Navigacija

Prof. dr Ibrahim Tabaković (1979-1984)

Rođen je 1942. godine u Banjoj Luci. Diplomski studij završio je 1966. godine na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Magistarski rad odbranio je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 1971. godine. Doktorsku disertaciju odbranio je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 1973. godine. Biran je u zvanja docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci. Izborna disciplina: Organska elektrohemija, Organska sinteza i Biohemija. Rektor Univerziteta u periodu 1979-1984. godine.