Navigacija

O univerzitetu

Univerzitet u Banjoj Luci osnovan je 7. novembra 1975. godine. Prilikom osnivanja u sastavu Univerziteta bilo je pet fakulteta: Elektrotehnički, Tehnološki, Mašinski, Pravni i Ekonomski i tri više škole. Medicinski fakultet osnovan je 1978. godine. Ostali fakulteti osnovani su kasnije: Poljoprivredni i Šumarski 1992. godine, Filozofski 1994. godine, Arhitektonsko-građevinski 1995. godine, Prirodno-matematički 1996. godine, Akademija umjetnosti 1999. godine, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 2001. godine, a Filološki, Fakultet političkih nauka i Rudarski fakultet 2009. godine. Od 2012. godine pridružena članica Univerziteta je Visoka škola unutrašnjih poslova.

Univerzitet u Banjoj Luci danas ima 16 fakulteta sa 55 studijskih programa I ciklusa studija. Nastavu izvodi 784 nastavnika i saradnika u punom radnom odnosu. Pored njih, na Univerzitetu je angažovano 170 nastavnika u dopunskom radnom odnosu, 168 gostujućih profesora iz inostranstva i 121 stručni saradnik za potrebe realizacije kliničke prakse. Administrativno-tehničku podršku pruža 558 službenika. Trenutno na Univerzitetu studira oko 18.000 studenata iz svih krajeva Republike Srpske, ali i iz inostranstva. Do sada je diplome osnovnih studija stekao 30.571 student, 304 studenta master sudija, 700 specijalista, 1.104 magistra nauka i 537 doktora nauka.

Većina fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci nalazi se u dva kampusa, smještena nedaleko od obala rijeke Vrbas, u neposrednoj blizini centra grada. U kampusima se nalaze studentski domovi sa restoranima, sportskim terenima, studentskim klubovima i Univerzitetskim računarskim centrom. Univerzitet u Banjoj Luci raspolaže sa neophodnim učioničkim prostorijama veoma raznovrsnog oblika i veličina: od amfiteatara, srednjih i manjih učionica, čitaonica i biblioteka, do laboratorija i računarskih sala. Ukupna površina učionica iznosi oko 16.000 m2, a laboratorijskog prostora oko 10.000 m2. Većina učionica opremljena je video-projektorima i računarima za prikazivanje digitalnih nastavnih sadržaja. Univerzitet raspolaže sa 20 računarskih sala sa cjelodnevnim pristupom internetu. Biblioteke raspolažu sa 190.000 knjiga, a pretplaćene su na veći broj naučnih časopisa.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/2/_______________1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/2/Studenti-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/2/Studenti-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/2/Rektorat-2.jpg