Navigacija

Prof. dr Dragica Dodig (1984-1988)

Rođena je 1926. godine u Kosijerovu, opština Laktaši. Diplomski studij završila je 1952. godine na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju odbranila je 1964. godine na Tehnološkom fakultetu u Tuzli. Birana je u zvanje vanrednog profesora Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci 1969. godine. Izborna disciplina: Neorganska hemija i Hemijska tehnologija. Rektor Univerziteta u periodu 1984-1988. godine.