direktor
 • Mr Đorđe Markez, generalni sekretar
 • Prof. dr Luka Kecman, Akademija umjetnosti
 • Prof. dr Milenko Stanković, Arhitektonsko-građevinski fakultet
 • Prof. dr Novak Kondić, Ekonomski fakultet
 • Prof. dr Branko Dokić, Elektrotehnički fakultet
 • Prof. dr Darko Knežević, Mašinski fakultet
 • Prof. dr Milan Skrobić, Medicinski fakulteta
 • Prof. dr Nikola Mićić, Poljoprivredni fakultet
 • Prof. dr Vitomir Popović, Pravni fakultet
 • Prof. dr Goran Trbić , Prirodno-matematički fakultet
 • Prof. dr Vladimir Malbašić, Rudarski fakultet
 • Prof. dr Miloš Sorak, Tehnološki fakultet
 • Prof. dr Simo Vuković, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
 • Prof. dr Nenad Kecmanović, Fakultet poličkih nauka
 • Prof. dr Brane Mikanović , Filozofski fakultet
 • Prof. dr Mladenko Sadžak, Filološki fakultet
 • Prof. dr Zoran Govedar, Šumarski fakultet
 • Prof. dr Gordana Đurić, Institut za genetičke resurse
 • Mr Duško Pena, Visoka škola unutrašnjih poslova
 • Aleksandar Forca, Studentski parlament