Navigacija

Profesori emeritusi

Univerzitet u Banjoj Luci dodijelio je zvanje profesor emeritus sljedećim profesorima:

 • Dr Vujo Vukmirica, Ekonomski fakultet, profesor emeritus od 2007. godine.
 • Dr Rajko Kuzmanović, Pravni fakultet, profesor emeritus od 2007. godine;
 • Dr Šefkija Berberović, Ekonomski fakultet, profesor emeritus od 2007. godine;
 • Dr Vojislav Otašević, Mašinski fakultet, profesor emeritus od 2007. godine;
 • Dr Vladimir Lukić, Arhitektonsko-građevinski fakultet, profesor emeritus od 2007. godine;
 • Dr Rade Mihaljčić, Filozofski fakultet, profesor emeritus od 2009. godine;
 • Dr Branko Milosavljević, Filozofski fakultet, profesor emeritus od 2009. godine;
 • Dr Aleksa Buha, Filozofski fakultet, profesor emeritus od 2010. godine;
 • Dr Mirko Skakić , Filološki fakultet, profesor emeritus od 2010. godine;
 • Dr Emil Vlajki, Fakultet političkih nauka, profesor emeritus od 2011. godine;
 • Dr Miroslav Grubačić, Tehnološki fakultet, profesor emeritus od 2012. godine.