Navigacija

Odjeljenje za odnose sa javnošću

Mr Slava Govedarica, stručni saradnik za odnose s javnošću

Telefon +387 51 321 480
E-pošta slava.govedarica@unibl.rs